Foto: Kristain Jacobsen

Vår Energi kjøper ExxonMobils andeler på norsk sokkel

Med oppkjøpet av ExxonMobils andeler på norsk sokkel, blir Vår Energi det nest største kommersielle oljeselskapet på norsk sokkel. Men direktør Kristin F. Kragseth er ikke oljemett ennå.


  • Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad
Publisert

– Vi er alltid på kikk etter nye muligheter. I årene framover skal vi følge strategien vår om videre vekst. Vi har stor tro på norsk sokkel framover, både når det gjelder utvikling av eksisterende prosjekter og nye funn, sier Kristin F. Kragseth, direktør i Vår Energi til Aftenbladet.

I år har selskapet vært delaktig i seks letebrønner, neste år står 10 nye letebrønner for tur i tillegg til det som ligger i porteføljen til ExxonMobil. De store oljegigantene kom som perler på en snor på 1970- og 1980-tallet. Johan Sverdrup-funnet ble oversett og funnet så sent som i 2010 og 2011. Kragseth støtter seg til selskapets leteavdeling når det gjelder optimisme om flere nye, store funn som ikke er oppdaget på norsk sokkel.

– Vi leter mye rundt eksisterende infrastruktur, men drømmer om en ny elefant, og mener, ved hjelp av erfaring og ny teknologi, at det fortsatt er muligheter for å finne store felt på norsk sokkel, sier en oljeoptimistisk Kragseth.

Olje og gass

For Kragseth er nemlig bevisst på at Vår Energi skal ha beina godt plantet i olje og gass. I en tid hvor begrep som «oljeskam» er i ferd med å bre om seg, og hvor oljearbeidere stadig minnes på de etiske og moralske sidene ved å jobbe i oljebransjen, tar Kragseth dem i forsvar.

– Jeg også ser at oljen, i et veldig langsiktig perspektiv, er på vei ut og skjønner motstanden mot olje og gass, men når verden likevel er så avhengige av oljen, betyr det noe at Norge kan levere denne oljen med lavere CO₂-utslipp enn andre. På dette området gjør vi stadig framskritt.

– Dessuten må vi ikke glemme at det aller meste av verdens petroleumsressurser kontrolleres av ikke-demokratiske stater. Dersom vi i Norge plutselig slutter med olje og gass, er det ikke slik at andre oljeland gjør det samme. Da tror jeg heller at utslippene vil gå opp dersom vår olje skal erstattes av annen oljeproduksjon som ikke har de samme strenge kravene som vi har i Norge, sier Kragseth.

– Hva gjør du selv for å bidra til at oljearbeidere ikke skal ha «skam» for å jobbe i oljebransjen?

– Jeg opplever kjeftingen på oljearbeidere som veldig urettferdig. Det kommer folk til meg og spør hvordan de skal svare når de stadig vekk minnes på at det ikke er bra å jobbe i oljebransjen, men jeg mener det er viktig å minne om at vi som industri har så utrolig mye å være stolte av. Når vi lyser ut stillinger og ansetter 24 nye høyt kompetente medarbeidere av en søknadsbunke på over 2000, forteller det også at vi som bransje kanskje også må være flinkere til å få fram at det tross alt er mange unge mennesker som søker seg til oljebransjen – også for å bidra til en bedre teknologisk utvikling, understreker Kragseth.

60 milliarder i sving

Hvor mye Vår Energi betaler for andelene til ExxonMobil, er ikke endelig stadfestet. Men ifølge DN er det rundt 4,5 milliarder dollar, eller nærmere 41 milliarder kroner. Bare statens eget salg av andeler forut for børsnoteringen av Statoil i 2001, er større.

Sammen med levetidsforlengelsen av Balder-feltet, inkludert oppgradering av blant annet Jotun-skipet, er oppkjøpet av ExxonMobils andeler fremste eksempler på at Vår Energi mener alvor med at pengene skal få nye oljebein å gå på. Fram mot 2023 skal selskapet investere 7 milliarder dollar på norsk sokkel, tilsvarende 60 milliarder kroner.

– Vekst er viktig for oss for å skape verdier og arbeidsplasser. Men veksten skal være edruelig, understreker Kragseth.

Selskapet blir godt over 900 ansatte når avtalen er gjennomført. De mellom 40 og 50 ansatte fra ExxonMobil har tilbud om å følge over til Vår Energi når handelen gjennomføres. Ved nyttår er det også planer om at selskapet flytter inn og samler seg i ett kontorbygg på Vestre Svanholmen 1 i Sandnes i Rogaland.

Kjøpet av de gjenværende andelene fra ExxonMobil vil også gjøre Vår Energi til det nest største selskapet på norsk sokkel, om en ser bort fra statsselskapet Petoro. Med en produksjon på mellom 300.000 og 350.000 fat per dag blir Vår Energi omtrent dobbelt så stort som Aker BP.

Kristin F. Kragseth oppfyller vekstvisjonen til Vår energi og tror selskapet kommer til å se på flere spennende muligheter også etter oppkjøpet av produksjonsandelene til ExxonMobil i Norge, Foto: Krisitian Jacobsen

Kjempene som forsvinner

Store selskap som ExxonMobil og Total, inkludert tidligere Elf og Fina, er helt ute som operatører på norsk sokkel. Når nå også den fremste giganten, ExxonMobil, selger seg helt ut, er det et resultat av et paradigmeskifte som har skjedd de senere årene.

I debatten om rammevilkår som gikk mot slutten av fjoråret og vinteren 2019, påpekte økonomiprofessor Petter Osmundsen ved UiS at «de store oljeselskapene taler med føttene». Ergo, de forsvinner dersom forholdene eller om de anser de økonomiske utsiktene for ikke lenger å være gode nok.

Kragseth tror ikke det har noen stor betydning at gigantene trapper ned og trekker seg ut. Hun viser til at flere nye selskaper som Vår Energi, Lundin Norway, AkerBP og Wintershall Dea alle er eksempler på at tomrommet fylles av kompetente aktører.

At kjempene forsvinner fra norsk sokkel, til fordel for mindre aktører, har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

I Vår Energis tilfelle gjelder det både å utnytte eksisterende ressurser og bidra til leting etter nye.

Ved denne storstilte satsingen på oljeprosjekter, dere er ikke redde for å komme bakpå i kampen om utvikling innenfor fornybarfeltet?

– Det er usikre tider, men jeg tror ikke at vi ikke klarer oss uten olje og gass med det første. Når verden trenger energi, er det like greit – og bedre – at vi leverer dette fra Norge med lave utslipp, gode arbeidsvilkår og store, positive ringvirkninger for landet. I tillegg bidrar vår industri til å drive fram klimateknologi som verden også etterspør. Men så skal det også legges til at vi er med på prosjektet med å utvikle Tampen Hywind som vil være et viktig prosjekt for teknologiutvikling. Men vi står fast ved vår strategi om at vi tror på norsk sokkel, og vi tror på olje og gass og så får vi se hva framtiden bringer for Vår Energi, sier Kragseth.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail