Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norske banker halverte utlån til olje og gass

DNB og Nordea har kuttet drastisk i utlånene til oljerelatert virksomhet siden 2014. – De fikk ikke betalt for risikoen, mener analytiker.

Publisert

DNB og Nordea, Nordens to største banker, har over de siste årene tatt en skarp dreining vekk fra olje- og gassrelatert virksomhet.

DNB har redusert utlånene sine mot oljerelatert næring til nær halvparten av nivået før oljeprisfallet. I 2014 hadde banken utlån på 20 milliarder dollar, mens tallet på slutten av fjoråret var 11 milliarder dollar.

Nordea har redusert utlånene mot sektoren enda mer. Fra samlede utlån til olje og gass på over 4,5 milliarder euro ved inngangen til 2014, er tallet i dag under 2 milliarder euro.

– Etter oljeprisfallet fra 2014 har vi naturlig nok vært mer selektive, og fokusert i større grad på våre kjernekunder innenfor energi. Det har ført til en nedgang i porteføljen vår, sier Morten Ristvedt, leder av Corporate & Investment Banking i Nordea Norge, på epost til Sysla.

Også innen shipping og offshore har Nordea fokusert virksomheten sin mot kjernekunder, og redusert utlånene betydelig. Det siste året har aktiviteten imidlertid tatt seg noe opp innen shipping, sier Ristvedt, som understreker at Nordea er blant verdens største på utlån til sektoren.

Sykliske næringer

Leder for havnæringer i DNB, Kristin H. Holth, sier til Sysla at banken har ønsket å redusere utlånene til næringer som svinger mye over tid.

Hun sier maritime næringer har vært viktig for Norge, og dermed også for DNB, i mange år, og understreker at det også vil være slik fremover.

Flere banker har forpliktet seg til å drive sin virksomhet i tråd med Parisavtalen. I den nyeste episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av spør vi om bankene kan redde klimaet.

Fikk ikke nok betalt

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier sier bankene lenge har ønsket å redusere utlånene til næringer der lønnsomheten svinger mye. Banker ønsker først og fremst å unngå tap, og spre risikoen, sier han.

– DNB hadde tidligere over 10 prosent av utlånene sine mot shipping, men ville ikke være en shippingbank. Det samme har skjedd med oljeeksponeringen. De så at risikoen ble for høy, og har redusert eksponeringen fra 10-12 prosent til rundt fem prosent, sier Gjerland.

Analytikeren mener bankene ikke klarte å ta høye nok priser i bransjen til at lånene skulle lønne seg.

– Det man har sett er at bankene ikke klarte å ta seg betalt for den risikoen de tok. De dårlige kundene har hatt for lavt påslag, de klarte ikke ta høy nok margin når lånet ble gitt, sier Gjerland.

Om en bank hevet marginene mistet de forretningene til andre. Gjerland mener dermed bankene i sum tok seg for dårlig betalt.

Holth i DNB sier de opplever konkurransen som tøff i alle sektorer, og at olje og offshore ikke skiller seg vesentlig ut.

Miljø tar over

I det siste har både DNB og Nordea snakket mye om bærekraftige investeringer og samfunnsansvar, samlet under forkortelsen ESG. Gjerland mener miljøfokuset passer godt med de reduserte utlånene til oljerelatert virksomhet.
– Personlig tror jeg dette [miljø, red.anm.] er et godt, vikarierende motiv. Bankene skal ikke ha så mye av dette, siden det ikke er så grønt, så sånn sett passer det som hånd i hanske. Og kanskje lar de nedgangen fortsette lenger enn de opprinnelig hadde tenkt også, på grunn av det, sier han.

Holth i DNB sier klima og sosiale forhold er en sentral del av kredittvurderingen i DNB.

– Her har det skjedd utrolig mye både i banken og hos kundene våre de siste par årene. Vi har også satt høye mål for finansiering av fornybar energi og infrastruktur i årene som kommer, og vil være en pådriver for næringslivet på dette området, sier Holth.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail