Slutt for MPU Offshore

I begynnelsen av juni meldte MPU Offshore at selskapet hadde opplevd store kostnadsoverskridelser under bygging av et spesialskip for fjerning av plattformer ved verftet, Keppel Verolme i Rotterdam. Nå er det innlevert oppbudsbegjæring for selskapet.


  • Arild Gilja
Publisert

I begynnelsen av juni meldte MPU Offshore at selskapet hadde opplevd store kostnadsoverskridelser under bygging av et spesialskip for fjerning av plattformer ved verftet, Keppel Verolme i Rotterdam. Nå er det innlevert oppbudsbegjæring for selskapet.

Etter en kostnadsøkningen i størrelsen 800 millioner kroner, som var om lag 25 prosent over det som tidligere var rapportert, ble det meldt at selskapet som sto ansvarlig for byggingen, MPU Offshore Lift ASA trengte ny egenkapital. I meldingen het det at byggingen av fartøyet hadde blitt meget komplekst.

Styret i Solstad Offshore som hadde en eierandel på 30,23 prosent i MPU, meddelte at SOFF ikke ille delta i en kommende emisjon i MPU. Solstad Offshore ASA ville så bokføre ett større tap på investeringen i MPU, avhengig av den videre prosessen med innhenting av ny kapital.

Styret i MPU melder så i dag mandag, etter å ha arbeidet for å finne en løsning for videre drift av selskapet, at det er besluttet å innlevere begjæring om oppbud av selskapet.

Solstad Offshore ASA (SOFF), som har en eierandel på 30,23% i MPU, vil da som en følge av konkursbegjæringen måtte bokføre et tap på investeringen i MPU i 2. kvartal 2008. Selskapet vurderer, basert på dagens kunnskap, at både innskutt egenkapital på NOK 209 mill og konvertibelt obligasjonslån på USD 31,7 mill er tapt.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail