Fra Statfjord B skimter man britisk sokkel og det nedlagte Brent-feltet. Foto: Adrian B. Søgnen

Equinor har startet produksjonen på unikt felt i Nordsjøen

Barnacle er det første hel-britiske oljefeltet som produseres fra en plattform på norsk sokkel.

Publisert

Fredag 6. desember produserte Equinor den første oljen fra Barnacle-feltet på britisk side av Nordsjøen. Feltet er ikke stort, men likevel spesielt. Produksjonen skjer nemlig fra Statfjord B-plattformen på norsk sokkel.

– Vi produserer via en 6,7 kilometer lang brønn. Det er den lengste brønnen på Statfjord B, sier Camilla Salthe, petroleumsteknisk sjef på Statfjord-feltet.

Mange olje- og gassfelt ligger i grenseområdene mellom norsk og britisk sektor av Nordsjøen, og flere av dem ligger på begge sider. For eksempel ligger 15 prosent av nettopp Statfjord-feltet på britisk sokkel.

Barnacle ligger rett sør for Statfjord-feltet.

Det som gjør Barnacle unikt, er at et hel-britisk felt produseres fra en norsk installasjon.

Rask utbygging

Oljedirektoratet (OD) bekrefter at det ikke finnes tilsvarende eksempler.

– Men det har vært enkelte grenseoverskridende felt. Som nedstengte Frigg, der en innretning på norsk side ble forbundet med en innretning på britisk side med gangbro, forklarer pressekontakt Eldbjørg Vaage Melberg i OD.

Historien om Barnacle er spesiell på flere måter. Lisensen ble tildelt allerede i 1977, og første funn gjort i 1992. Senere ble funnet avgrenset i 2007. Likevel ble feltet aldri satt i produksjonen av operatør Aurora Petroleum, som i 2016 leverte lisensen tilbake til britiske myndigheter.

I 2017 fattet Equinor interesse og søkte om å overta lisensen, og i oktober i fjor fikk selskapet tilslaget sammen med partnerne Spirit og Esso.

– Allerede 14 måneder senere startet produksjonen. Det har gått veldig raskt, sier prosjektleder Torunn Bogenes.

– Nøkkelen er at vi har gjort alt så enkelt som mulig uten at det går ut over sikkerheten, legger Salthe til.

Camilla Salthe og Torunn Bogenes. Foto Ola Myrset

– Veldig lønnsomt

Hun viser videre til at det har vært avgjørende for fortgangen at Barnacle og Statfjord har de samme partnerselskapene, samt velvillige myndigheter på begge sider av grensen.

Timingen har også vært helt vesentlig. Ledig kapasitet på Statfjord B var faktoren som gjorde det mulig å produsere ressursene.

– De hadde sannsynligvis aldri blitt tatt opp om vi ikke fikk det til raskt nå. Dette var det perfekte tidspunkt, sier Salthe.

Barnacle inneholder bare om lag to millioner fat olje. Det tilsvarer til sammenligning en knapp ukes produksjon på Johan Sverdrup-feltet. Den daglige produksjonen vil være om lag 4300 fat, og feltet skal etter planen være i drift til 2025.

To millioner fat olje har en salgsverdi på rundt 1,2 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs.

Salthe ønsker ikke å si noe om prosjektets balansepris, men legger ikke skjul på at det er svært god butikk for Equinor.

– Feltet kommer til å være veldig lønnsomt, sier hun.

Forlenger levetiden

Såkalte tie-in-prosjekter – at mindre felt produseres av installasjoner på andre, eksisterende felt – blir stadig vanligere på norsk sokkel. Det henger sammen med at norsk sokkel er moden, og at det derfor blir gjort færre store funn. Ifølge OD har 43 av 87 felt på norsk sokkel ingen installasjon over vann, men er knyttet til andre felt for prosessering av olje og gass.

Direktoratet har lenge ivret for at selskapene gjennomfører utbygginger av denne typen.

– Slike prosjekter er veldig gode for å utnytte ressursene nær eksisterende infrastruktur, som ellers ville vært for dyre å bygge ut. Det gir god verdiskaping både for selskapene og samfunnet, forklarer Melberg, som sier selskapene i økende grad leter etter slike forekomster.

OD beregner at 57 av dagens funn på norsk sokkel, det store flertallet av alle påviste funn, kan bygges ut på denne måten.

– Slike prosjekter kan dessuten bidra til å forlenge levetiden for vertsinstallasjonene, legger Melberg til.

Equinor har tidligere sagt at Statfjord skal stenges ned i løpet av de neste årene. Først Statfjord A i 2022, og deretter B og C rundt 2025. Men i forrige uke skrev Aftenbladet at Equinor vurderer en snuoperasjon der feltet likevel får utvidet levetid, noe selskapet selv ikke har bekreftet.

– Kan prosjekter som Barnacle være med på å forlenge Statfjords liv?

– Jeg ønsker ikke å kommentere spekulasjoner rundt feltets levetid, sier Camilla Salthe.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail