Mannen jobbet på Scarabeo 8. Arkivfoto: Jon Ingemundsen

Saipem dømt til å betale millionerstatning til oljearbeider

Mannen måtte amputere foten etter en ulykke og fikk ikke lenger reise offshore. Derfor mente oljearbeideren han i realiteten var sagt opp. Nå har han fått rettens medhold.

Publisert

– Jeg er godt fornøyd med at retten har konkludert med at min klient i praksis ble sagt opp av Saipem, sier Industri Energi-advokat Eyvind Mossige til Sysla.

Stavanger tingrett avsa sin dom tirsdag denne uken. Saipem dømmes til å betale mannen drøyt 1,1 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap. I tillegg er mannen tilkjent 50.000 kroner i oppreisning og 390.000 kroner i saksomkostninger. Dommen ble avsagt med to stemmer mot én.

Mistet beinet

Saken startet høsten 2014, da en boresjef i italienske Saipem ble alvorlig skadet i en motorsykkelulykke. Mannen måtte amputere høyre bein over kneet etter ulykken.

Han var sykemeldt fram til sommeren 2015, før det ble inngått avtale om ulønnet permisjon til juni 2016.

Etter amputasjonen fikk offshorearbeideren en tilpasset protese og startet opptrening med den. I april 2016 konkluderte en offshorelege med at mannen var “helsemessig skikket for arbeid offshore”.

Erklæringen ble imidlertid ikke akseptert av Saipem, som ville gjøre egne vurderinger av mannens tilstand og arbeidsevne.

Samtidig var det et spørsmål om hvorvidt protesen utgjorde en sikkerhetsrisiko fordi den inneholdt et batteri som kunne være eksplosjonsfarlig. Protesen ble imidlertid byttet ut med en helmekanisk type, og dermed var ikke det lenger et tema.

Tok ut stevning

Høsten 2017 fikk mannen svar fra bedriftshelsetjenesten i Saipem. Legen ønsket en ekstra vurdering fra Fylkesmannen i Rogaland, som kunne gi dispensasjon til arbeid offshore. Fylkesmannen besluttet i februar 2018 at mannen kunne få vanlig helseerklæring – noe han nok en gang fikk av petroleumslegen.

Likevel uteble en konklusjon fra Saipem, som sa de ønsket mer dokumentasjon.

I januar i år innkalte mannens fagforening til forhandlinger med Saipem-ledelsen. Fagforeningen hevdet offshorearbeideren i praksis var oppsagt ettersom han ikke fikk jobbe og ikke fikk utbetalt lønn.

Forhandlingene førte ikke til enighet, og 15. februar tok advokat Mossige ut stevning mot Saipem med krav om at oppsigelsen kjennes ugyldig. Samtidig krevde man en midlertidig beslutning om at offshorearbeideren kan gjeninntre som boresjef inntil saken er endelig avgjort.

Saipem tilbakeviste påstandene og hevdet blant annet at mannen sa fra seg stillingen som boresjef da han tok ut permisjon i 2015. Kravet om å gjeninntre i stillingen ble avvist.

I sommer kom Stavanger tingrett med en midlertidig forføyning som gir mannen rett til å gå tilbake i stillingen som boresjef, en avgjørelse som ble anket og ennå ikke er endelig avgjort. Denne problemstillingen har ikke vært en del av rettssaken som ble avgjort denne uken.

Advokat Eyvind Mossige. Foto: Jon Ingemundsen

Stor belastning

Dommen fra Stavanger tingrett konkluderer altså med at mannen i praksis ble oppsagt i juni 2018, og at oppsigelsen var ugyldig. Erstatningen på 1,1 millioner kroner er basert på inntektene mannen har gått glipp av siden da.

– Vi skulle ønske at oppsigelsesdatoen ble satt enda tidligere, men er godt fornøyd med hovedkonklusjonen, sier advokat Mossige.

– Min klient har gått uten lønn og arbeid siden 2016. Det har vært en stor belastning, forteller Mossige, som ikke har snakket med oljearbeideren etter at dommen ble klar.

Advokat Merete Furesund i advokatfirmaet Homble Olsby representerer Saipem i saken.

– Saipem vil gjennomgå rettens vurderinger og deretter beslutte om dommen skal ankes eller ikke. Vi har ingen ytterligere kommentarer nå, sier Furesund.

Saipem har ankefrist 15. januar. Fristen er ekstra lang på grunn av juleferien.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail