Foto: Helge Hansen/NTB Scanpix

Equinor med «et av årets største funn»

Equinor har gjort et funn på opptil 100 millioner fat olje.

Publisert

Equinor og partnerne ExxonMobil, Idemitsu og Neptune har funnet olje og gass i brønnen Echino Sør ved Fram-feltet i Nordsjøen, ifølge en pressemelding fra Equinor.

Det anslås at de utvinnbare ressursene er på mellom 6 og 16 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 38 til 100 millioner fat oljeekvivalenter.

Figuren under beskriver hvor store årets olje- og gassfunn er. Alle funn blir estimert fra et minimumsanslag til et maksimumsanslag.

Equinors «Ehciono Sør» kan i beste fall bli årets største funn.

– Et av årets største funn

– Vi gjør et av årets største funn i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton.

Funnet vil trolig knyttes opp mot eksisterende infrastruktur og utgjør et godt tilskudd til ressursene i området, heter det i pressemeldingen.

– Ved hjelp av eksisterende infrastruktur kan disse ressursene utvinnes med god lønnsomhet og lav CO2-intensitet, sier Ashton.

Økt tro på letemulighetene i regionen

Equinor skriver videre at nye investeringer i området har gitt økt tro på letemulighetene i denne delen av nordlige Nordsjøen.

– Etter mer enn femti år med geologiske undersøkelser på norsk sokkel så lærer vi stadig nye ting og vi finner hydrokarboner hvor vi tidligere ikke trodde det fantes. Ved hjelp av eksisterende infrastruktur kan disse ressursene utvinnes med god lønnsomhet og lav CO2-intensitet, sier Ashton.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse er Equinor Energy med 45 prosent, ExxonMobil Exploration med 25 prosent, Idemitsu Petroleum med 15 prosent og Neptune Energy med de resterende 15 prosentene.

Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt etter at et sidesteg er boret.
Hør “Det vi lever av”-episoden om gigantfeltet Johan Sverdrup:

Under kan du gå gjennom samtlige funn som er gjort på norsk sokkel så langt i år:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail