Kværner Stord. Foto: Adrian Søgnen

Kværner tror på inntektsfall i 2020

Kværner opprettholder målet om å nå en årlig omsetning på over 10 milliarder kroner innen 2023. Men først blir det resultatbrems.

Publisert

Kværner opprettholder ambisjonen om å nå en årlig omsetning på over 10 milliarder kroner innen 2023. Samtidig venter selskapet at de kortsiktige økonomiske resultatene vil falle i 2020.

Det ble klart under Kværners oppdatering av kapitalmarkedet torsdag.

Selskapet begrunner vekststrategien med at Kværner forventer at majoriteten av nye og større kontrakter vil bli tildelt i 2020 og 2021. Den planlagte veksten mot 2023 gjenspeiler dermed effekten av de forventede kontraktene, ifølge selskapet.

I mai i år meldte selskapet om en forventet inntektsvekst på en milliard kroner i 2019. På kapitalmarkedsdagen ble det klart at Kværner nå forventer en samlet årsomsetning på rundt 9,3 milliarder kroner for 2019, noe som er en solid oppgang fra fjoråret da omsetningen endte på 7,3 milliarder. Brutto driftsmargin (EBITDA) i 2019 forventes på rundt fem til seks prosent.

Forventer inntektsfall på tre milliarder

Etter et år med solid vekst, forventer imidlertid Kværner nå at etterdønninger av oljekrisen vil føre til et kraftig resultatfall i 2020.

I oppdateringen skriver selskapet at inntektene i 2020 forventes å falle «til et nivå rundt seks milliarder kroner».

Dette vil i så tilfelle være en nedgang på tre milliarder kroner fra 2019. Brutto driftsmargin for 2020 halveres til om lag tre prosent.

Estimatene for 2020 begrunnes ut fra nedgangen i antall kontrakter som ble delt ut i 2018 og 2019.

I 2018 og 2019 har Kværner investert rundt 700 millioner kroner, men også investeringsnivået er forventet å falle fra 2020 og fremover.

Konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB Scanpix

Forventer sterk vekst i fornybar virksomhet

I september presenterte Kværner hvordan de ser for seg å nå sin planlagte vekst, gjennom å fokusere på nye markedsområder.

Selskapet vil i tiden fremover fokusere på tre markedsområder, hvor hvert av de tre områdene «over tid» forventes å stå for rundt en tredjedel hver av Kværners samlede årsomsetning.

  • Det første markedet heter Process & Structures, og omfatter Kværners eksisterende marked for tradisjonelle olje- og gassplattformer, landanlegg, demolering og marine operasjoner.
  • Det andre området, FPSO-er, innebærer flytende produksjonsskip- og enheter, og ble tidligere i høst lansert som et annet operativt område hvor Kværner forventer en vekst fremover.
  • Kværner forventer også en sterk vekst i det tredje området, Renewables. Markedet ble etablert for å forfølge og gjennomføre prosjekter innen offshore vindkraft og annen fornybar virksomhet. Tidligere i høst fikk Kværner milliardkontrakt med Equinor for den flytende havvindparken Hywind Tampen.

Slike syn kan bli vanligere på Kværners verft i tiden fremover. Her fra byggingen av Equinors Hywind-prosjekt. Foto: Chris Ronald Hermansen

Nytt kontor i Boston og Samsung-samarbeid

I likhet med utviklingen de siste to årene forventer Kværner at en økende andel av fremtidige prosjekter vil vinnes i internasjonale regioner.

Selskapet har særlig tro på at de kommende prosjektene vil omfatte offshore vindkraft, marin drift og FPSO-er. Under oppdateringen torsdag kunngjorde Kværner at de inngår en ny avtale med Samsung heavy Industries og Aker solutions for felles levering av kommende FPSO-kontrakter.

– Partnerne har identifisert flere prospekter for FPSO-feltutbygginger som kan bli besluttet startet i løpet av de kommende årene, spesielt på den nordlige halvkule. Det kombinerte tilbudet fra tre av verdens ledende leverandører gir et konkurransedyktig tilbud, som har blitt mottatt positivt av potensielle kunder, skriver selskapet.

For å ivareta veksten i fornybare prosjekter internasjonalt, og særlig i den østlige delen av USA, åpner også Kværner et nytt kontor i Boston.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail