– Har ikke tusenvis av brønner å plugge

Slik forklarer Statoil at de ikke bruker parkerte rigger til å avslutte brønner.<br>


  • John Økland
Publisert

Slik forklarer Statoil at de ikke bruker parkerte rigger til å avslutte brønner.

Statoils suspensjoner av borerigger på norsk sokkel har fått ulike aktører til å peke på alternative oppdrag for boreriggene. Senest fredag ytret Arbeiderpartiet ønske her på Offshore.no om at regjeringen må presse på for at riggene bør brukes til å plugge brønner.

Altfor høyt tall
Et tall som går igjen er at 3.000 brønner skal plugges på norsk sokkel og at disse nærmest ligger klare til plugging i dag.

Dette antallet er langt fra sannheten, minner Statoil om.

– Fakta er at Statoil har 1.250 brønner på norsk sokkel i dag. De fleste av disse er i drift, enten som injeksjons- eller produksjonsbrønner. Å si at 3.000 brønner er klare som pluggeoppdrag for de suspenderte riggene blir derfor svært misvisende.

Det sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil til Offshore.no.

550 fra rigg
Antallet på 3.000 brønner stammer fra Norsk olje og gass , som anslår at det vil ta 20 år å plugge disse om man bruker 15 rigger til dette arbeidet. For Statoils del er det langt unna å si at de har en kø av brønner som er klare for dette.

Eek opplyser at av de 1.250 brønnene vil i overkant av 650 kunne plugges fra fast innretning (plattform) når de en gang skal plugges. De resterende drøyt 550 brønnene er havbunnsbrønner. Omtrent 60 av disse ligger under flytende faste installasjoner, slik som eksempelvis Njord og Visund. Her kommer man heller ikke til med mobile rigger i dag. Dermed sitter Statoil igjen med omtrent 500 brønner som en gang i fremtiden kan plugges fra rigger av typen som nå er parkerte.

Det vil skje når disse brønnene skal stenges ned og det gjelder egentlig bare et fåtall per i dag.

Plugger 20 i år
– Vi har i dag om lag 50 brønner som er forlatt og så langt ikke plugget. Hva som skjer med disse er ikke klart. Omkring 20 av disse blir enten plugget eller brukt til nytt boremål. De 30 øvrige er kandidater til å plugges eller at deler av brønnen skal gjenbrukes for å bore en ny brønn til et nytt boremål. Dette evalueres sammen med partnerskapet i de aktuelle lisensene før det avgjøres hva som skjer med disse, forklarer Eek.

Samtidig som det har oppstått overskudd på rigg har selskapet endret sin strategi for plugging av brønner. Det bør være gode nyheter for riggeiere med parkerte rigger.

– Vi har gått bort fra å samle denne type aktivitet i kampanjer nå, nettopp for å kunne bruke ledig kapasitet. På den måten kan vi benytte rigger så fort lisensene beslutter dette og vi har lagt flere permanente pluggejobber frem for partnergodkjennelse.

– I hvilken grad forventer dere at strategien med å ta pluggingene fortløpende vil gi flere pluggede brønner i 2015?

– Det er det for tidlig å si. Flere av brønnene eies av lisenser som har tilgang på annen riggkapasitet på langsiktig kontrakt, og flere pluggejobber må dekke forpliktelser på disse riggene. Vi jobber kontinuerlig med å vurdere pluggekandidater i de ulike lisensene.

I inneværende år vil Statoil plugge nær 20 brønner på norsk sokkel.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail