Gjør den det neste storfunnet i Barentshavet?

Nå klargjøres West Hercules for Statoil-boring i nord.


  • John Økland
Publisert

klargjøres West Hercules for Statoil-boring i nord.

Det foreløpig siste tilskuddet av rigger på norsk sokkel har ankommet landet. North Atlantic-riggen West Hercules ligger nå til kai ved Westcon i Ølen og skal klargjøres for norske forhold.

Riggen er hyret inn av Statoil på en fireårskontrakt verdt 3,8 milliarder kroner.

Store boreplaner for riggen Planen til Statoil er å bruke riggen på alle ni letebrønnene de skal bore i Barentshavet neste år.

Det skal bores fire brønner i området rundt Skrugard og Havis – Nunatak, Skavl, Iskrystall og Kramsnø (lisens 532 og 608). Samt to i Hammerfest-bassenget – Ensis (393B), Askepott (448). I tillegg skal Statoil bore to brønner, Apollo og Atlantis, pluss en avgrensning i det såkalte Hoop-området neste sommer.

Dette blir de nordligste brønnene som noensinne er boret på norsk sokkel.

tilpasses norske forhold Men før riggen kan utføre sine oppdrag i nord, må det utføres en rekke arbeider ombord på riggen. Blant annet må riggeier få godkjenning for å operere på norsk sokkel – en såkalt Samsvarsuttalelse (SUT). Den må også vinteriseres, slik at den kan bore i Barentshavet på vinterstid.

Under et tilsyn på riggen som Petroleumtilsynet gjorde i høst ble det klart at det er en god å rette på før SUT-kan bli innvilget.

I tilsynsrapporten fremkommer det at riggens "tekniske tilstand ikke tilfredsstiller regelverkets krav innen en rekke fagområder."

– Tilsynet er gjennomført i forbindelse med en søknad om samsvarsuttalelse, og ut fra de avvik og forbedringspunktene som vi har funnet, synes det å gjenstå en del arbeid før riggen vil være klar for drift på norsk sokkel, sa pressetalsmann Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til Offshore.no i midten av oktober.

Utsatt, men har kontroll Riggeier North Atlantic Drilling har på en annen side oppgitt å ha kontroll over situasjonen og pekt på at de kjenner til arbeidsomfanget med å få riggen godkjent for norske forhold.

West Hercules skulle startet boring for Statoil i desember, men dette er utsatt til tidlig 2013. Klikk her hvis du ikke ser bildegalleriet under!

Del på
facebooktwitterlinkedinemail