Boreriggen West Hercules under boring i Barentshavet. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Se oversikt: Dette er årets oljefunn

Ikke siden 2015 har antall letebrønner vært høyere, men hvor mye har oljeselskapene egentlig funnet?

Publisert

Klikk på «oljedråpene» på kartet over for å lese mer om hvert enkelt funn, eller se tabellen nederst i saken.

Oljedirektoratet meldte tidligere i år om relativt beskjedne resultater fra leteboringen i første halvår av 2019 på norsk sokkel.

Til tross for høy leteaktivitet ble det kun gjort 8 funn i totalt 30 letebrønner.

Først i tredje kvartal av 2019 kom størstedelen av årets funn. Totalt syv funn ble gjort i tidsperioden fra og med juli til og med september. Det største funnet ble gjort av Aker BP.

Sysla har brukt tall fra Oljedirektoratets database om funn og leting på norsk sokkel. Det er kun tatt med funn som er gjort i en såkalt undersøkelsesbrønn – brønner hvor man for første gang leter etter olje.

Fra januar og frem til og med oktober ble det gjort 12 norske funn i slike brønner:

  • Ett funn er gjort i Barentshavet.
  • Fire funn ligger i Norskehavet.
  • Syv funn ligger i Nordsjøen

Totale ressurser funnet i 2019 er på mellom 41 og 107 standard kubikk oljeekvivalenter. Dette tilsvarer mellom 258 og 673 millioner nye fat olje.

«Liatårnet» kan bli størst

Aker BP vinner prisen for årets potensielt største funn. Oljefunnet «Liatårnet» ligger 40 kilometer nordøst for Alvheim-feltet i Nordsjøen og har mellom 13 og 32 millioner standard kubikk olje (Sm3). Aker BP er operatør og eier i overkant av 90 prosent av lisensen.

Det Røkke-eide oljeselskapet har også årets nest største funn.

Oljefunnet «Froskelår» ligger også nær Alvheimfeltet i Nordsjøen og inneholder mellom 10 til 21 millioner standard kubikk. Spennet mellom minste og største anslag er betydelig mindre enn «Liatårnet»-funnet.

Equinor boret det som kan bli et relativt stort funn. Oljefunnet «Snadd Outer Outer» viste seg å være på mellom 0,4 og 10 millioner standard kubikk. Spennet fra minste til største anslag for dette funnet er veldig stort.

Høyeste antall letebrønner siden 2015

Antallet leteboringer har steget siden 2017, men det gjenstår 16 letebrønner før rekorden fra 2009 tangeres.

Samtidig er det gjort relativt få funn i 2019, med hele 26 tørre undersøkelsesbrønner.

Seks av brønnene har inneholdt kun olje, to brønner inneholdt gass, tre var både olje- og gassfunn, mens den siste er en kombinasjon av et gass- og kondensatfunn.

For øyeblikket er det fire undersøkelsesbrønner og en avgrensningsbrønn som enda ikke er boret ferdig.

«West Phoenix» fant olje i annenhver brønn

Det er brukt totalt 14 rigger til å bore årets 55 letebrønner. Riggen «Deepsea Stavanger» har gjort mesteparten av jobben med hele 10 letebrønner i inneværende år.

Til tross for mange boreoppdrag gjorde «Deepsea Stavanger» kun ett funn.

Dette står i kontrast til riggen «West Phoenix» som traff blink på hele to av fire letebrønner.

På bildet under ser du riggene «West Phoenix», «Deepsea Nordkapp» og «Scarabeo 8», som alle har gjort to funn hver så langt i år.

Hvem borer mest?

Aker BP, Equinor og Petoro har deltatt i boringen av flest brønner i år.

Oversikten under viser hvor mange letebrønner de ulike selskapene har vært med å finansiere i 2019.

Aker BP har deltatt i totalt 17 undersøkelsesbrønner hvor seks av dem er funn. Equinor har også deltatt i boringen av 17 brønner og er med på totalt seks funn.

Petoro deltok i 16 undersøkelsesbrønner, men som Sysla skrev i går var 11 av dem tørre.

Hvem har funnet mest?

De ulike oljeselskapene på norsk sokkel eier andeler i oljelisenser. En lisens er et område selskapene får lov til å lete etter petroleumsressurser.

Hvor mye et selskap eier av en lisens bestemmer hvor mye selskapet må gå inn med i de totale letekostnadene. Oppsiden blir også fordelt etter eierandelen hvis operatøren finner olje i lisensen.

Sysla har sortert og summert årets funn etter lisenseierskap.

Her troner Aker BP helt klart på toppen. Selskapet er med å eie 2019-funn for minimum 22 millioner standard kubikk oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). I beste fall har selskapet funnet rundt 50 millioner standard kubikk.

Equinor kommer inn på andre plass, et godt stykke under Aker BP. Deres totale maksimumsanslag ligger under minimumsanslaget til Aker BP.

Hva trodde ekspertene på forhånd om 2019? Få et gjenhør med denne episoden hvor sjeføkonom Kyrre Knudsen, kommentator Hilde Øvrebekk og journalist Ola Myrset spår oljeåret 2019:

Hvilken operatør finner mest olje?

Hvis vi rangerer selskapene etter hvem som har lett etter oljen ligger Aker BP godt an til en pallplass. Deres totale minimumsanslag som operatør er 60 prosent større enn Equinor, som kommer rett bak.

Samtidig har Equinor brukt mer enn tre ganger så mange boredager for å gjøre sine funn, sammenliknet med Aker BP.

Hvordan de endelige ressursestimatene vil ende opp er enda usikkert, i tillegg er det i de fleste tilfeller ikke bestemt hvilke funn som eventuelt skal bygges ut. Derfor kan rangeringen i tabellen under endre seg når oljeselskapene gjør ytterligere undersøkelser.

Gjennomsnittlig vekst i ressurser i 2019

Hvis man holder såkalte «outliers» – uvanlig store funn – utenfor beregningene, er gjennomsnittlig størrelse på de samlede funnene siden 1990 rundt 75 millioner standard kubikk oljeekvivalenter.

I 2018 var det samlede tilfanget av nye petroleumsressurser på rundt 60 millioner Sm3, mens det i år vil ligge et sted mellom 42 og 107 millioner. Dette gir et snitt på 74,5 millioner Sm3.

På figuren under stikker årene 1997 og 2010 seg noe ut. Søylene består i stor grad av såkalte elefanter: «Ormen Lange»-funnet i 1997 og «Johan Sverdrup»-funnet i 2010.

Bare ett funn i Barentshavet

Årets til nå eneste oljefunn i Barentshavet er Equinors oppdagelse av «Sputnik». Selskapet anslår at funnet er på mellom 20 og 65 millioner fat olje. Brønnen ligger om lag 30 kilometer nordøst for Wisting-funnet, som til sammenlikning er estimert til 440 millioner fat olje.

Til sammen har man fullført fem letebrønner i Barentshavet i 2019. Boreriggen «West Hercules» boret fire, mens riggen «Leiv Eiriksson» boret én letebrønn.

I 2018 boret man seks letebrønner i samme havområde og gjorde tre funn:

  • Funnet «Skruis» med ressursanslag på 2,7 millioner standard kubikk oljeekvivalenter
  • Gassfunnet «Svanefjell» med mellom 2 og 3,5 mrd. standard kubikk gass.
  • Equinors «Interprid Eagle» som skal inneholde mellom 0,5 og 2 mrd. standard kubikk gass.

Ønsker du å vite mer om hvert enkelt funn gjort i 2019, kan du gå gjennom tabellen under:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail