Arkivbilde av Kværner Stord. På bildet er deler av Johan Sverdrup-plattformen. Foto: Adrian B. Søgnen

Kværner vil droppe utbytte og gir milliongave til lokalkommunene

Kværner gjør finansielle tiltak som å droppe utbytte, redusere lønn til administrerende direktør med 10 prosent og har donert fem millioner kroner til Stord og Verdal kommune.

Publisert

Kværner ASAs styre har nå sendt ut en anmodning til aksjonærene om å droppe det planlagte utbyttet på 0,5 kroner per aksje. Utbetalingen ville tilsvart 134,5 millioner kroner.

– Utbyttet holdes tilbake for å gjøre Kværner robust. Dette er viktig, for når Kværner er robust og kan holde aktiviteten oppe gir dette positive ringvirkninger for våre omtrent 2000 ansatte og lokalsamfunnene rundt. Det er både viktig og riktig med tanke på alle interessentene Kværner har, sier administrerende direktør i Kværner, Karl-Petter Løken, til Sysla.

Verftskonsernet gjør ytterligere to finansielle tiltak for å styrke deres finansielle plattform:

  • Administrerende direktør Karl-Petter Løken reduserer sin årslønn med 10 prosent
  • Ingen økning i kompensasjon til styret

Selskapet melder også i pressemeldingen at de har donert fem millioner kroner til hver av de lokale kommunene de har verft i, Stord og Verdal. De har også donert verneutstyr til helsemyndighetene.

– Kværner er et stort selskap og viktig for de lokalsamfunnene vi har størst aktivitet i, Stord og Verdal. Lokalsamfunnene er ikke større enn at påvirkningen fra korona-trusselen blir ekstra stor og det er derfor viktig for oss å prioritere å støtte de med forskjellige bidrag nå. Kværner er en samfunnsbygger. Vi har sagt at formålet med pengegaven er å bidra til bekjempelse av korona-smitte, men har ikke gitt detaljerte føringer på hvordan dette bør gjøres. Vi stoler på at kommunen bruker pengene der de ser det er fornuftig, forteller Løken.

– Hvor opptatt tror dere aksjonærene er om samfunnsansvar

– Vi opplever at stadig flere aksjonærer er opptatt av det. Både vi og andre selskaper har begynt å rapportere systematisk på ESG (Environment – Social – Governance). Mange aksjonærer prioriterer selskaper som på en fornuftig måte tar hensyn til ESG i sine strategier. Mange analyser viser også at slike selskaper har bedre resultater enn de som ikke har fokus på ESG, sier Løken.

På fredag forrige uke sendte selskapet hjem sine utenlandske innleide arbeider, totalt 1220 arbeidere.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail