Illustrasjon: A/S Norske Shell.

OneSubsea lander gigantavtale med Norske Shell

Ingen av selskapene vil bekrefte kontraktssummen, men etter det Sysla kjenner til er den trolig i milliardklassen.


  • Marianne Brækhus
  • Adrian Søgnen
Publisert

– Av og til er det vel verdt å bruke ekstra tid på å finne en enda smartere, bedre og mer effektiv metode for å løse en utfordring, sier A/S Norske Shells administrerende direktør Agnete Johnsgaard-Lewis.

I sommer ble det kjent at Schlumberger-selskapet OneSubsea skulle levere havbunnsutstyr til Ormen Lange.

Torsdag signerte Norske Shell en rammekontrakt for havbunnskompresjon med OneSubsea.

Prosjektet skal øke utvinningsgraden på det enorme gassfeltet i Norskehavet.

OneSubsea-kontrakten omfatter blant annet prosjektering og design, leveranse og installasjon av et kompressorsystem.

Verdien av kontrakten er foreløpig ikke kjent, men OneSubsea bekrefter til Sysla at kontrakten er av en «betydelig størrelse».

Da Aker Solutions inngikk kontrakt med Statoil om å levere et undersjøisk gasskompresjonssystem til Åsgard-feltet i 2010, hadde kontrakten en verdi på rundt 3,4 milliarder kroner.

Også Equinor sitt prosjekt med samme teknologi kostet i 2015 rundt tre milliarder kroner.

Etter det Sysla kjenner til vil det tilsvarende Ormen Lange-prosjektet etter all sannsynlighet være et enda større prosjekt.

– Vi er veldig stolte, men også ydmyke. Dette muliggjør betydelig økt utvinning av gass på en energieffektiv måte. Vi har jobbet tett sammen med Shell innenfor subsea prosesseringssystemer både i Norge og globalt tidligere, og gleder oss å ta fatt på dette prosjektet sammen med dem og vår alliansepartner Subsea 7, samt vår norske og internasjonale leverandørkjede, sier administrerende direktør for One Subsea i Bergen, Mads Hjelmeland.

Kan gi 50 milliarder i økte inntekter

Teknologien ble først tatt i bruk av Equinor på Gullfaks-feltet, hvor den allerede har bidratt til økt utvinning.

Det skal installeres to kompresjonsstasjoner på 850 meters dyp. Ifølge Shell kan kompresjonssystemet bidra til rundt femti milliarder kroner i økte fremtidige inntekter fra Ormen Lange.

Sammenlignet med gasskompresjon på land eller plattform er havbunnskompresjon mer energieffektivt, noe som kan bidra til å redusere kraftbehov og gi betydelige kutt i CO2-utslipp i offshore gassproduksjon, ifølge OneSubsea.

Flerfasekompressor: Undervannsvåtgasskompressor fra OneSubsea. Foto: OneSubsea

Sikrer betydelig antall norske arbeidsplasser

Teknologien er utviklet i Norge, og det er forventet at kontrakten vil gi arbeidsplasser og positive ringvirkninger i distriktene. Over 80 prosent av teknologien i prosjektet forventes nemlig å være norskprodusert.

Arbeidet begynner i november 2019 med prosjektering i Bergen, mens teknologikvalifisering og sammenstilling vil skje ved OneSubseas anlegg på Horsøy i Askøy kommune utenfor Bergen.

Kontrakten representerer et betydelig antall arbeidsplasser over de neste fem årene. bekrefter OneSubsea ovenfor Sysla.

Framo Flatøy skal levere flerfasekompressorene for prosjektet, mens Luster Mekaniske Industri vil stå for rørfabrikasjon. Utover dette planlegges flere verftsfabrikasjonstjenester utført hos norske verft, og flere kontrakter forventes tildelt i tiden som kommer, opplyser selskapet.

Utsatt prosjektet

Ormen Lange-partnerne Shell, Petoro, Equinor, INEOS og Exxon Mobil bestemte seg i 2014 for å stoppe en tidligere versjon av undervannskompresjon på feltet. Ifølge operatør Shell var det på dette tidspunktet for mange åpne spørsmål om teknologien og økonomien i prosjektet. I tillegg var 2014 preget av høye priser i leverandørmarkedet. Det nye konseptet er derimot slanket, både i vekt og pris, ifølge Shell.

– Prosjektkostnaden er redusert med mer enn 60 prosent sammenlignet med det opprinnelige prosjektet. Vekten på utstyret er også redusert med 60 prosent og antallet moduler er halvert. Likevel har estimatet for økt utvinning gått opp. Forventede inntekter øker, mens risikoene reduseres, sier Shells leder av prosjektet, Richard Crichton i en melding.

OneSubseas installasjons- og testanlegg på Horsøy. Foto: OneSubsea

Del på
facebooktwitterlinkedinemail