Statfjord A skulle egentlig stenges ned om to år, men skal nå drives videre til 2027. Foto: Jon Ingemundsen

Ptil vil følge forlenget Statfjord-liv med argusøyne

– Reglene skal følges helt til lyset slukkes, sier tilsynsdirektør Ingvill H. Foss. Fredag møtes Ptil og Equinor for å diskutere saken.

Publisert

For to uker siden ble det kjent at Equinor dropper planene om å stenge ned Statfjord-feltet.

Statfjord A skulle egentlig ut av drift i 2022, men får nå forlenget livet med fem år. Plattformene B og C skal være i produksjon forbi 2035, minst ti år lenger enn opprinnelig planlagt.

Mottakelsen fra fagforeningene er blandet: De er glade for at levetiden forlenges, men også skeptiske fordi det ligger an til at det vil skje med lavere bemanning. Equinor-ledelsen har vært tydelig på at kostnadene må ned for å skape lønnsomhet.

Grundig gjennomgang

Petroleumstilsynet (Ptil) kommer til å følge prosjektet svært tett.

– Statfjord A er en gammel dame med mange utfordringer. Det vet også Equinor. Vi kommer til å gå grundig gjennom analysene som ligger til grunn for dette prosjektet, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss.

Ptil ble informert om Statfjord-planene i forkant av offentliggjøringen tidlig i januar. Fredag skal tilsynet i møte med Equinor for å få mer informasjon, blant annet om den nye organiseringen selskapet ser for seg på feltet.

– Det er spennende at man tenker nytt, og at det er store Equinor som gjør det. Samtidig er det avgjørende at regelverk og sikkerhet følges innenfor de rammene som settes. Det har selskapet sagt at skal skje.

Ingvill Hagesæther Foss, i midten, på en Ptil-presentasjon i 2016. Til høyre Irja Viste-Ollestad. Foto: Jonas Haarr Friestad

Gamle løsninger

Equinor må også vente seg at Ptil kommer til å gjennomføre tilsyn med Statfjord-prosjektet.

– Et tilsyn her vil ikke være noen overraskelse, sier Foss.

Såkalte senfaseprosjekter står høyt på Ptils agenda. Norsk sokkel blir eldre, og dermed går mange felt inn i siste fase av livssyklusen. På flere store felt pågår det prosjekter for å forlenge levetiden.

– Da går lønnsomheten ned og kostnadene opp, blant annet fordi vedlikeholdet blir tyngre. Men økonomi skal ikke gå på bekostning av sikkerhet. Regelverket er ikke mildere i senfase, men skal følges helt til lyset slukkes.

– En annen utfordring er at mange av disse feltene har gamle løsninger. Når folk går av med pensjon, kan kunnskap om disse løsningene forsvinne. Derfor er det viktig at denne kompetansen erstattes, sier Foss.

Pressekontakt Morten Eek på Johan Sverdrup-feltet. Foto: Jon Ingemundsen

300 nye fagarbeidere

Det er en problemstilling Equinor er klar over. Mange medarbeidere med spesifikk anleggskompetanse er på vei inn i pensjonistenes rekker.

– Vi er opptatt av å erstatte dem tidlig. I fjor rekrutterte vi 300 fagarbeidere, flere enn vi egentlig trengte. Det må være nok tid til at de erfarne kan overføre kunnskapen til de som skal drive videre, sier pressekontakt Morten Eek.

Les også: Miljøvernere tapte klimasøksmålet mot staten

Equinor er i ferd med å etablere en ny enhet med ansvar for felt i senfase og såkalt haleproduksjon. Trolig vil det gjelde 10–12 installasjoner, deriblant på Statfjord-feltet.

– Det er bra at tilsynsmyndighetene er godt informert om hva som er vår filosofi her, sier Eek.

Han sier at kostnadene må ned for at slike prosjekter skal bli realisert.

– Samtidig er vi helt tydelige på at sikkerheten skal ivaretas. Tiltak som ikke gjør det, har ingen plass her. Vi mener også sikkerheten kan bli bedre ved at den nye enheten får ekspertise på denne typen prosjekter, sier Eek.

Per Steinar Stamnes er tillitsvalgt i Industri Energi. Foto: Jon Ingemundsen

Kutter vedlikehold

Per Steinar Stamnes er sokkelleder i fagforbundet Industri Energi. Han er fornøyd med at Ptil følger nøye med på det som skjer på Statfjord.

– Det er veldig positivt, og som forventet. Dette er en helt ny måte å drifte og vedlikeholde innretninger på. Vi kommer til å følge utviklingen tett selv, men hjelp fra Ptil kommer godt med, sier Stamnes.

Han viser blant annet til at Equinor har signalisert at vedlikeholdet kan kuttes med 50 prosent i den nye organiseringen, ved at periodene mellom vedlikehold forlenges.

– Det er usikkerhet knyttet til intervallene på vedlikeholdet. Jo lenger man utsetter vedlikehold, jo større er sjansen for at det skjer feil, sier Stamnes.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail