Realfagsbygget ved UiB. Foto: Geir Martin Strande

UiB legger ned petroleumfag

Søkertallene har stupt de siste årene. Nå vil UiB satse mer på fornybar energi.


  • Rune Christophersen
Publisert

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet varsler at bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi blir nedlagt fra og med høsten 2020.

Årsaken er omstillingen i energibransjen, fra olje og gass til fornybar energi.

De siste årene har søkertallene stupt, både til petroleumteknologi og geovitenskap. Fagene har tradisjonelt vært en inngangsport til petroleumsnæringen.

I toppåret 2013 var det over 470 førsteprioritetssøkere til de to fagene. I år var det i underkant av 10 førsteprioritetssøkere til petroleumteknologi, og 35 til geovitenskap.

– Det har vært et dramatisk fall, sier dekan Helge K. Dahle.

Han påpeker at energibransjen er en av sektorene hvor det vil komme størst omstilling på grunn av klimaendringene.

Les også: Aldri før har så mange søkt maritime utdanninger

– Arbeidsmarkedet innenfor fornybar energi er økende, med større oppmerksomhet om vindkraft, hydrogen og karbonfangst og lagring. Det er store industrielle muligheter på dette området, sier Dahle.

Han mener omleggingen av studiet er nødvendig fordi deler av dagens energinæring ikke vil eksistere når dagens studenter har kommet et godt stykke ut i karrieren.

– Samtidig vil industrien på Sandsli bestå i mange år fremover, og de trenger geologer og teknologer for å drifte feltene.

UiS skifter navn på oljestudium

En av løsningene for UiB blir å tilby en femårig master i energi, som inkluderer både petroleumteknologi og dagens sivilingeniørprogram med hovedvekt på fornybar energi.

– På den måten får vi en mer helhetlig energiutdanning med større bredde, sier dekanen.

Nylig skrev Aftenbladet at Universitet i Stavanger skifter navn på sitt petroleumsstudium, som nå skal hete energi- og petroleumsteknologi.

– Vi tar ut noen av de klassiske petroleumsfagene og setter inn flere tradisjonelle ingeniørfag. Det innebærer at vi åpner for at studentene kan velge å spesialisere seg innenfor energi, sa instituttleder Øystein Arild da.

Hør Sysla-podkasten om rekruttering til oljebransjen, i lys av oljekrise og klimakrise, her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail