I forrige uke reiste Sylvi Listhaug offshore for første gang, da Johan Sverdrup-feltet offisielt ble åpnet. Til venstre statsminister Erna Solberg. Foto: Jon Ingemundsen

Listhaug deler ut 69 letelisenser på norsk sokkel

Olje- og energiministeren vil ha opp hver eneste lønnsomme oljedråpe.


  • Ola Myrset
  • Geir Søndeland/Stavanger Aftenblad
Publisert

I et intervju med Aftenbladet i forrige uke gjorde Sylvi Listhaug (Frp) det klart at oljenæringen vil få gode vilkår med henne som olje- og energiminister.

– Jeg kommer til å være veldig oljevennlig, var hennes tydelige beskjed.

Tirsdag fikk Listhaug sin første mulighet til å gjøre ord til handling.

På en konferanse i Sandefjord offentliggjorde hun den årlige tildelingen av leteareal i de best kjente områdene på norsk sokkel – tildeling i forhåndsdefinerte områder, TFO (se faktaboks under).

28 selskaper får tilbud

Der avslørte hun at det deles ut 69 nye letelisenser:

  • 33 i Nordsjøen
  • 23 i Norskehavet
  • 13 i Barentshavet

– Det er den tredje største tildelingen gjennom tidene – og det på tross av de store tildelingene vi har gjort de foregående årene, sa Listhaug fra podiet i Sandefjord.

28 ulike oljeselskaper får nå tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 19 selskaper blir tilbudt operatørskap.

De siste to årene ble det tildelt rekordmange lisenser i TFO-rundene. Antallet var henholdsvis 75 og 83 i 2018 og 2019.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug avbildet på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord med Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Equinor. Foto: Geir Søndeland

Drømmer om ny elefant

28 ulike oljeselskaper får nå tilbud om andeler i en eller flere av de 69 nye tillatelsene. 19 selskaper blir tilbudt operatørskap.

Statsråden håper på nye storfunn.

– Dette er områder der en forventer å finne relativt små funn som kan ha svært god lønnsomhet når de utnyttes i forbindelse med eksisterende infrastruktur eller sammenholdes med andre funn. I tillegg kan vi jo ikke utelukke at det finnes et «nytt» Johan Sverdrup gjemt der ute, sier Listhaug.

Overfor Aftenbladet utdyper hun betydningen av et eventuelt nytt gigantisk funn:

– Det vil bety enormt mange arbeidsplasser. Leverandørindustrien vil da få hendene fulle igjen. Johan Sverdrup bidro til å redde mange bedrifter og arbeidsplasser gjennom den krisen som vi hadde for noen år siden, sier hun og fortsetter:

– 150.000 årsverk var tilknyttet utbyggingen av Johan Sverdrup, så det er enormt verdifullt om vi kan klare å gjøre et sånt funn. Det ble jo gjort i et område der en kanskje ikke hadde den helt store troen. Men ved hjelp av ny teknologi og kunnskap greide man å gjøre et sånt type funn, sier hun til Aftenbladet.

Fikk full uttelling

Neptune Energy er den ellevte største produsenten på norsk sokkel, men nummer fire på listen over selskapene med flest TFO-tildelinger. Selskapet fikk 13 lisenser, hvorav 4 operatørskap.

– Vi er kjempegodt fornøyd. Dette er full uttelling for søknaden vår, sier norgessjef Odin Estensen til Aftenbladet.

Britiske Neptune Energy etablerte seg på norsk sokkel i 2018, da det kjøpte oljevirksomheten til franske Engie. Siden har selskapet gitt uttrykk for store ambisjoner i Norge.

– Vi ønsker å være en aktiv aktør. Vi sendte inn en stor søknad, og da er det godt at ønskene innfris. Dette legger grunnlaget for å bygge opp et betydelig leteprogram over tid, sier Estensen.

Britiske Neptune Energy etablerte seg på norsk sokkel i 2018, da det kjøpte oljevirksomheten til franske Engie. Siden har selskapet gitt uttrykk for store ambisjoner i Norge.

– Vi ønsker å være en aktiv aktør. Vi sendte inn en stor søknad, og da er det godt at ønskene innfris. Dette legger grunnlaget for å bygge opp et betydelig leteprogram over tid, sier Estensen.

Equinor fikk 23 lisenser, Vår Energi 17 og Aker BP 15 (se faktaboks under).

Alt skal opp

I sin tale til representanter for oljeindustrien slo Listhaug fast at hun vil ha opp hver eneste lønnsomme oljedråpe.

– Alle lønnsomme ressurser skal hentes ut fra våre felt, sa Listhaug.

Energiforbruket har økt med 70 prosent siden 1990, og øker fortsatt, sier Listhaug.

Det betyr økte klimagassutslipp. Og de øker fortsatt i mange land.

– Kull, olje og gass dekker i dag over 80 prosent av verdens energibehov. Sol og vind vokser kraftig, men dekker i dag bare 4 prosent, sier Listhaug.

Oljetopper samles hvert år i Sandefjord for å drøfte muligheter og utfordringer. Arrangør er Norsk petroleumsforening (NPF). Foto: Geir Søndeland

Kina-kull kan bli butikk for Norge

Listhaug er bekymret over Nettavisen-artikkelen – for øvrig skrevet av eks-Listhaug-rådgiver Espen Teigen – om at Kina er i gang med å bygge 121 nye kullkraftverk. samtidig som Europa jobber iherdig med å kutte kull, blant annet med norsk gass.

– Økt kullbruk har stått for majoriteten av økningen i utslippene i energisektoren, sier Listhaug.

– Det globale energisystemet er stort og komplisert og tar tid og store ressurser å endre. Derfor vil det ta mange tiår før andre energikilder kan erstatte olje og gass. Dette selv om nye, renere teknologier blir konkurransedyktig og effektiviteten i energibruken øker, sier Listhaug.

Hun viser også til at i gjennomsnitt slippes det ut 18 kilo CO₂ per oljefat i verden, mot 8 kilo i snitt i Norge, eller utslipp helt nede på 0,7 kilo fra Johan Sverdrup-feltet.

– Norge står for vel 1 promille av verdens totale klimautslipp. Om vi stenger hele landet, vil det ikke utgjøre stor forskjell for verden, sier Listhaug.

Olje- og energiministeren mener det ikke er en konflikt mellom det å produsere olje og gass og å være verdensledende i miljø- og klimapolitikken.

– Kan det ligge en enorm forretningsmulighet for Norge i kullforbruket som Kina og andre står for?

– Klart, hvis de velger å bytte ut kullet med gass, vil det være en god mulighet for alle gassproduserende land, og Norge er absolutt ett av de landene. Det vil med stor sannsynlighet være et marked for norsk gass i lang tid framover, og jeg tror gassen vil være verdifull for Norge framover, sier hun.

Jeremy Low er blant toppsjefene i BMO Capital Markets. Han har vært rådgiver for noen av verdens desidert største olje- og gasselskaper.

Low mener kull utgjør en av de kjappeste og beste mulighetene «for oss» med tanke på omstilling. Naturgass er dobbelt så effektfull som kull på kraftsiden, og den er mye renere, påpeker finansrådgiveren.

– Se bare på luftkvaliteten (i deler av Asia). Mye av det drives av forbrenning av kull og treverk. Det interessante med det, er at hvis vi erstattet dette kullforbruket med gass, ville vi ha kuttet klimagassutslippene med 20 prosent. Det møter alene alle de nåværende klima- og parismålene, sa Low i Sandefjord.

– Ja, vi trenger ny teknologi og omstilling, fordi det er et viktig suksesskriterium. Men vi burde ikke miste av syne de store mulighetene, spesielt i Kina, India og USA, til å erstatte kull med gass. Får vi det rette rammeverket på plass, sammen med den riktige kapitalen, vil det ha langt større innvirkning enn det man kan få til gjennom investeringer her i Europa, sa han.

Kritikk fra klimabevegelsen

Reaksjonene på TFO-tildelingene lar ikke vente på seg. Natur og ungdom er svært kritisk til at det deles ut et stort antall nye letelisenser.

– Amazonas brenner, Australia brenner, Jølster raser, stormene herjer, vi er langt inne i klimakrisa, men gang på gang overkjører regjeringen miljøfaglige råd og deler ut nye oljelisenser, sier NU-leder Therese Hugstmyr Woie i en melding.

– Det siste året har tusenvis av ungdommer streiket skolen fordi vi frykter for framtida vår. Hovedkravet har vært stans i ny oljeleting. Stikk i strid durer regjeringen på med klimafiendtlig olje i våre viktigste havområder, mener Woie.

Kampanjeleder Halvard Raavand i Greenpeace ber Erna Solberg trekker nye oljelisenser. Han synes det er skammelig at Norge «kaster» nye oljelisenser etter «den klimafiendtlige oljeindustrien» – samme året som Parisavtalen blir gjeldende.

– Det burde være unødvendig å minne Solberg på at Norge har forpliktet seg til å gjøre det vi kan for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Verden har allerede funnet mer olje enn vi kan forbrenne, og vi ber derfor Solberg skrote de nye oljelisensene.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail