Prosafe

Prosafe sluker konkurrent

Prosafe og Floatel International slår seg sammen for å stå sterkere i et utfordrende marked.


  • Kristian Oftedal Kvendseth
Publisert

Boligriggselskapene Prosafe og Floatel International har signert en avtale om å fusjonere for å sikre konkurransekraft i et utfordrende marked for offshore boligrigger. Dette skriver Prosafe i en pressemelding.

Fusjonen avhenger av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter, kreditorer samt selskapenes respektive aksjonærer, og målet er å ha sluttført transaksjonen i løpet av tredje kvartal 2019.

Fusjonen vil skape verdens største boligriggselskap, ifølge meldingen.

Navnet på det sammenslåtte selskapet vil være Prosafe SE, og aksjene i det sammenslåtte selskapet vil fortsatt være notert på Oslo Børs.

– Riktig og nødvendig

På fullt utvannet basis vil eksisterende aksjonærer i Prosafe eie 55 prosent av det sammenslåtte selskapet.

Glen Ole Rødland, i dag styreleder i Prosafe, blir også styreleder for det sammenslåtte selskapet.

– Behovet for konsolidering innen oljeservice er velkjent. Vi anser denne transaksjonen som både riktig og nødvendig for å tilpasse oss varige endringer i våre markeds- og konkurranseforhold de seneste årene, sier styreleder Rødland i Prosafe i pressemeldingen.

Prosafe er en ledende eier og operatør av offshore boligrigger notert på Oslo Børs, og leverer i likhet med Floatel International flytende innkvarteringstjenester til ansatte i olje- og gassindustrien over hele verden.

Nordsjøen og Brasil

Prosafe eier og drifter totalt ni boligrigger, hver med en kapasitet på 300-500 senger, og har opsjoner på levering av to nybygg de neste fem årene. Floatels flåte teller fem enheter, hver med kapasitet på 440-550 senger.

Et fusjonert selskap vil i begynnelsen ha hovedtyngden av sin aktivitet i Nordsjøen og Brasil, heter det i pressemeldingen.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail