Caetano Andrade og Kenneth Løland skal inn i oljebransjen, men ingen av dem tror de vil pensjonere seg i et oljeselskap. Foto: Jon Ingemundsen.

Ny pris til petroleumsstudentene: – Vi føler ikke på oljeskam

Studentene Kenneth Løland og Caetano Andrade skal inn i en næring som møter mye motbør i oljeskammens tidsalder. Selv føler de ikke på skam.


  • Pernille Filippa Pettersen og Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad
Publisert

– Vi er bevisste at vi går inn i en industri som tradisjonelt har forurenset mye. Men det er slik at verden trenger energi, og akkurat nå har vi ikke mulighet til å dekke energibehovet ved fornybar energi. Dermed blir det opp til industrien å finne gode miljøvennlige løsninger. Det er en forandring vil ønsker å være en del av, og vi føler ikke på oljeskam, sier masterstudent i petroleum ved Universitetet i Stavanger, Kenneth Løland, og ser bort på studiekamerat Caetano Andrade som nikker.

– Om 30 år kommer jeg ikke til å være en petroleumsingeniør men en energiingeniør, sier Andrade.

I likhet med Løland er han student ved masterstudiet i petroleum. 1. oktober ble de sammen med tre medstudenter tildelt pris for beste studenter ved første året master petroleum av konsulentselskapet Acona.

Caetano Andrade og Kenneth Løland er to av fem studenter som vant pris av konsulentselskapet Acona basert på karakterene sine. – Det er høy konkurranse på studiet. Derfor er det kjempekjekt å vinne denne prisen, sier Løland. Foto: Jon ingemundsen.

Skamnæringen

– Acona så at færre og færre studenter søkte petroleumsstudier både på Det teknisk-naturvitenskapelige Universitetet (NTNU) og Universitetet i Stavanger (UiS). For oss er det viktig at det er et godt tilfang på flinke petroleumsingeniører. Vi begynte derfor å diskutere i ledergruppen hva vi kunne gjøre, sier administrerende direktør, Stig Hognestad.

Resultatet ble en årlig pris som skal være med å løfte petroleumsstudiene og som skal slå et slag for skamnæringen.

– Det meste vi leste i avisene om næringen vår var negativt. Skal vi klare å levere energi, renere enn kullkraft, samt fortsette med god økonomi i Norge, trenger industrien og Acona petroleumsingeniører, sier Hognestad.

Rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Klaus Mohn, er svært tydelig på hva han mener om begrepet oljeskam. Her under semesteråpningen på UiS i august. Foto: Pål Christensen.

– Meningsløst og destruktivt

Rektor ved UiS Klaus Mohn mener det er bra at Acona som er et selskap fra næringslivet påskjønner studentene ved universitetet med en pris, og er tydelig på hva han synes om begrepet oljeskam.

– Oljeskam er et meningsløst og destruktivt begrep. Vi utdanner kandidater til en næring som inntil videre må opprettholdes. Det er en næring som møter medbør, slik alle næringer opplever. Det må det være mulig å forholde seg til uten å føle skam, sier Mohn til Aftenbladet.

Videre forteller han at UiS har justert både navn og innhold for flere petroleumsrelaterte studieprogram.

Justering i studienavn

– Vi justerte navnene fordi både næringslivet og arbeidsmarkedet utvikler seg og universitetet ønsker å tilby fleksible utdanninger som ikke er knyttet direkte til enkelt-næringer. Jeg vil presisere at tilpasningene ikke har noe med oljeskam å gjøre. Det handler om en omstilling av økonomi og arbeidsmarkedet som vi som utdanningsinstitusjon må være med på.

Studiet heter nå energi- og petroleumsteknologi. Det er energi-delen som er ny.

– Vi tar ut noen av de klassiske petroleumsfagene og setter inn flere tradisjonelle ingeniørfag. Det innebærer at vi åpner for at studentene kan velge å spesialisere seg innenfor energi, sier instituttleder Øystein Arild.

Hør podkast om rekruttering til oljebransjen:

– Aldri følt oljeskam

Verken Løland eller Andrade har skammet seg over at de skal inn i oljeindustrien.

– Jeg har aldri følt noe skam ved å studere petroleum. Spesielt ikke i et land som Norge hvor det er strenge krav og reguleringer, sier Andrade, som mener det er misforstått at de som jobber innenfor olje- og gass ikke bryr seg om miljøet.

– I bunn og grunn skal ingeniører løse problemer. Vi er klare for de utfordringene og forandringene som kommer.

– Jeg er helt enig med Andrade. Energiselskapene vi begynner å jobbe for i dag vil være de samme om femti år, men den type energi de leverer vil være annerledes. Jeg ser frem til å være med på den reisen, sier Løland.

Caetano Andrade forteller at han ønsker å bidra til bedre og miljøvennlige løsninger i oljeindustrien. – Vi ingeniører er jo her for å løse problemer, sier han til Aftenbladet. Her sammen med Kenneth Løland. Foto: Jon ingemundsen.

Økning i søketall

Oljenedturen i 2014 har påvirket søketallene til oljerelaterte fag, men i år opplevde UiS en økning i antall søkere til petroleumsutdanningene. For bachelor- og femårige utdanninger økte søketallet med 17 prosent fra fjoråret, og for femårige utdanninger med 1,5 prosent, viser tall fra UiS.

Særlig internasjonale studenter vil til Stavanger og UiS for å studere petroleum. Til de toårige masterne innen petroleum var det 928 internasjonale søkere til 75 studieplasser i 2018.

– Jeg kommer fra Brasil hvor vi ser på oljeindustrien som en kilde til flere arbeidsplasser og bedre økonomi for samfunnet som helhet. Jeg ble overrasket over hvor mye motbør denne næringen fikk i Norge. Jeg tror gjerne internasjonale studenter har et annet syn på oljebransjen enn norske studenter, men det blir kun spekulasjoner, sier Andrade, som håper prisen kan være med å øke attraktiviteten til petroleumsstudiene.

– Jeg tror en pris som dette kan være med å oppmuntre flere til å velge en utdanning innen petroleum på UiS. Prisen er bra for både studentene og industrien som trenger gode ingeniører.

– Jeg har aldri følt noe skam ved å studere petroleum, sier Caetano Andrade. Studiekamerat Kenneth Løland er enig. Foto: Jon ingemundsen.

Optimisme i bransjen

Oljenedturen er over for de aller fleste, og aktiviteten er tilbake på gamle nivåer i mange segmenter. Denne uken arrangeres oljemessen Offshore Technology Days (OTD) med temaet «Optimismen er tilbake».

Til Sysla fortalte flere ledere i oljerelaterte selskaper at de trenger både fagarbeidere og ingeniører med god kompetanse og at konkurransen er høy.

– Jeg hadde ansatt 50 nye denne uken hvis jeg fikk tak i fagarbeiderne vi trenger. Men de fagarbeiderne finnes ikke, sa administrerende direktør i STS-gruppen, Ingrid Solheim, på oljemessa.

Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiS, Øystein Lund Bø, forklarte til Aftenbladet 19. september i år at økt fokus på miljø var en av flere mulige grunner til at flere studenter velger bort petroleumsstudier.

– Unge ønsker å gå inn i en bransje hvor de kan bidra til samfunnsløsninger og noen opplever kanskje ikke oljebransjen som det rette stedet. Men vi ser også at mange unge som går inn i oljebransjen i dag har et bevisst forhold til klimautfordringene, og er opptatte av å komme med gode løsninger som kan få ned klimautslippene, uttalte Lund Bø.

Instituttleder for geovitenskap og petroleum ved NTNU Egil Tjåland, forteller at NTNU har snudd den negative trenden. Foto: NTNU.

– Har snudd trenden

Instituttleder for geovitenskap og petroleum ved NTNU Egil Tjåland, forteller at også NTNU opplevde stor nedgang i antall søkere etter oljefallet i 2014.

– Vi nådde bunnen i 2016 og hadde et dramatisk fall i antall søkere. Men de to siste årene har vi hatt en god oppgang. Man kan si at NTNU har klart å snu den negative trenden.

På spørsmål om oljeskam er Tjåland tydelig:

– Vi snakker ikke om oljeskam, men er opptatt av å fornye og forbedre bransjen. Vårt motto er at våre studenter skal påvirke næringen innenfra. Derfor oppdaterer vi oss hele tiden og gir våre studenter den beste kompetansen de kan få. Det er det vi jobber for hele tiden.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail