Troll A-plattformen. Foto: Anette Westgard

Oljebransjen omsatte 25 prosent høyere i 2018

Høyere priser på olje og gass ga utvinningsnæringene en langt sterkere inntjening i 2018 enn i 2017.

Publisert

SSBs foreløpige rapport for olje- og gassutvinngsnæringen viser at 2018 var et godt år. Foreløpig produksjonsverdi, altså omsetning korrigert for endring i beholdning og varer i arbeid, var i 2018 788 milliarder kroner i 2018, opp 25,2 prosent fra tall i 2017.

Det er økte priser på olje og gass som får skylden for oppgangen, ifølge rapporten, samtidig som produksjonsvolumet hadde en moderat nedgang.

«Svanesang fra utvinningsnæringene»

Som følge av prisoppgangen, øker også bearbeidingsverdien, som er produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester nødvendig for produksjonen. Reduserte kostnader som følge av stabil sysselsetting og effektivisering bidrar også til økningen i bearbeidingsverdi.

«Selv om utvinningsnæringene har hatt et kjempeår på inntektssiden er sysselsettingen stabil mot året før. Dette er i tråd med bransjens fokus på nedbemanning og kostnadskutt de siste årene, og vitner kanskje om at årets resultat heller er en svanesang fra utvinningsnæringene enn en retur til tidligere storhet», skriver SSB.

SSB melder også at produktinnsatsen, verdien av anvendte innsatsvarer og -tjenester unntatt kapitalslit, var 14 prosent høyere i 2018 enn 2017.

I en rapport levert i 2018, av Rystad Energy, spår de at norsk sokkel kan få sin topp på oljeproduksjon i 2024.

At vi vil se en gradvis nedgang i produksjonsverdi på 2020-tallet, viste Oljedirektoratets oversikt i fjor. «Norge må se til Storbritannia, og tørre å eksperimentere mer», sa oljeanalytiker Simon Sjøthun i Rystad Energy, til Sysla i fjor.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail