Arbeidsretten har slått fast at Herland ikke opptrådte illojalt i sitt kritiske leserinnlegg i Stavanger Aftenblad. Foto: Privat

Equinor-tillitsvalgt vant i retten – skriftlig advarsel trekkes

Equinor trekker den skriftlige advarselen mot offshorearbeider og tillitsvalgt, Idar Martin Herland.


  • Ellen Kongsnes / Stavanger Aftenblad
Publisert

Mandag kom dommer fra Arbeidsretten som slår fast at Idar Martin Herland ikke opptrådte illojalt da han skrev et kritisk leserinnlegg i Stavanger Aftenblad i 2017.

Etterpå fikk Herland en skriftlig advarsel fra Equinor-ledelsen, men da gikk den tillitsvalgte til sak mot arbeidsgiver. Nå har han fått støtte fra jussen i at straffen fra Equinor var urettmessig streng.

Feirer med kaffe på ferja

– Akkurat nå sitter jeg på Kystbussen, på vei til Bergen, men jeg skal feire med en kaffe på ferja, sier Idar Martin Herland til Aftenbladet.

Samme dag som dommen falt fikk han en epost fra arbeidsgiver Equinor om at de trekker den skriftlige advarselen han fikk i 2018 for illojal opptreden.

– Dette er en veldig viktig seier for alle ansatte og alle tillitsvalgte, sier Herland.

– Dommen setter to streker under det faktum at Hovedavtalen fortsatt gjelder. Den har en tendens til å bli glemt eller tilsidesatt av ledelsen. Det er et sykdomstegn i arbeidslivet i dag, sier han.

Mer effektivt med raus kultur

For Herlands del er en to år lang kamp som nå er over. Underveis, mens rettsprosessen har gått, har han samarbeidet helt greit med sine ledere i Equinor. Men han ser en utvikling i arbeidslivet som han mener går feil vei.

– I Statoil hadde vi en ledelsesfilosofi som ble kalt relasjonsledelse, ikke posisjonsledelse. Etter fusjonen med Hydro ble det annerledes. De kom inn med en mer toppstyrt lederkultur etter amerikansk modell og den fikk stor innflytelse i selskapet. Dette er generelt i arbeidslivet, og ikke minst i oljebransjen.

– Jeg håper denne dommen kan være en vekker for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Det er den norske arbeidslivsmodellen vi kjemper for. Vi skal ikke glemme at den norske modellen er langt mer effektiv enn en hierarkisk modell i forhold til produktivitet, sier Herland.

Det var fagforeningen Safe som først publiserte dommen fra Arbeidsretten.

Skriftlig advarsel etter debattinnlegg

Bakgrunnen for den skriftlige advarselen var debattinnlegget «Misnøyens beger renner over» som ble trykket i Stavanger Aftenblad 7. desember 2017. Dette falt Equinor tungt for brystet.

Idar Martin Herland framstilte seg slik på sin egen Facebook-profil. Bakgrunnen var en skriftlig advarsel etter et debattinnlegg han skrev i Aftenbladet. Nå har han vunnet fram i Arbeidsretten. Foto: Privat

Problemstillingene Idar Martin Herland tok opp, var knyttet til mangel på samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte for å løse utfordringer på arbeidsplassen.

Idar Martin Herland fikk en skriftlig advarsel fra Equinor, begrunnet med brudd på lojalitetsplikten.

Det var Equinors områdedirektør for drift nord, Siri Espedal Kindem, som underskrev advarselen.

Equinor mente innlegget ikke var vernet av ytringsfriheten. Hvis dette gjentar seg, kan det få konsekvenser for Herlands framtid i selskapet, sa Espedal Kindem.

Mandag, etter at dommen hadde falt, snudde Equinor.

Equinor trekker skriftlig advarsel

– Vi tar resultatet til etterretning, sier Morten Eek i Equinor etter dommen.

– I dag har vi tatt kontakt med den den aktuelle ansatte og informert om at vi trekker den skriftlige advarselen, sier Eek.

– Er det samsvar mellom områdeleder Siri Espedal Kindem sin reaksjon i saken og Equinor sin generelle holdning til ansattes lojalitetsplikt?

– Vi ønsker ikke å kommentere enkeltpersoner. Dette var en sak som var interessant for NHO å avklare prinsipielt, innenfor et rettslig uavklart område. Det har vi nå fått, sier Eek.

– Hva vil skje med Equinors rutiner for hvordan dere håndterer kritikk fra ansatte i det offentlige rom?

– Vi opplever ikke at det er en utfordring i det daglige. Vi har takhøyde for uenighet. Men i denne saken har Arbeidsretten slått fast at det ikke var riktig med en skriftlig reaksjon.

– Vi tar til etterretning at Arbeidsretten mener at skriftlig advarsel ikke er en berettiget reaksjon i denne saken, sier pressetalsmann i Equinor, Morten Eek.

NHO: Viktig grense å trekke

NHO-advokat Joakim Augeli Karlsen tar dommen til etterretning og er glad for grenseoppgangen som dommen gir.

– Det er viktig at tillitsvalgte fremmer reelle synspunkter om forhold i bedriften uten å frykte for reaksjoner. Samtidig hadde debattinnlegget i denne saken etter vår vurdering en form langt utenfor det alminnelige, og vi fant derfor grunn til å få saken prøvet. Heldigvis er det sjeldent man ser behov for det, sier Karlsen til Aftenbladet.

– Om partssamarbeidet skal fungere etter hensikten, som vår medlemsbedrift er en god representant for, har det betydning at arbeidsgiver kan reagere om det brukes, slik Arbeidsretten kaller det, overdrevne spissformuleringer og utvilsomt provoserende form.

Karlsen peker på at også retten mente at leserinnlegget var på kanten.

– Selv om Arbeidsrettens flertall ikke var enig i at advarselen var rettmessig, er det grunn til å merke seg at også flertallet har omtalt innlegget bak advarselen i kritiske ordelag, sier Karlsen.

Ettersom Arbeidsrettens dommer er endelige, er dommen punktum for denne saken.

Saken har vært en belastning

Saken har vært en belastning, bekrefter Idar Martin Herland.

– Saken har hengt over meg i nesten på dagen to år, og når «en liten mann» har som motpart så mektige krefter som Nord-Europas største oljeselskap og NHO, er det klart det er tøft. Det er en lettelse å konstatere at vi endelig er ferdig med saken.

– Heldigvis har jeg fått mye støtte. Både klubber, fagforeninger og forbund har stått bak meg. Det samme har andre tillitsvalgte gjort. De har alle vært gode støttespillere, sier Herland til Safe.no som først omtalte saken.

Idar Martin Herland trekker fram hjelpen han har fått fra YS og Safe i saken.

– Jeg må virkelig berømme de to organisasjonene for den jobben de har gjort ved å føre saken fram til seier.

Equinor var raske med å reagere. Få minutter etter at dommen var offentlig, kom meldingen fra Siri Espedal Kindem om at saken nå var trukket og fjernet fra arkivet, i tråd med dommen.

Advarselen var i strid med Hovedavtalen

Debattinnlegget som Idar Martin førte i pennen har ikke skadet Equinors omdømme hverken internt eller eksternt. Det slår dommen i Arbeidsretten fast, sier Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE.

– Idar Martin har ikke opptrådt i strid med de krav og forventninger en har til utførelse av tillitsvervet. Advarselen som ble gitt Idar Martin var dermed i strid med Hovedavtalen

– Saken var en prinsipiell sak for alle tillitsvalgte i hele landet. SAFE er glad at vi, som forventet, fikk medhold, sier Aleksandersen.

– Den norske modellen bygger på samarbeid, medvirkning og tillit. Ergo så skal det være stor takhøyde når det foreligger saklig uenighet, noe dommen slår fast, fortsetter han.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail