Statfjord A legges likevel ikke ned i 2022, men skal nå forlenges til 2027. Foto: Jon Ingemundsen

Equinor bekrefter: Forlenger levetiden på Statfjord A

Oljeplattformen Statfjord A skrotes likevel ikke i 2022. Nå vil Equinor fortsette produksjonen mot 2040 på hele feltet.


  • Erlend Skarsaune
  • Ola Myrset/ Stavanger Aftenblad
Publisert

Equinor bekrefter det Aftenbladet skrev i desember: Statfjord A legges likevel ikke ned i 2022, men skal nå forlenges til 2027.

For de to andre Statfjord-plattformene Statfjord B og C forlenges levetiden fra opprinnelig 2025 til i hvert fall 2035. Equinor ser her mulighet for å holde på helt til 2040.

100 nye brønner

100 nye brønner skal bores. Dette er betydelig – så langt er det boret 480 brønner på Statfjord-feltet siden oppstarten i 1979. De aller fleste av de nye brønnene skal bores før 2025, opplyser selskapet til Aftenbladet.

Bakgrunnen for at Statfjord-feltet likevel ikke skrotes, er at Equinor og de andre partnerne på feltet ser at det fortsatt er store ressurser igjen i området. Disse ressursene vil de utvinne med å bore 100 nye brønner.

– Vi har et ansvar ovenfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel. Statfjord er et felt i verdensklasse som har levert enorme mengder energi til verden. Feltet har gitt høy verdiskapning og vært en hjørnestein for utviklingen av hele den norske petroleumsnæringen. Det er derfor gledelig at vi nå, sammen med våre partnere, kan forlenge produksjonsperioden og fortsette verdiskapingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, i en melding.

Ikke bare må nye brønner bores. Også de tre plattformene må oppgraderes. Equinor melder at dette totalt vil øke aktivitetsnivået på feltet betydelig.

Bjørn Asle Teige er konserntilllitsvalgt i Equinor. Foto: Jon Ingemundsen

Diskuterer driftsmodell

Bjørn Asle Teige er konserntillitsvalgt for Safe i Equinor. Han er fornøyd med beslutningen om å la Statfjord leve lenger enn planlagt.

– Jeg er veldig glad for at Equnior som en stor operatør velger å gjøre denne jobben selv, istedenfor å selge ut det som er gammelt og vanskelig, sier Teige.

Han peker på at andre store selskaper har valgt å selge seg ut og ned på norsk sokkel. I desember solgte for eksempel ExxonMobil sine siste feltandeler på norsk sokkel til Vår Energi.

Selv om han er glad, understreker Teige at det fortsatt er usikkert nøyaktig hvordan driften på Statfjord skal skjer i framtiden. Equinor har gitt signaler om at selskapet kan klare seg med færre arbeidere ute på feltet framover.

– Forhold rundt bemanning vil bli diskutert framover. Hvilken driftsmodell skal benyttes? Vi kommer til å jobbe for at like mange skal jobbe der ute som i dag, sier Teige.

Partene skal diskutere situasjonen fram mot 1. April, som er satt som første dato for å komme til en konklusjon.

I fjor skrev Aftenbladet at Statfjord A skal hogges opp på Stord. Det ble altså ikke slik.

Da var planen at produksjonen skulle stanse i 2022 fra Statfjord A-plattformen, etter 43 år.

Utslippstoppen

Statfjord-feltet er på toppen av utslipp i Norge. Equinor varsler at de vil gjøre noe med dette når levetiden til feltet forlenges. Klimagassutslippene skal halveres i løpet av de neste fem årene, opplyser selskapet. Det skal skje ved at energiforbruket ikke økes, selv om aktivitetene økes. De absolutte utslippene fra Statfjord skal kuttes med mer enn 40 prosent, lover Equinor, og viser til at dette er i tråd med selskapets nye klimaambisjon for norsk sokkel, med kutt på 40 prosent til 2030 og ned mot nær null utslipp i 2050.

Mens Equinor er operatør for Statfjord-området, er Vår Energi, Spirit Energy, Petoro, Wintershall Dea og Idemitsu Petroleum medeiere.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail