Prosesseringen av olje og gass fra Skogul skal skje på Alvheim FPSO. Illustrasjon: Aker BP.

Skogul-feltet får grønt lys av Oljedirektoratet

Aker BP vil starte produksjonen på Skogul-feltet i Nordsjøen i løpet av mars.

Publisert

Aker BP og PGNiG Upstream Norway får grønt lys av Oljedirektoratet til å starte opp produksjonen på Skogul-feltet i Nordsjøen.

Skogul ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift ble vedtatt tidlig i 2018.

Feltet har 9,4 millioner fat utvinnbare ressurser, og er med det et av de minste feltene på norsk sokkel.

Operatør Aker BP planlegger oppstart i mars, og feltet bygges ut med en havbunnsramme som er tilknyttet Alvheim FPSO via Vilje-feltet.

– Skogul bidrar til god ressursutnyttelse i Alvheim-området. Prosjektet er et eksempel på at selv små felt kan skape verdier for rettighetshaverne og det norske samfunnet, sier Arvid Østhus, underdirektør for Utbygging og drift Nordsjøen i Oljedirektoratet.

Rettighetshaverne for Alvheim-feltet fikk Oljedirektoratets IOR-pris i 2018 for bruk av nyutviklet teknologi, deling av data og evnen å se og utvikle et større område under ett.

Utbyggingskostnadene ble ved innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) beregnet til ca 1,5 milliarder kroner.

Aker BP har en eierandel på 65 prosent, mens PGNiG Upstream Norway eier 35 prosent av Skogul.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail