Arbeidet ute i Nordsjøen er blitt langt mer omfattende enn først forventet. Her settes moduler på plass i juli 2018. Foto: Equinor

Equinor sliter med Martin Linge – rigger seg for arbeid ut 2020

Equinor har gitt seg selv munnkurv om Martin Linge-prosjektet fram til nye tall for overskridelsene kommer i statsbudsjettet for 2020 mandag. Trolig vil arbeidet med oppkoplingen offshore pågå til etter sommeren 2020 – nærmere fire år på overtid.


  • Tor Gunnar Tollaksen
  • Elisabeth Seglem/ Stavanger Aftenblad
Publisert

Equinors Martin Linge-utbygging er skandaleprosjektet som er i ferd med å følge i Vår Energis Goliats fotspor.

Equinor har tatt høyde for stor prosjektbemanning ut neste år og har rigget seg med ny hotellplattform for hele 2020, skriver Stavanger Aftenblad.

Gigantsprekk

Prisen på prosjektet er sprukket med hele 17,4 milliarder kroner (2018-kroner) fra prosjektet ble vedtatt i 2012, og hadde ved fjorårets framleggelse av statsbudsjettet en ny pris på 47,1 milliarder kroner (2018-kroner), en sprekk på 59 prosent. Mandag kan dette øke ytterligere når nye tall legges fram.

Martin Linge-utbyggingen kan dermed bli en av de aller største skandaleutbyggingene på norsk sokkel i moderne tid. Til sammenligning sprakk Goliat med over 18 milliarder kroner og kom opp i rundt 50 milliarder. Med nye investeringer i 2018 er tallet oppe i 53 milliarder kroner for Goliat.

«Arbeid til over sommeren 2020»

I fjor oppga Equinor produksjonsstart til første halvår av 2020, ett år senere enn det selskapet så for seg da prosjektet ble overtatt fra Total. Opprinnelig var oppstart satt til desember 2016.

Nå hevder folk som er involvert i prosjektet at det er «mer enn nok arbeid til over sommeren neste år». Dette kan ikke Equinor kommentere, men nye prisanslag og nytt tidspunkt for oppstart legges fram i forslag til statsbudsjett for 2020 førstkommende mandag.

Før den tid har Equinor gitt seg selv munnkurv til å svare på alle spørsmål som har med Martin Linge-prosjektet å gjøre.

Ny hotellplattform på feltet

Equinor søkte i september om å få ut en ny hotellplattform til feltet. «Floatel Endurance» skal erstatte «Floatel Superior».

Jan Einar Malmin, prosjektdirektør for Martin Linge-prosjektet, skriver i søknaden at den totale kontraktsperioden for «Floatel Endurance» vil vare omtrent til 31. desember 2020, noe som i seg selv indikerer mer arbeid enn forventet på Martin Linge.

Equinor og konserndirektør for norsk sokkel Arne Sigve Nylund har pålagt seg selv munnkurv om Martin Linge-prosjektet fram til forslag til statsbudsjett 2020 legges fram mandag i neste uke. Foto: Jon Ingemundsen

Bedre balansepris

Tidligere har analysebyrået Rystad Energy antatt at prosjektet er avhengig av en oljepris på rundt 69 dollar fatet, men med stadig stigende utgifter øker usikkerheten om hva prosjektet må ha i balansepris.

Tore Guldbrandsøy, leder for Rystad Energy i Stavanger, ønsker ikke å spekulere i når Equinor vil kunne starte produksjon fra feltet, men registrerer at prosjektet har hatt store utfordringer.

Basert på et oppdatert ressursanslag på 370 millioner fat oljeekvivalenter, anslår nå Rystad Energy at prosjektet har en balansepris på 56 dollar fatet. Dette innebærer imidlertid produserte volum i 2020 på omlag 20 prosent av normalproduksjon i 2021-2022.

Sommeren 2018 ble modulene skipet ut til feltet i Nordsjøen, og siden den gang har det foregått en omfattende jobb med å få plattformen klar til produksjon. Men mye arbeid gjenstår fortsatt.

Moduler til Martin Linge-plattformen lå ved Rosenberg for gjennomgang fra april til juli 2018. Foto: Jarle Aasland

Store mengder merarbeid

Opprinnelig var det antatt at oppkoblingsarbeidet med Martin Linge ville ta litt over et halvt år med 500-600 oljearbeidere i sving.

Dersom det nå viser seg at arbeidet ute på feltet kommer til å foregå til over sommeren neste år, vil det ha foregått arbeid ute på feltet i over to år, nesten ett og et halvt år mer enn opprinnelig planlagt da prosjektet lå under tidligere operatør Totals vinger. Equinor overtok formelt prosjektet i mars 2018.

Tidligere har Aftenbladet skrevet at Martin Linge har vært beheftet med problemer i det elektriske anlegget og ex-systemet (system for deteksjon og eksplosjonssikring), i tillegg til utskiftinger av varmekabler. Dette var også gjengangere hos Goliat. I tillegg skal det være arbeid i ulike disipliner som har blitt gjort om igjen som følge av svake leveranser fra Sør-Korea.

Ptil må utsette tilsyn

Petroleumstilsynet skulle hatt flere tilsyn med Martin Linge i år, men har utsatt disse på grunn av forsinkelsene. Prosjektet følges imidlertid tett gjennom statusmøter, lisensoppfølging og prosjektmøter.

– Martin Linge følger vi tett av flere grunner. Prosjektet er stort og komplekst, det er forsinket og i tillegg har det vært et operatørskifte, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet.

Hva vurderer Petroleumstilsynet som hovedutfordringene i prosjektet?

– Hovedutfordringen er mengden arbeid som må gjøres offshore på grunn av valgt byggemåte. Her er store moduler som krever mye arbeid og tid offshore. Det var ikke mulig å gjøre mer arbeid på land, svarer Brundtland.

Utfordrende byggemetode

Den gang prosjektet ble planlagt var det ikke mulig å frakte så tunge moduler ut på feltet som Equinor fikk til på Johan Sverdrup-feltet tidligere i år. Flere moduler er fraktet ut hver for seg for å ferdigstilles og monteres offshore, ifølge Petroleumstilsynet.

– Er det mangel på produktivitet fra de som gjør oppkoblingsarbeidet og ferdigstilling eller skyldes det også at det har dukket opp uforutsette feil som gir merarbeid i prosjektet?

– Det må Equinor svare på, men vi mener valgt byggemetode er hovedutfordringen, sier Brundtland i Petroleumstilsynet.

Direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg Worley kan se at mer arbeid på Martin Linge gir Rosenberg mer inntekter. Foto: Fredrik Refvem

1200 arbeidere i sving

Mer arbeid på Martin Linge betyr mer penger i kassen for Rosenberg Worley. Rosenberg har rundt 1200 egne og innleide oljearbeidere i rotasjon i forbindelse med oppkoblingsjobben med Martin Linge.

Tidligere har Aftenbladet, basert på tidligere anslag for Martin Linge-jobben, anslått at Rosenberg vil ha inntekter godt over 1 milliard på arbeidet. Med mer å gjøre godt ut i 2020 stiger inntektene trolig til mellom 1,5 og 2 milliarder kroner for jobben.

Tallene vil ikke direktør Jan T. Narvestad bekrefte, men han sier at merarbeid på Martin Linge ikke vil komme i konflikt med alle de andre jobbene som Rosenberg holder på med. Arbeidet med Nova- og Duva-prosjektene, samt Edvard Grieg- og Buzzard-prosjektet, sistnevnte på britisk sektor, er godt i gang, og det samme er forberedelsene til modifikasjon av Jotun-skipet for Vår Energi. Jotun-skipet er ventet til Stavanger og Rosenberg i løpet av sommeren neste år.

– Selv om vi har mye å gjøre, kommer arbeidene ikke i konflikt med hverandre siden det er ulike faggrupper som er i sving. Akkurat nå har vi en veldig bra setting for hvordan vi bygger og styrker Rosenberg videre, sier Narvestad.

Mer for Kaefer også

Også for Rosenbergs underleverandør Kaefer Energy vil merarbeidet på Martin Linge gi gode ekstrainntekter.

– Uten å gå inn på tallstørrelser, så er det klart at dette prosjektet representerer noe større omsetning enn antatt, men kontrakten ble inngått for 3-4 år siden, i et marked med svært pressede priser. Aktivitetsnivået varierer noe, også mellom våre fagområder, men våre medarbeidere utfører en stor del av hook-up arbeidet på Martin Linge.

– Vi antar at mange av våre medarbeidere vil være engasjert i Martin Linge-prosjektet også godt inn i 2020. Selv med noen hundre medarbeidere engasjert i dette prosjektet, klarer vi fint å ivareta våre øvrige kontraktsportefølje og de forpliktelser de innebærer, sier Bård Bjørshol, direktør i Kaefer Energy.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail