Illustrasjon: Petoro

Slik skal Statoil få liv i Snorre 2040

Publisert

Norske myndigheter har gitt klar melding til Statoil og de andre partnerne i Snorre-feltet – bygg ut feltet, eller mist lisensen.

Videreutviklingen av Snorre-feltet er allerede ti år forsinket, og tiden er i ferd med å fly fra prosjektet. Så sent som i mars ble en viktig beslutningsmilepæl (DG2) på Snorre 2040 utsatt med et drøyt år.

Nå skal kostnadskutt og forenkling få prosjektet tilbake på skinner.

Ifølge dokumenter Offshore.no har fått tilgang til, er målet å spare 30 prosent på investeringer og drift og samtidig øke produksjonen med 20 prosent.

Dette skal, ifølge dokumentene, skje ved:
▪ Vurdere alternative forretningsløsninger.
▪ Ny gjennomgang og optimalisering av prosjektet.
▪ Økt bruk av industristandarder.
▪ Vurdere alternative gjennomføringsmodeller.

Det fremkommer også at partnerskapet vil se til Mexicogulfen for bedre å forstå områdets modell for “prosjektgjennomføring, innkjøp og fabrikasjon”.

– Sikre utnyttelsen
Myndighetene har lenge ivret for å få fart på utbyggingen, og nå har Olje- og energidepartementet satt hardt mot hardt og forlangt at prosjektet besluttes.

– Det er betydelige ressurser igjen i Snorre-feltet. Departementet har nylig forlenget konsesjonstiden til den ene utvinningstillatelsen i Snorre-feltet, til slutten av 2016. En videre forlengelse utover dette forutsetter at rettighetshaverne gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre optimal ressursutnyttelse for Snorre, sa kommunikasjonssjef Håkon Smith-Isaksen i Olje- og energidepartementet til Offshore.no i mai.

Det betyr i klartekst at eierselskapene risikerer å miste Snorre-lisensen dersom de fortsetter å utsette videreutviklingen av feltet og ikke tar avgjørelser som myndighetene vurderer å være i tråd med petroleumsloven.

Ny plattform er plan A
Det er usikkert hvilken fleksibilitet oljeselskapene har til å endre innholdet i “Snorre 2040″, men ifølge Statoil består prosjektet per i dag av følgende:

▪ Forlenge levetiden for eksisterende plattformer Snorre A og Snorre B helt frem til 2040. Dette bidrar til å øke utvinningen fra Snorre-feltet.
▪ Import av gass fra nærliggende felt til injeksjon i reservoaret for ytterligere økning av utvinningen.
▪ En ny plattform for å øke borekapasiteten og dermed utvinningen på Snorre-feltet. Plattformen er en minimum prosessplattform av typen tension leg (TLP) – tilsvarende Snorre A- og Heidrun-plattformene.

Rettighetshaverne i Snorre-lisensen er Statoil, Petoro, ExxonMobil, Idemitsu, Dea og Core Energy.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail