Eldar Sætre holdt mandag innlegg på Solamøtet. Han viste både til det ferske Johan Sverdrup-feltet og gamle Statfjord. Foto: Jon Ingemundsen

Eldar Sætre om Statfjord: – Kostnadene må reduseres vesentlig

Equinor vil fortsette produksjonen fra Norges største oljefelt. For konsernsjef Eldar Sætre forutsetter det at kostnadene på Statfjord kuttes mye.


  • Erlend Skarsaune/Stavanger Aftenblad
Publisert

Forrige uke gikk Equinor ut med at de likevel ikke vil kutte produksjonen på Statfjord A etter 2022.

Nå skal den over 40 år gamle plattformen fortsette produksjonen til 2027. Statfjord B og C skal fortsette mot 2040, etter at de opprinnelig skulle avslutte i 2025.

Equinor planlegger omfattende borevirksomhet for å produsere volumene av olje og gass som fortsatt ligger i undergrunnen – og vil også organisere arbeidet på en ny måte.

– Statfjord er et fantastisk reservoar. Det er mye igjen i bakken. Da trenger vi installasjonene for å produsere dette. I tillegg må kostnadene ned og vi må bore flere brønner, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor til Aftenbladet.

25 prosent ned

Han er klar på at nettopp å få ned kostnadene er helt sentralt for at det lar seg gjøre for tiende gang å forlenge livet til Statfjord.

– Marginen, altså forskjellen mellom inntekter og utgifter, blir mindre og mindre jo lengre ut i haleproduksjonen (den siste perioden med produksjon, red. anm.) et felt kommer. For Statfjord vil det særlig være borekostnadene som blir store, fordi det er veldig mange brønner som skal bores med 100 til 2030. Skal vi få dette til, må kostnadene for hver brønn reduseres vesentlig.

– Hvor mye?

– Betydelig, både på boring og brønn, og på vedlikehold og drift.

– Og da er det nødvendig å bruke leverandører mer enn før?

– Om det blir mer, vet vi jo ikke ennå. Vi åpner for høyttenkning rundt det og ser etter hvordan det kan bli bedre. Kan vi jobbe smartere? Skal vi ha en annen form for arbeidsdeling? Skal leverandørene ha mer? Et tettere samarbeid og måten vi jobber med leverandørene, blir en viktig del av dette, sier Sætre.

Ny organisering

Equinor-sjefen viser til at det har vært mange diskusjoner internt om hvordan de best skal drive Statfjord-feltet framover. Svaret ble å opprette en egen enhet som særskilt skal ha ansvaret for å drifte felt som går mot slutten.

– Vi ønsker å prøve ut å jobbe på andre måter enn i det større systemet vårt.

– Fagforeninger ønsker at Statfjord-satsingen skulle vært organisert sammen med de andre på norsk sokkel?

– De vil fortsatt være tett knyttet sammen. Vi vil markere at dette er annerledes jobbing, og da vil vi pakke det inn på en måte som åpner for det. Men Statfjord vil fortsatt være lagt inn under Arne Sigve Nylund, som ansvarlig for norsk sokkel, sier Sætre.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail