Tone Grindland er regiondirektør i NHO Rogaland. Her fra SR-Banks lokaler under fremleggelsen av deres ferske konjunkturbarometer. Foto: Jon Ingemundsen

Oljearbeidere produserer 21 ganger så store verdier som andre industriarbeidere

NHO-rapport viser at velstanden kan sikres etter oljen. Men nå er det omstilling som gjelder.


  • Elisabeth Seglem/Stavanger Aftenblad
Publisert

  • Bruttoprodukt per sysselsatt i petroleumsnæringen i 2018 var på 21,8 mill. kroner.
  • Samtidig var bruttoprodukt per sysselsatt i industrien på 0,9 mill.

Dette ifølge nasjonalregnskapstall finansminister Siv Jensen la fram for Stortinget etter et spørsmål fra Terje Halleland (Frp) på «rogalandsbenken» i fjor vår.

– Det er vanskelig å se for seg andre næringer som på sikt kan matche eller erstatte verdiskapingen fra petroleumsnæringen, konkluderte ministeren.

Rapport: Velstanden kan sikres

På Solamøtet mandag skal toppledere i «oljeregionen» prøve å ta framtiden inn over seg.

At verdiskaping innen energi og industri også i framtiden kan opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon – samtidig som vi som nasjon må forholde oss til internasjonale klimaavtaler og FNs bærekraftsmål?

– Ja, tror Sintef-forskerne, som har gått grundig til verks i en fersk rapport laget på oppdrag fra NHO – Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter.

Det er mulig å sikre framtiden uten å svikte klimaavtaler og FNs bærekraftmål, ifølge rapporten som blir presentert på Solamøtet. Dette gleder Tone Grindland som er regiondirektør i NHO Rogaland.

– Vi får godt fram at det er muligheter bygget på konkurransefortrinn, tilgang på ressurser, kompetanse og tillit mellom sektorene i Norge. Det viser hvorfor vi har og fortsatt kan ha en ledende posisjon internasjonalt og som energinasjon, sier Grindland.

Her er framtidens mest lønnsomme

Sintef-forskerne har sortert mulige verdikjeder etter potensiell omsetning i kategoriene 0-10, 10-100 og over 100 milliarder kroner. Mest lønnsomt, i kategorien «omsetning over 100 milliarder» i et 2050-perspektiv er:

  • prosessindustrien
  • karbonfangst og lagring
  • hydrogen
  • havvind
  • elektrifisering av transport
  • digitalisert leverandør- og forbruksvareindustri.

– Dette er store områder hvor mange av våre bedrifter lokalt har kommet langt. Aibel er et godt eksempel, Shell, Aker og Equinor på CCS, Eramet og Hydro på prosessindustri og Asko samt Norled som elektrifiserer på transport, er andre eksempler, sier Grindland.

«Alle» leverer til petroleumsindustrien

En fersk SSB-rapport som ser på ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi viser at de fleste næringer har leveranser til petroleumsnæringen, enten direkte eller som underleverandører.»

Selv om den reduserte etterspørselen spres ut på mange næringer, vil det være enkeltbedrifter og bransjer som rammes hardt.

Omstilling for disse bedriftene kan bli utfordrende hvis de har spesialisert seg på leveranser til petroleumsnæringen, og kunnskapen ikke er overførbar til andre felt eller det ikke er mulig å eksportere produktene til andre petroleumsproduserende land, ifølge SSB-forskerne.

Lønnsomme oljearbeidere

En tabell fra SSB illustrerer energi- og industrisektorens sterke stilling i Norge og oljesektorens særegenhet knyttet til verdiskaping per sysselsatt. Drøyt 50.000 oljearbeidere bidrar med over 600 milliarder bruttoprodukt i basisverdi, det vil si verdien av det som er produsert minus driftskostnadene forbundet med å produsere det.

Rogaland er i en særstilling i dag på verdiskaping, på grunn av oljeindustrien.

Vil vi kunne ha samme fortrinn i framtiden, Grindland?

– Et relevant spørsmål, men jeg er trygg på at vi fortsatt har et fortrinn innen energi og industri i framtiden, sier Grindland.

Hun mener norsk næringsliv har et fortrinn for å få dette til: Tillitsmodellen eller trepartssamarbeidet. Det at stat/fylker, fagforeninger og bedrifter jobber sammen konstruktivt mot et mål.

– Dette er unikt og jeg har sett, spesielt i nedgangstider, hvilket fortrinn dette er, sier Grindland.

Men omsetningen og verdiskapningen er ikke den samme i alle de nye verdikjedene. Det er viktig å være klar over, mener NHO-sjefen i Rogaland. Hvis en går fra høy verdiskapning til lav verdiskapning, vil det gå ut over antall ansatte.

Går omstillingen fort nok?

– Det handler om forretning for bedrifter, å se forretningsmuligheter, det opplever jeg at bedriftene har allerede gjort. Det er lett å havne i fellen og mene at vi ikke er tidlig nok ute. Jeg synes takten er høy, den vi alltid være avhengig av det som er rundt. Det må være en marked og en etterspørsel, sier Grindland.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail