Konsernsjef Eldar Sætre mener Equinor følger planen om å bli et bredt energiselskap. Foto: Jon Ingemundsen

Stolt Eldar Sætre lover enda mer olje etter rekordår, og mener det er bra for klimaet

Rekordproduksjon av olje og gass og økning framover. Fem prosent til fornybar energi og mulig mindre i år. Konsernsjef Eldar Sætre mener likevel Equinor forsvarer satsingen som et bredt energiselskap.


  • Erlend Skarsaune
  • Jon Ingemundsen (foto)
  • Ola Myrset
Publisert

Vi dekker Equinors presentasjoner direkte fra London. Følg strømmen og se video her.

Da Statoil skiftet navn til Equinor i fjor, var det fordi selskapet ville være en pådriver for omleggingen av energisystemene og utvikle seg som et bredt energiselskap.

Konsernsjef Eldar Sætre mener selv at de framtidsplanene han tirsdag legger fram for investorer og analytikere i London viser dette.

– Vi er et bredt energiselskap og fortsetter satsingen på fornybar energi. Og så handler det også om det vi faktisk gjør innen olje og gass. Fram til 2025 vil vi i snitt ha 30 prosent lavere utslipp fra produksjonen vår. Så vi må ha to tanker i hodet på én gang. Vi skal være med på transformasjonen og vi skal produsere de riktige og beste fatene med olje. Så alt er i rute for grunnlaget for navneskiftet, sier Sætre til Aftenbladet.

På den såkalte kapitalmarkedsdagen, et årlig arrangement Equinor pleier å ha i London i begynnelsen av februar, legger selskapet både fram resultatene fra året før og presentere sine mål for de kommende årene. I år vektla Sætre tre prioriteringer. Øke avkastningen, investere i lønnsomme prosjekter innen olje og gass, og øke produksjonen med tre prosent årlig til og med 2025.

Det skjer etter et år hvor Equinor har produsert mer olje og gass enn noen gang før. 2018 tar over som nytt rekordår etter 2017.

Tidenes høyeste produksjon

I London er ikke Equinors fornybardirektør Pål Eitrheim en del av programmet. Foruten konsernsjef Sætre og finansdirektør Lars Christian Bacher, snakker konserndirektør Margareth Øvrum med hovedvekt på olje- og gassmuligheter i Brasil, internasjonal sjef Torgrim Reitan snakker om bedre resultater fra olje- og gassproduksjon i utlandet og Norge-sjef Arne Sigve Nylund vektla vekst innen olje og gass på norsk sokkel.

Finansdirektør Lars Christian Bacher trekker fram at Equinor i fjor hadde en erstatningsrate på 213 prosent. Det betyr at nye ressurser utgjorde mer enn dobbelt så mye som det som ble produsert. Tallet har aldri vært høyere for Equinor.

– Det er veldig sterkt, sier Bacher, og peker på at selskapet også hadde tidenes høyeste produksjon i fjor og at det framover ligger an til enda høyere produksjon.

Debatten om hvor mye av oljeletingen staten skal betale har rast den siste tiden. Er det på tide å vurdere dette skattesystemet på nytt? Få med deg podkasten Det vi lever av:

– Utbyttet øker, gjeldsgraden er på vei ned, den frie kontantstrømmen over de neste årene skal opp fra 12 milliarder dollar til 14 milliarder. Og 14 prosent avkastning på sysselsatt kapital med en oljepris på 70 dollar er vesentlig bedre enn da den var over 100 dollar. Det sier noe om den restruktureringen vi har vært gjennom. Nå handler det om å opprettholde de forbedringene.

– Hva betyr det at det går bra?

– I tider med høyere priser tjener vi mer penger. Det gjør at vi kan satse mer på fornybar, kjøpe nye olje- og gassfelt, vi kan øke letebudsjettet fra 1,4 til 1,7 milliarder dollar. Alt dette betyr nye arbeidsplasser og nye karrieremuligheter for våre ansatte.

I 2018 var fem prosent av de totale investeringene på 84 milliarder kroner (9,9 milliarder dollar) innen fornybar energi – rundt 4,2 milliarder kroner.

Bacher viser til at Equinor skal bruke 15 til 20 prosent av investeringsbudsjettet på fornybar energi fram mot 2030.

– I hvilken grad betinger et slikt andel at dere tjener penger på prosjektene?

– Vi er et kommersielt selskap med aksjonærer som venter at vi skal drive lønnsomt og tjene penger. Så vi kommer ikke til å investere i prosjekter som ikke gir mening økonomisk. Det gjelder både olje og gass og fornybart.

Ifølge Bacher har dagens fornybarprosjekter en lønnsomhetsmargin på rundt ti prosent.

– Der er en god, konkurransedyktig inntjening, sier han.

– Kommer dere til å finne tilstrekkelig med prosjekter til å investere det dere sier?

– Det er en kombinasjon av å finne lønnsomme prosjekter og vår egen lærekurve. Det vi gjør i dag, har langt lavere kostnader enn for bare noen år siden. Denne teknologien blir rimeligere, og det er med på å gjøre slike prosjekter mer attraktive, sier Bacher.

Kan bli mindre fornybart

Konsernsjef Sætre vil ikke tallfeste fornybarinvesteringene i år, men utelukker ikke at de kan bli lavere enn i 2018.

– Det endrer ikke at vi ser økte muligheter innen fornybar og at vi vil øke våre investeringer, sier Sætre.

– Samtidig investerer dere for mer olje og gass, med langsiktige horisonter og vekst i produksjonen. Viser det at dere faktisk er et olje- og gasselskap, ikke et bredt energiselskap?

– Jeg er veldig stolt av at vi produserer olje og gass på en skikkelig måte. Verden øker forbruket av olje og gass, og da er det bedre at produksjonen skjer på en skikkelig måte. Det er faktisk god klimapolitikk. Alternativet til vår produksjon er tunge oljekvaliteter, og de vil vi ikke ha inn i markedet, sier Sætre.

Han viser til at i 2025 vil Equinors produksjon fra norsk sokkel være rekordhøy, med rekordlave utslipp.

– Sammenligninger viser at vi er et ledende selskap innen produksjon med lave utslipp.

– Skjønner du likevel at det stilles spørsmål ved prioriteringene?

– Det skjønner jeg helt klart, og det er en viktig diskusjon som vi vil være en del av. Vi vil utvikle oss til et bredt energiselskap, og der er det dilemmaer uten enkle svar eller enkle løsninger. Å slutte å produsere olje og gass er ikke løsningen. Vi skal være en del av transformasjonen til nye energiformer og vi skal gjøre det på en skikkelig måte. Det er faktisk også god klimapolitikk.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail