Goliat-plattformen i Barentshavet, nord for Hammerfest, klarer ikke å nå målet for produksjon i år. Foto: Jon Ingemundsen

Goliat-plattformen produserer ikke olje som planlagt

Flere problemer for Goliat-plattformen i Barentshavet: Oljeproduksjonen i Barentshavet går ikke som planlagt og myndighetene har funnet flere regelbrudd innen arbeidsmiljøet.


  • Erlend Skarsaune
  • Stavanger Aftenblad
Publisert

Mens Vår Energi har varslet myndighetene om at det ikke blir produsert så mye olje som planlagt på Goliat i år, har myndighetene varslet oljeselskapet om at de ikke er fornøyd med styringen av arbeidsmiljørisiko på plattformen.

Da Goliat-plattformen startet å produsere den første oljen fra Barentshavet i mars 2016, var det ikke uten et bakteppe med innvevde problemer. De skulle ikke forsvinne med det første – noe en rekke granskninger har avdekket.

Goliat-prosjektet var mer eller mindre ute av kontroll i åtte år, ansvarlig oljeselskap skjulte sikkerhetskritiske feil og presset på for å starte opp produksjonen, kom det fram i en rapport fra juni i år. Aftenbladets egen gjennomgang i 2018 viste mye av det samme.

Det var italienske Eni som var operatør for Goliat-plattformen. Siden har datterselskapet i Norge fusjonert med Hitec Vision-eide Point Rescources og dannet Vår Energi.

Etter oppstartsproblemene var signalene at produksjonen har gått mye bedre på Goliat og at den har vært stabil. I april 2018 var beskjeden at driftsregulariteten – hvor mye av tiden plattformen produserer olje – var på 97 prosent.

Men denne var langt lavere da Vår Energi oppsummerte 2018 – driftsregulariteten på Goliat endte på 80 prosent.

Tidligere i høst varslet oljeselskapet Olje- og energidepartementet at produksjonen på Goliat i 2019 ikke ville bli så høy som varslet. Nedgangen fra søknaden sendt inn i mars vil være på 20 prosent, skrev Vår Energi i september. Forklaringen på at produksjonen ikke er så høy som forventet, er redusert driftsregularitet, opplyser oljeselskapet.

Les oppdatert status fra Vår Energi nederst i artikkelen.

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Vår Energi mener at utviklingen på Goliat er positiv. Foto: Jon Ingemundsen

Truffet av ståltau

Like før Vår Energi opplyste Olje- og energidepartementet om at produksjonen på Goliat ikke går som forventet, var Petroleumstilsynet på besøk på plattformen for å vurdere hvordan oljeselskapet håndterer risiko knyttet til arbeidsmiljøet. Nå, nesten fire måneder senere, er rapporten klar. Petroleumstilsynet fant fire brudd på regelverket – såkalte avvik.

Ett av dem er mangelfull styring av arbeidsmiljørisiko for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring. Her vises det tilbake til rapporter tilbake i 2017 – og at forhold som ble påpekt da, i liten grad er blitt fulgt opp. For to år siden ga Petroleumstilsynet daværende operatør Eni pålegg etter en ulykke der en dekksarbeider ble alvorlig skadet på Goliat da han ble truffet i hodet av et ståltau.

Ikke gjort nok

Tilsynet mener at Vår Energi ikke i tilstrekkelig grad har tatt tak noe av det bakenforliggende for ulykken – og det blir påpekt at flere forhold fører til «økt arbeidsbelastning, tidspress og redusert forutsigbarhet». Oljeselskapet har satt i gang tiltak på selskapsnivå, «men disse var ikke videreført for å redusere risiko på den enkelte avdeling på Goliat», kommer det fram av intervjuer og dokumenter.

Tidligere krass kritikk mot Goliat-prosjektet og daværende Eni Norge har vært at en rekke mangler og feil er blitt markert som ordnet opp i, uten at de har vært det. Også i den nye rapporten framgår det at feil blir ført som lukket i avvikssystemet (Synergi) uten at «tiltak ble systematisk verifisert».

Videre framgår det av rapporten at det i tilsynet kom fram at «det var mangelfull oversikt over avvik identifisert i prosjektfasen med behov for videre oppfølging i drift».

– Begrenset opplæring i risiko

Også når det gjelder ansatte på Goliat sine muligheter til å involvere seg, finner Petroleumstilsynet avvik fra regelverket. Det er organisasjonen på land som utarbeider planene for arbeidsmiljø på plattformen – den blir ikke engang behandlet i arbeidsmiljøutvalget på Goliat.

Det er mangelfull forståelse for utvalgets rolle og myndighet, mener tilsynet, og det er heller ikke retningslinjer for hvilke saker vernetjenesten skal inn i. Hovedverneombudet på Goliat har vært fullt fristilt til vernearbeid, men også dette skal reduseres framover, framgår det av rapporten.

Også når det gjelder opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø for ledere, vernetjenesten og ansatte, får Goliat påpekning for regelbrudd.

«Utførende personell hadde i begrenset grad fått opplæring i helserisikoforhold forbundet med arbeidet på Goliat», står det i rapporten fra Petroleumstilsynet.

– Positiv utvikling

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Vår Energi viser til at de har mottatt rapporten fra Petroleumstilsynet og at den nå skal gjennomgås.

– Vi går nå grundig gjennom rapporten og vil gi vårt tilsvar til Petroleumstilsynet i henhold til tidsfrist, og kan derfor ikke kommentere detaljer i rapporten før den tid, sier Wulff.

Han viser imidlertid til at utviklingen på Goliat over lengre tid har vært positiv.

– Store deler av arbeidet knyttet til utfordringene i oppstartsfasen er nå tilbakelagt. Vi har ikke hatt alvorlige hendelser på Goliat de to siste årene og vi opplever et godt arbeidsmiljø om bord, sier Wulff.

At produksjonen på oljeplattformen ikke har gått som planlagt, tilskrives tekniske utfordringer med to brønner.

– I tillegg har vi sett noe lavere kompressorkapasitet enn først antatt. Dette er nå i stor grad rettet opp, sier Wulff.

Kjenner du Sysla-podkasten Det vi lever av? Hør historien om Ekofisk-feltet!

Del på
facebooktwitterlinkedinemail