Ledere innenfor olje- og gassektoren var mer optimistiske i 2019 enn de er i 2020. Foto: Jon Ingemundsen

Færre oljeledere tror på vekst i oljen

En ny undersøkelse viser at flere ledere er pessimistiske til olje- og gassnæringen i 2020.


  • Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad
Publisert

Den ferske undersøkelsen er gjort av DNV GL. Mer enn 1000 ledere i olje- og gassektoren internasjonalt har svart på undersøkelsen, 129 av dem i Norge.

To tredjedeler eller 66 prosent av topplederne i olje- og gassektoren har tro på at næringen vil vokse i 2020. Dette er 10 prosent færre enn 2019, skriver Stavanger Aftenblad.

– Flater ut

Usikkerhet rundt oljeprisen og de globale økonomiske forholdene er noe næringen anser som de viktigste hindringene for vekst.

– Først og fremst skyldes nok dette en relativt høy optimisme i næringen i 2019. I 2017 var det 32 prosent av lederne i olje- og gassnæringen som trodde på vekst. Tallet for 2020 er nok en justering av dette. I 2019/2020 flater veksten ut, men fortsatt vil det være høye investeringer i olje- og gassektoren. Vi er ikke overrasket over at dette flater ut, forklarer Arve Johan Kalleklev regionaldirektør i DNV GL, til Aftenbladet.

Undersøkelsen er global, og det er gjort dybdeintervjuer med bedriftsledere i næringen. Undersøkelsen måler næringens synspunkter, forventninger og prioriteringer og gir faglig baserte analyser av de viktigste utfordringene og muligheter for det kommende året.

Men rene olje- og gasselskaper totalt sett ser for seg en nedgang i veksten i 2019, ser det ut til at selskaper som ser nye muligheter og flere bein å stå på, forventer å øke investeringene i året som kommer. Det er en økning av selskaper som melder om at de er i ferd med å tilpasse seg sen mindre karbonintensiv energiprofil.

Flere olje- og gasselskaper enn noensinne tar mål av seg for å redusere karbonutslipp, og det er en økning fra 54 prosent til 71 prosent av selskaper som forventer å øke eller opprettholde sine investeringer i karbonfjerning.

Ser mot fornybar

Men selv om olje- og gasselskapene har mindre framtidstro på vekst innenfor olje og gass, er det stadig vekk flere som ser muligheter innenfor fornybare energikilder. Framtidsoptimismen innenfor dette feltet har økt fra 34 prosent i 2019 til 44 prosent i 2020. Særlig ser olje- og gasselskaper muligheter innenfor havvind. Innenfor havvind forventer 63 prosent av organisasjonene at de vil investere mer. Det er en økning fra 40 prosent i 2019.

Spesielt i Norge er vi mer positive og ser lysere på mulighetene innenfor dette området.

– Mange ser nok muligheter innenfor havvind og ønsker å gå inn i den næringen. I Norge har vi en tradisjon for å jobbe tett på havet og vi har vært flinke til å utvikle teknologi innenfor områder som shipping og petroleumsnæringen som vi har eksportert globalt. I havvind ser det ut til at mange tror at Norge kan ta en lignende rolle som vi har gjort innenfor undervannsteknologi i olje- og gassbransjen, sier Arve Johan Kalleklev.

Også innenfor hydrogenbasert aktivitet ser bransjen for seg økt aktivitet og nye muligheter. 42 prosent av de spurte sier at de vil øke satsingen innenfor dette området i 2020, noe som er en dobling fra 2019.

Hva havvind kan bety fremover for norske oljeleverandører har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

– Prioriterer utslippskutt

Til tross for at næringen står overfor utfordringer og usikkerhet, mener Liv A. Hovem, administrerende direktør innenfor DNV GLs olje og gassdivisjon at bransjen setter karbonreduksjon høyt og at dette prioriteres selv om olje- og gassmarkedet viser tegn til usikkerhet.

– Vi ser en næring som tar modige beslutninger, bygger opp produktiviteten og møter langsiktige utfordringer mens verden staker ut en kurs mot en mindre karbonintensiv framtid, sier Hovem i en melding i forbindelse med lanseringen av undersøkelsen.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail