Mariner A-plattformen sett fra flotellet Safe Boreas. Foto: Jon Ingemundsen

Dobbelt så mye utslipp fra Equinors nye tungolje-gigant

Endelig kan Equinor feire oppstarten til Mariner-plattformen – to år forsinket. Utslippene per fat tungolje fra giganten på britisk sokkel er det dobbelte av snittet på norsk sokkel.


  • Jon Ingemundsen
Publisert

– Mariner er et tungoljefelt. Det må vi være åpne om, sier Equinors sjef for offshore i Storbritannia, Hedda Felin.

Gjennomsnittlig utslipp fra oljeproduksjon i verden er 17 kg CO₂ pr. fat. Equinors portefølje er på 9 kg. Johan Sverdrup-feltet er bare 0,67 kg og det eneste feltet de oppgir spesifikke tall for.

Equinors sjef for offshore i Storbritannia, Hedda Felin. Foto: Jon Ingemundsen

– På Mariner er vi nok nærmere gjennomsnittet av utslipp i verden, og vi skal fortsette å jobbe målrettet for å få det ytterligere ned. Beslutningen om utbygging ble tatt før vi hadde så stort fokus på miljø som det vi har i dag.

Vil redusere utslippene

– Hvis Mariner skal være en naturlig del av porteføljen nå når dette er så viktig, må vi vise at vi kan gjøre en forskjell. Mariner er ikke noe verre enn veldig mange andre felt, sier hun.

Equinor har i år solgt Alba som også var tung olje. Det reduserer utslippene i porteføljen på britisk sokkel. Selskapet satser heller sterkt på Rosebank som har lettere olje.

– Vår portefølje i Storbritannia skal følge Equinors ambisjoner. Det har vært en av mine viktigste målsettinger de årene jeg har vært her, sier Felin og legger til at Equinor har en ambisjon om å være en av verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusenter.

Mange i arbeid

Før oppstart var det mange hundre flere personer om bord enn i normal drift. Foto: Jon Ingemundsen

Da Aftenbladet besøkte feltet siste uka i juni, var det travelt om bord.

Formiddagens kaffepause er over, de utvendige gangveiene fylles med røde og gule kjeledresser på vei tilbake til sine arbeidsplasser. Noen med papirer under armen, andre med en kabelkveil over skulderen.

857 personer

857 personer jobbet med å gjøre plattformen klar til oppstart, to år etter den opprinnelige planen. Forsinkelser på leveringen av dekket fra Korea, omfattende re-inspeksjon av elektriske koblinger og svært mange dager med dårlig vær under sammenkoplingen, får det meste av skylden.

Mye malingsarbeid ble utført i ukene før oppstart. Foto: Jon Ingemundsen

Ved normal drift skal bemanningen reduseres til 160. Vendbare senger kan øke kapasiteten med 50 prosent. Nå ligger boligplattformen Safe Boreas inntil og huser de fleste prosjektarbeiderne. I tillegg er boreriggen Noble Lloyd Noble plassert helt inntil Mariner A.

Et par kilometer vekke ligger lagerskipet Mariner B som skal ta i mot oljen fra feltet.

Vanskelig felt

Karmøybuen Trond Austrheim er driftsdirektør på Mariner-feltet som ble funnet helt tilbake i 1981. Han forklarer at flere operatører har eid feltet, sett på det og prøvd å utvikle det. Felles for dem er at de har gått etter de enkleste fatene med olje.

Driftsdirektør på Mariner-feltet, Trond Austrheim. Foto: Jon Ingemundsen

Equinor har derimot funnet en måte å få de vanskeligste fatene opp, de som utgjør størstedelen av ressursene. Maureen er det dypeste reservoaret som tas først. Allerede neste år begynner boringen i Heimdalreservoaret. Det er den seigeste oljen og utgjør to tredeler av reservene på feltet.

– Det er nesten ikke gass i reservoarene. Det vil likevel være nok til å drive plattformen i inntil de to første årene. I en periode med størst produksjon får vi opp mer gass enn vi forbruker. Da må vi brenne overskuddsgassen. Resten av levetiden må vi importere gass fra Norge, via gassledningen Vesterled, sier Austrheim

Det er 2-3 milliarder fat olje i bakken, men den er vanskelig tilgjengelig og er ikke som et vanlig norsk oljefelt der halvparten av reservoaret kan utvinnes.

Som regel strømmer oljen opp av bakken av seg selv. Det er feil å si at den «pumpes opp». Men på Mariner-feltet er det annerledes. Her må oljen hjelpes opp. I hver eneste brønn skal det installeres en pumpe.

Pumper ned olje

På Mariner B-skipet som ligger like ved, er det nå 200.000 fat lettolje fra Åsgard-feltet. Denne skal Equinor bruke for å få opp tungoljen.

– Det er veldig spesielt å gjøre dette, men det er den eneste måten å få den tunge oljen opp av bakken, sier Austrheim.

Lagerskipet Mariner B, ligger et par kilometer vekke fra produksjonsplattformen. Foto: Jon Ingemundsen

Lettoljen kommer ut med tankskip til lagerskipet Mariner B. Så blir den pumpet over til Mariner A og injisert i oljen. For å få opp den tyngste oljen pumpes Åsgard-oljen direkte ned i reservoaret, slik at den blander seg med oljen i bakken og så pumpes blandingen opp igjen.

Rundt tre prosent av det som pumpes opp er Åsgard-olje.

Denne oljen sendes over til lagerskipet før et annet skip henter oljen til et raffineri på land.

– Hvor lenge må dere tilføre Åsgard-olje?

– Så lenge vi ikke har andre felt som er tilknyttet her, må vi hente en lettere olje med tankbåt. Det er en del av konseptet og vi må nok planlegger foreløpig å gjøre det i hele feltets levetid.

– Dette høres dyrt og ikke veldig miljøvennlig ut?

– Vi oppgir bare co2 avtrykk på porteføljenivå, men dette felter er over snittet i Equinor. Det sier seg selv. Investeringene våre er på hele 65 milliarder kroner, men feltet vil bli lønnsomt selv om det er veldig komplekst. Verdien på oljen fra Mariner har med dagens etterspørsel nesten samme verdi som lettere olje, sier Austrheim, som ikke vil oppgi oljeprisen som selskapet må ha for å gå i pluss.

De trives godt på jobb, Grant Campbell og Ross Macfarlane, fra firmaet Aquaterra. Foto: Jon Ingemundsen

Avansert plattform

Plattformen Mariner A skal stå øst for Shetland i minst 30 år. Verdens høyeste oppjekkbare rigg, Noble Lloyd Noble ligger nå delvis over deler av Mariner A og borer brønner. Når den har gjort jobben sin om et års tid tid, blir alle boreoperasjonene gjort fra Mariner A

Da kan en brønn bores, mens en annen ferdigstilles, samtidig.

Digitale løsninger i felt gjør at produksjonsteknikerne Jim Long og Danny Maynard raskt sender data til kontrollrommet. Foto: Jon Ingemundsen

– Planen foreløpig er å bore 99 brønner de neste 10-12 årene. Produksjonsdirektøren ser allerede et stykke inn i framtiden.

– Ingenting er bestemt ennå, men med levetidsforlengelser kan Mariner A bli et feltsenter, gjerne med ubemannede boreplattformer.

Ville dette feltet blitt bygd ut på norsk sokkel?

– Ja, jeg tror det ville sett likt ut. Verden har gått videre siden vi besluttet å kjøpe Mariner. Derfor er plattformdekket en slags avansert lego for voksne. Vi har laget åtte moduler som er satt sammen ute på feltet. Totalvekten er hele 38000 tonn og sannsynligvis den høyeste plattformen i Nordsjøen. På Johan Sverdrup benyttet vi verdens største løfteskip til å gjøre ett stort løft. Det skipet var ikke bygget da vi designet Mariner, men det hadde nok endret løsningen vi valgte her ute, sier produksjonsdirektøren.

Det blir mange trapper å gå når produksjonsdirektør Trond Austrheim besøker Mariner-feltet. Foto: Jon Ingemundsen

Annerledes i dag

Ville Equinor bygget Mariner i dag?

– Ja, det tror jeg, men konseptet ville sett annerledes ut. Verden går videre og det er mange år siden 2012 da Mariner ble besluttet utbygd. Vi vil i tiden framover prøve å forbedre økonomi, reserver og co2- utslipp.

Det er et krevende felt med avansert teknologi og digitalisering, ifølge produksjonsdirektøren.

– Det er vi gode på og britiske myndigheter skryter av oss, for planene våre for hvordan feltet skal forbedres, allerede før vi har startet opp, sier Trond Austrheim. Han bygger hus i Stavanger og planlegger ukependling til vinteren.

Hedda Felin er Equinors landsjef i Storbritannia og Irland. Hun starter snart i ny jobb i Norge, men har ledet satsingen på britisk sokkel de siste tre årene.

– Hva er Equinors planer på britisk sokkel?

– Selskapet har vokst til å bli ett av de største Equinor-områdene utenfor Norge. Den største industrisatsingen i Storbritannia det siste ti-året, står vi for og er stolte av å vise at vi duger.

Selv om Mariner A er bygget for britisk sokkel, er norske skilt mange steder. Foto: Jon Ingemundsen

– Vi er blitt operatører på Rosebank. Det er viktig for oss og veldig spennende. 300 millioner fat med lettere kvalitetsolje ligger i bakken og venter på oss vest for Shetland. Det ligner litt på Johan Castberg, et annet stort og tidligere dyrt prosjekt hvor vi har klart å redusere kostnadene betraktelig. Vi ser mange paralleller og håper å kunne gjøre det samme på Rosebank.

Equinor borer fem letelisenser i Storbritannia i år. Fire av dem er allerede boret og er ikke drivverdige.

– Vi fortsetter likevel å lete. Strategien er at der vi har funnet olje før, kan vi finne igjen. Geologene våre tror at det fortsatt er underutviklede områder på britisk sektor som kan gi oss gode overraskelser, sier Felin.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail