Statfjord-feltet har hatt to hendelser som blir gransket i 2019. På bildet: Statfjord B. Foto: Jon Ingemundsen

Ptil doblet granskingen av nestenulykker

Equinor hadde hovedansvaret i 8 av 10 alvorlige hendelser som Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket i 2019. I tillegg hadde selskapet såkalt påseplikt i en Seadrill-hendelse. Repsol ble også gransket.


 • Elisabeth Seglem/Stavanger Aftenblad
Publisert

Equinor er også klart største operatør og produsent i Olje-Norge.

Se oversikt: Dette er de tolv største produsentene på norsk sokkel

– Antall granskinger varierer fra år til år, og sier ikke nødvendigvis så mye om utviklingen i sikkerhetsnivået, sier Øyvind Midttun som er pressekontakt i Petroleumstilsynet (Ptil)

Viktigere er RNNP-tallene som måler utviklingen av risikonivået i petroleumsvirksomheten, men tallene for inneværende år først klar i april 2020.

Ptil: – Ingen forklaring

– Så langt har jeg ingen forklaring på hvorfor det har vært en økning fra 2018 til 2019. Foreløpig kan jeg ikke annet enn å konstatere at det til nå i år har vært ti hendelser som vi har besluttet å granske, sier Midttun.

Alvorlige petroleumshendelser som er gransket siste fem år:

 • 2019: 10
 • 2018: 5
 • 2017 : 5
 • 2016: 8
 • 2015: 10

Kunne endt med døden for en eller flere

Her er en oversikt over hendelser og nestenulykker som har endt med gransking hos Petroleumstilsynet i 2019:

 • Seadrill – West Hercules – utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Plutselig ble den nedre stigerørspakken frakoblet idet bunnhullsstrengen skulle passere ned gjennom utblåsningsventilen (BOP) 16. januar 2019. På et senere tidspunkt, med hydrokarboner tilstede, kunne situasjonen blitt mer krevende, ifølge Ptil.

 • Equinor – Åsgard – fallende gjenstand

En 83 kilo tung løpekatten falt fra løftebjelke og ned på dekket, en høyde på cirka fem meter 13. mars. Et arbeidslag på tre personer var involvert i hendelsen. En av disse ble sneiet av den fallende løpekatten og ble skadet. Ved ubetydelig endrede omstendigheter kunne operatøren av en gaffeltruck blitt alvorlig skadet eller mistet livet, ifølge granskingen.

 • Equinor – Hammerfest LNG – hydrater i sikkerhetsventiler

I fire dager fram til 15. mars i år stengte Equinor sitt petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest for å utbedre svakheter ved 190 sikkerhetsventiler. Ptil fant flere avvik.

 • Equinor – Aasta Hansteen – hydrokarbonlekkasje

Hydrokarbonlekkasjen skjedde i forbindelse med fakling av gass. Klokken 13.28 mandag 8. mai oppsto en feil i måleutstyret i turbinene til en gasseksport-kompressor. Gasslekkasjen førte til generell alarm med mønstring og produksjonsnedstegning. Ingen ble skadet, men det var personell i umiddelbar nærhet da lekkasjen oppstod.

 • Equinor – Snorre – brann

Det ble slått full alarm hos både Equinor og Hovedredningssentralen da meldingen om at kraftig røykutvikling fra Snorre B-plattformen 1. mai 2019. Alle de 121 arbeiderne om bord på Snorre B-plattformen måtte gå i livbåtene. Årsaken var en brann med en varighet på cirka tre timer inne i innløpsseparatoren på Snorre B.

 • Repsol – Gyda – fallende gjenstand

Under en flytteoperasjonen 15. mai løsnet en sideplate fra gripesystemet for boretårnets skiddesystem. Platen veide 480 kilo og falt fra en høyde på cirka tre meter. To personer befant seg i området der platen falt ned. Ingen av disse ble truffet av platen, men én av personene ble skadet da han beveget seg unna og falt ned på et annet dekk cirka 1,5 meter under, ifølge granskingen.

 • Equinor – Statfjord – oljelekkasje

I forbindelse med lasting av olje fra lastebøyen OSL A til et lasteskip, ble det oppdaget olje på sjøen 15. mai. Men Equinor fant ingen lekkasje i dagene etterpå.

 • Equinor – Statfjord – fartøykollisjon

Kollisjonen på Statfjord-feltet skjedde da forsyningsskipet lastet ferskvann om bord i Statfjord A 7. juni. Båten kom ut av posisjon og støtte borti et område av plattformen. En av mannskapet om bord på «Sjoborg» ble truffet i ansiktet av en dieselslange. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne denne hendelsen hatt mulig fatalt utfall, ifølge granskingen. Mens «Sjoborg» lå ved Statfjord A mistet fartøyet motorkraften til to av tre baugthrustere. «Sjoborg» drev da vekk fra posisjonen sin og kolliderte med Statfjord A.

 • Equinor – Heimdal – arbeidsulykke

To personer ble skadet i en eksplosjon 28. november, som skal ha skjedd som følge av en eksplosjon i en gassflaske.De ble tatt hånd om av helsepersonell om bord, og så flydd til sykehus i Stavanger og Bergen.

Et granskingslag med fire fagfolk fra Ptil i tillegg til etterforskere fra politiet reiste offshore til Heimdal dagen etter. Granskingen pågår fortsatt.

 • Equinor – Statfjord– oljelekkasje

Utslippet ble raskt stanset 26. november. Utslippsvolumet er ifølge Equinor estimert til mellom 40 og 80 kubikkmeter olje.

Her er Aasta Hansteen på vei fra Stord til feltet for å produsere gass. Equinor er gransket i år etter en gasslekkasje. Arkivfoto: Krister Nesheim

I 2018 iverksatte Ptil fem granskinger. Det var disse:

Les også: Equinor klarer ikke å gjennomføre planlagt vedlikehold

Klar melding

I 2018 fikk Ptil tydelig beskjed fra Stortinget og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om å bli hardere i klypa og om å ta ansvar sammen med de andre aktørene.

– Dere har startet 10 granskinger så langt i 2019 mot fem i 2018. Kan det ha noe å gjøre med at Ptil skulle bli «hardere i klypa»?

– Det stemmer at Stortinget i fjor sommer etterlyste et sterkere og tydeligere Ptil. Dette har vi tatt på alvor, og vi bruker nå verktøykassen vår på en tydeligere måte. Når det gjelder granskinger, har vi de samme kriteriene som før, og hovedregelen er at det er de mest alvorlige hendelsene som granskes, sier pressekontakt Øyvind Midttun.

Hendelser som typisk kvalifiserer til gransking er:

 • Storulykke og tilløp til storulykke
 • Dødsfall i sammenheng med arbeidsulykke
 • Alvorlig personskade med potensial for dødsfall
 • Alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer

– Det er heller ingen automatikk i at vi gransker. Vi kan velge å følge opp alvorlige hendelser på andre måter enn gjennom en formell gransking. Det kommer an på hva vi mener er mest hensiktsmessig og gir mest effekt.

Sysla-podden Det vi lever av nærmer seg 300.000 avspillinger i 2019. Hør denne ferskec spesialepisoden om sakene som har preget næringslivet i 2019:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail