Etter å ha steget tidlig i januar til over 70 dollar fatet, har oljeprisen nådd sitt laveste nivå på over ett år. Foto: Jon Ingemundsen

Fall i oljeprisen betyr trøbbel for Martin Linge

Martin Linge er blant feltene som trolig sliter med økonomien med en oljepris langt nede på 50-tallet.


  • Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad
Publisert

Onsdag morgen lå oljeprisen fortsatt under 55 dollar fatet. Oljeprisen har dermed nådd sitt laveste nivå på over ett år.

Tidlig i januar passerte oljeprisen 70 dollar fatet.

Kutter en halv million?

Det markante fallet de siste dagene gjør at Organisasjonen av oljeproduserende land, Opec, vurderer produksjonskutt på 500.000 fat olje per dag for å stabilisere prisen igjen, ifølge Reuters.

Det er spesielt nedgangen i etterspørsel fra Kina som har ført til det plutselige prisfallet, skriver Aftenbladet.

Ifølge Bloomberg har oljebehovet i Kina – verdens største oljeimportør – sunket med 3 millioner fat om dagen, eller 20 prosent av det totale forbruket. Årsaken til det store fallet skyldes utbruddet av Wuhan-viruset.

Ifølge Reuters sier markedsanalytiker Margaret Yang i CMC Markets at det forventes et Opec-kutt på en halv million fat, men hun vil ikke utelukke sterkere kutt dersom situasjonen forverres.

Forventet nedgang

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 la styringspartiene, inkludert tidligere regjeringsmedlem Frp, til grunn at oljeprisen ville falle noe i 2020.

Da regjeringen la fram sitt forslag i oktober, ble det lagt fram en pris på 476 kroner fatet, omtrent 54,10 dollar, i 2020. Prisen per i dag er noenlunde i tråd med dette.

Ved inngangen til året forventet et knippe eksperter at oljeprisen ville ligge et sted mellom 56 og 70 dollar fatet. Daværende olje- og enegiminister Sylvi Listhaug, Frp, på sin side tok utgangspunkt i en pris på 65 dollar fatet som altså var en god del høyere enn det statsbudsjettet tok utgangspunkt i.

Martin Linge vil ha problemer med å være lønnsomt med dagens lave oljepris. Her ligger Martin Linge-moduler til kai ved Rosenberg i 2018.Foto: Jarle Aasland

Trøbbel for Martin Linge

Et av de store skandaleprosjektene på norsk sokkel for tiden, Equinors Martin Linge-utbygging, vil trolig slite med å gå rundt for staten dersom oljeprisen blir liggende på dette nivået. Martin Linge forventes å komme i drift i høst.

I begynnelsen av oktober 2019 kom det fram at Martin Linge-utbyggingen sprekker med 7,9 milliarder kroner. Beregnet pris er nå på rundt 56,1 milliarder kroner, en økning på 25,7 milliarder kroner, eller 85 prosent dyrere enn de 30,4 milliardene (2018-kroner) prosjektet skulle koste da det ble vedtatt i 2012.

Johan Sverdrup-feltet vil bli lønnsomt selv med en oljepris under 20 dollar fatet.Foto: Jon Ingemundsen

Usikker lønnsomhet

Tidligere har Aftenbladet skrevet at Olje- og energidepartementet har opplyst at Equinor vil kunne tjene penger på Martin Linge i 2025, forutsatt en gjennomsnittlig oljepris på minst 61 dollar fatet.

Men verken Equinor selv, Oljedirektoratet eller Olje- og energidepartementet har kunnet svare på om utbyggingen forventes å bli lønnsom for det norske samfunnet.

Analysebyrået Rystad Energy har tidligere anslått at Martin Linge må ha en balansepris på 69 dollar fatet, men stadig økte utgifter har økt usikkerheten om hva prosjektet må ha for å gå i balanse økonomisk. Med oppdaterte ressursanslag på 370 millioner fat oljeekvivalenter, har Rystad anslått at Martin Linge må ha en balansepris på 56 dollar fatet, men dette anslaget innebærer 20 prosent normalproduksjon i 2020-2021.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail