Leiv Eiriksson-riggen har boret for Lundin i Barentshavet. Foto: Lundin Petroleum.

Lundin senker forventningene til nytt felt i Barentshavet

Samtidig øker selskapets reserver på norsk sokkel.

Publisert

Mandag la oljeselskapet frem sin reserveoppdatering. Her fremkommer det at Lundin nedjusterer ambisjonene om et nytt felt i Barentshavet.

– En selvstendig utbygging av Alta og det nærliggende Gotha-funnet er ikke lenger kommersielt, skriver Lundin i reserveoppdateringen.

Avhengig av andre felt

Alta-funnet er beregnet å inneholde 151 millioner fat olje, mens Gotha-feltet er beregnet til 41 millioner fat, ifølge tall fra Oljedirektoratet.

Dette betyr at Lundin er avhengig av et nytt og større funn i nærheten eller å koble seg opp mot andre felt.

Et av håpene er å få på plass en teknologisk løsning som kan koble Alta- og Gotha-funnene opp mot Equinor-feltet Johan Castberg som ligger om lag 100 kilometer lenger nord.

Samtidig påpeker selskapet at det skal bores flere store prospekter i Lopphøgda i 2020 som kan endre de kommersielle mulighetene i området. Lopphøgda er navnet på området i det sørlige Barentshavet, hvor Alta- og Gotha-funnet er gjort.

Gir ikke opp

Oppdateringen kommer kun få dager etter at Lundin Norway-sjef Kristin Færøvik uttalte at det er «verd å satse på dette området» etter Oljedirektoratets fremleggelse av sokkelåret 2019.

Til E24 sier kommunikasjonsdirektør Frøydis Eldevik i Lundin Norway at oljeselskapet likevel ikke gir opp håpet om et nytt oljefelt i Barentshavet.

– Det er olje i bakken og vi jobber for å realisere dette, sier hun til E24.

Oppjusterer reservene

Til tross for skuffende resultater i Barentshavet, oppjusterer Lundin reservene sine for sjette år på rad.

Ved utgangen av 2019 oppgir Lundin å ha 693,3 millioner fat oljeekvivalenter, noe som er en oppjustering fra 675,9 millioner fat ved utgangen av 2018.

Opprinnelig oppga Lundin å ha reserver tilsvarende 745,4 millioner fat ved utgangen av 2018, men etter at selskapet solgte seg ned i Johan Sverdrup-feltet endte de justerte reservene på 675,9 millioner kroner.

Lundin skriver videre at oppjusteringen er særlig tilknyttet Edvard Grieg-feltet, inkludert Rolvsnes-funnet som skal knyttes opp mot Edvard Grieg-feltet, samt Solveig-feltet.

Hovedfeltet Edvard Grieg har gitt positive resultater, og Lundin regner nå med at feltet inneholder 300 millioner fat oljeekvivalenter, noe som utgjør en økning på 60 prosent fra de opprinnelige estimatene.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail