Foto: Endúr

Konkurs gir kraftig svekkelse for Endúr-konsernet

Endúrs konsernsjef beklager sterkt over konkursen i oljeserviceselskapene.

Publisert

Endúr ASA fikk en omsetning på 122 millioner kroner i fjorårets fjerde kvartal – en økning på 51 millioner kroner mot samme periode i 2018, da selskapet omsatte for 69 millioner kroner.

For hele 2019 endte driftsinntektene på 494 millioner kroner, opp fra 177 millioner kroner i 2018, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Men konkurs i Endúr Energy Solutions, et oljeserviceselskap i Stavanger, dro ned resultatet gjennom store tap, avskrivninger og nedskrivninger. Driftsresultatet før avskrivninger for fjerde kvartal i fjor var på minus 11 millioner kroner.

Beklager sterkt

Det estimerte driftsresultatet før avskrivninger for konsernet uten Endúr Energy Solutions ville vært på 18 millioner kroner, ifølge kvartalsrapporten.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland beklager sterkt etter at det er blitt konkludert med oppbud i selskapet, som har hatt sin hovedaktivitet inn mot vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag i offshoremarkedet.

– Dette selskapet har over tid arbeidet målrettet med alternative strukturelle og finansielle løsninger som kunne gi en positiv drift i selskapet, men uten å lykkes. En vesentlig svekking av driftsresultatene gjennom fjerde kvartal har vanskeliggjort dette arbeidet.

– Ny selskapsledelse som ble hentet inn november 2019 vurderer i tillegg verdien av selskapets ordrereserver til å være vesentlig lavere enn estimert av tidligere ledelse. I sum ble det ikke funnet å være grunnlaget for videre drift, sier Eikeland.

Dermed forsvinner Energi Industrier AS og Energy PMAE AS ut av konsernet. Det vil føre til lavere omsetning i segmentet Energy, mens Maritime og Akva-segmentene forblir uberørt.

– Vi er godt fornøyde med at segment Maritime og segment Akva også i fjerde kvartal leverer tilfredsstillende aktivitet og lønnsomhet, sier konsernsjefen.

For rundt ett år siden skiftet Bergen Group navn til Endúr ASA og fikk ny hovedeier.

Over 90 ansatte rammet av konkurs

Torsdag kveld besluttet styret i Endúr Energy Solutions å begjære selskapet konkurs.

Bedriften har 41 fast ansatte medarbeidere og holder til på Forus.

– Endur Energy Solutions AS kom inn i konsernet for ett år siden, og hadde med seg flere rammeavtaler knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag i offshoremarkedet. Dessverre har en ikke lykkes i å materialisere disse rammeavtalene til å gi tilfredsstillende aktivitet og lønnsom drift, uttaler Eikeland i en melding.

Foreløpige regnskapstall viser at virksomheten omsatte for 116 millioner kroner i fjor. På bunnlinjen ble det et underskudd på rundt 20 millioner kroner.

Samtidig slås også Endúr PMAE konkurs. Dette er et datterselskap av Endúr Energy Solutions med rundt 50 ansatte. Driften i denne virksomheten er direkte knyttet til utleie av personell til morselskapet.

Hør podkast om oljeleverandører som sliter:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail