Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har allerede fått tilbakemeldinger om at det finnes selskaper som forsøker seg på snarveier overfor oljearbeidere. Foto: Carina Johansen

Advarer oljebedrifter mot å utnytte krisen

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har allerede fått tilbakemeldinger om at det finnes selskaper som forsøker seg på snarveier overfor oljearbeidere.


  • Tor Gunnar Tollaksen / Stavanger Aftenblad
Publisert

– I denne situasjonen vi står i, må ikke arbeidsgivere glemme at vi er i Norge og at vi skal følge den norske modellen. Vi har allerede fått tilbakemeldinger om at selskaper foretar snarveier og ikke tar tillitsvalgte med på laget, det må vi unngå, sier Frode Alfheim til Aftenbladet og fortsetter:

– Vi ønsker et tett og godt partssamarbeid sentralt og lokalt for å møte situasjonen, og vi vil advare mot tiltak som kan svekke samarbeidsånden, sier Frode Alfheim til Aftenbladet.

De siste dagene er det kommet permitteringsvarsler til flere tusen ansatte i leverandørbransjen til oljeindustrien. I tillegg til situasjonen med koronaviruset, kan den lave oljeprisen, om den vedvarer, få store negative konsekvenser for oljeindustrien.

Vanskelig med reiser

Alfheim sier at det er litt «armer og bein» for tiden, og forrige uke brukte forbundet på forberede sin egen beredskapsplan for sine ansatte, hvor mange nå har hjemmekontor. Denne uken har det vært fullt kjør med å følge opp det som skjer rundt om på arbeidsplassene.

Her er det nå spesielt de klare begrensningene for reiser innenriks og mellom land som kan gjøre situasjonen utfordrende.

– Reisebestemmelsene gjør at personell offshore blir en utfordring. Jeg skjønner at dette er en komplisert sak hos operatørselskapene og leverandører for å få dette til å gå i hop med mindre bemanning og andre rotasjonsordninger.

Mandag lanserte Equinor at selskapet i en periode går over til turnus med tre uker jobb for sine offshoreansatte. Frode Alfheim ser poenget med dette både når det gjelder færre reiser og som tiltak mot smittebæring.

– Dette har Equinor forhandlet fram med sine tillitsvalgte lokalt og er i henhold til avtaleverket vårt. Dette er tidsbegrenset og gjelder ut uke 12, sier Alfheim.

Men så langt Aftenbladet forstår kan dette utvides, men må da først avklares gjennom forhandlinger.

I den vanskelige tiden er Alfheim oppmerksom på faren ved at enkelte selskap kan spekulere i krisesituasjonen og omgå permitteringsreglene som er i norsk arbeidsliv.

– Vi oppfordrer sterkt til at spillereglene må følges og at bedriftene forholder seg til varslingsplikten. Sentralt er vi innstilt på å stille opp, det er også lokale tillitsvalgte, men vi må ikke hoppe bukk over drøftinger lokalt, det kan vi ikke akseptere, sier han.

Utsatt gruppe

Nestleder Roy Aleksandersen i forbundet Safe ser at permitteringene i leverandørindustrien bare har eskalert de siste dagene. For operatøransatte har ikke Safe noen permitterte.

– Det er spesielt ansatte innenfor ISO-fagene som er mest utsatt. Alle prosjekter som kan utsettes, har blitt utsatt, sier Aleksandersen.

Og ISO-fagene, det er de som arbeider med isolasjon, stillas og overflatebehandling.

Roy Aleksandersen er nestleder i Safe. Foto: Safe

Aleksandersen sier at Safe har hatt dialog med arbeidsgiversiden, men foreløpig er det ikke kommet noe konkret ut av samtalene med eventuelt ønske om å endre arbeidstidsordninger og lignende. Dette arbeidet følges opp de nærmeste dagene.

– Jeg håper for all del at arbeidsgiverne opptrer på en ryddig måte, vi har sagt til våre tillitsvalgte at de skal forholde seg til oss sentralt. Safe har tariffavtaler og hovedavtaler som gjelder, og de skal følges og etterleves, sier Aleksandersen og påpeker videre.

– Safe jobber for å ha flest mulig i arbeid lengst mulig, men samtidig tar vi innover oss at den vanskelige situasjonen vil føre med seg en del utfordringer.

Frode Alfheim i Industri Energi ønsker ikke å anslå hvor mange av medlemmene som vil rammes av permitteringer i tiden framover. Foto: Carina Johansen

Tett dialog

For å løse og finne gode ordninger på den oppståtte situasjonen, har det blitt opprettet en møteplass mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Arbeidsgiverorganisasjonene Norsk olje og gass Norges Rederiforbundet har nå en møteplass med arbeidstakerorganisasjonene Industri Energi, Safe og Lederne hvor målet er å holde troppene så godt samlet som mulig i tiden oljeindustrien er inne i.

Frode Alfheim i Industri Energi ønsker ikke anslå hvor mange av medlemmene som kan rammes av permitteringer og eventuelle nedbemanninger framover. Men han poengterer at bransjen holder produksjonen oppe så lenge det lar seg gjøre.

– Etter hvert vil det også melde seg spørsmål om prosjekt settes på vent, da kan det ramme landorganisasjonene. Jeg ser for meg at det går en stund før vi ser omfanget av dette, hvor ille det blir og hvor lenge det varer. Men vi er innstilt på at dette kan ta tid, og da kan det bli verre og verre i tiden framover, sier han.

Han legger også til at det er sendt henstilling til regjeringen om at olje- og gassproduksjonen er en samfunnskritisk oppgave. Blir det gitt gjennomslag for det, kan det bli lettelser for karanteneregler, reiser og for dem som nå er hjemme for å passe barn.

– Vi mener det er utrolig viktig at vi holder koken oppe på norsk sokkel. Verden har en krise, og da er det viktig at Norge bidrar med energiforsyning til kontinentet og til Storbritannia, påpeker Alfheim.

Det seneste oljeprisfallet nærmer seg samme nivåer som den forrige oljekrisen. Kan vi få en ny nedtur for oljeleverandørene?

Episoden handler om leverandørene i oljebransjen. Hvordan går det med dem nå? Klarer de å finne arbeid i nye markeder? Og hvordan påvirkes bedriftene av de siste ukenes drama?

Gjester er Espen Norheim og sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank. Ola Myrset er programleder.

Episoden ble spilt inn onsdag 11. mars.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail