Goliat-feltet utenfor Hammerfest. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Gassco mener ny infrastruktur i Barentshavet kan være lønnsom

Gassco mener en ny 1000 kilometer lang rørledning, sammen med et nytt prosessanlegg, kan være lønnsomt også uten nye funn.

Publisert

Gassco, den statlige eieren av infrastruktur for gass, mener ny kapasitet for transport og behandling av gass sør i Barentshavet kan være lønnsom gitt dagens felt og funn.

Det viser en rapport utarbeidet av Gassco i samarbeid med Oljedirektoratet (OD) og flere industrielle aktører, som ble overlevert overlevert Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) mandag.

I motsetning til tidligere studier viser analysene at flere gasstransportalternativer også kan være lønnsomme basert på kun påviste ressurser, heter det i en pressemelding.

– Økt transportkapasitet er viktig for å realisere verdien av den gassen som allerede er funnet. Ny infrastruktur kan også bidra til en sterkere giv for å lete mer i Barentshavet sør, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet i meldingen.

Flere lønnsomme løsninger

Rapporten har vurdert flere løsninger, blant annet å utvide LNG-anlegget på Melkøya, og å bygge et enklere prosessanlegg med transport gjennom en ny gassrørledning. Begge alternativene har ifølge rapporten en positiv lønnsomhet når man kun ser på påviste ressurser.

– Det vi har sagt i rapporten, er at både en utvidelse av kapasiteten på Melkøya og en rørledning kan være gode løsninger. Det er for tidlig å konkludere på om det ene er bedre enn det andre, sier Gassco-sjef Frode Leversund til NTB. Gasscos anbefaler derfor at begge alternativer bør utredes videre.

I analysen har Gassco sett på en ny rørledning som skal transportere gass fra Melkøya til det eksisterende transportsystemet i Norskehavet. Analysen tar utgangspunkt i tilkobling til Åsgard Transport, som fører gass fra Åsgard-feltet i Norskehavet til Kårstø utenfor Stavanger. Strekningen fra Melkøya til Åsgard innebærer en distanse på rundt 1000 kilometer med rør.

Administrerende direktør i Gassco Frode Leversund overrekker rapporten til Olje- og energiminster Sylvi Listhaug. Foto: Gassco

Gassco har gjort en rekke beregninger, blant annet med et større og mindre rør (se faktaboks). Ifølge Gassco kan byggingen av et nytt rør, og et nytt forenklet prosessanlegg, ha en positiv nettoeffekt på en milliard kroner, når man bare ser på påviste ressurser.

Legger man til såkalte uoppdagede ressurser, eller forventede fremtidige funn, øker resultatet til 18 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Leting og lønnsomhet i Barentshavet har tidligere vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Å øke kapasiteten på LNG-anlegget på Melkøya gir også et netto overskudd på en milliard kroner. Dersom man tar med uoppdagende ressurser blir overskuddet 14 milliarder.

Listhaug fornøyd

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug er fornøyd med at det å øke transportkapasiteten antas å være lønnsomt for det norske samfunnet.

– Hvis man får løsninger på infrastrukturen, gjør det at man allerede i dag har ressurser som kunne vært utnyttet mye bedre. Det kan rett og slett gjøre det mer interessant for oljeselskapene å lete mer i disse områdene, sier Listhaug til E24.

Rapporten har kun tatt for seg mulighetene i Barentshavet sør. Hvilke muligheter som kan ligge lenger nord, der Stortinget ikke har åpnet for oljeleting, ønsker Gassco-sjef Leversund ifølge NTB ikke å mene noe om.

Gassens betydning for oljeselskapene på norsk sokkel har også vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail