Ringhorne-feltet. Foto: ExxonMobil

Investerer 19,6 milliarder i Balder og Ringhorne

Vår Energi har levert planen for å forlenge levetiden til oljefeltene Balder og Ringhorne i Nordsjøen. Prosjektet innebærer blant annet rundt 3000 sysselsatte årsverk frem til 2045, ifølge beregninger.

Publisert

Vår Energi overleverte tirsdag prosjektet Balder Future til Olje- og energidepartementet, i form av en endret plan for utbygging og drift.

Planen innebærer økt utvinning og forlenget levetid for både Balder- og Ringhorne-feltet. Investeringene er beregnet til 19,6 milliarder kroner, ifølge en melding fra departementet.

Balder ligger i den sentrale delen av Nordsjøen. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner som er koblet til et produksjons- og lagerskip, Balder FPSO. Ringhorne-forekomsten ligger ni kilometer nord for Balder-skipet, og er inkludert i Balder-komplekset.

14 nye brønner

Prosjektet inkluderer et nytt undervannsanlegg med flere nye havbunnsrammer og 14 nye brønner.

Produksjonsskipet Jotun tas til land for oppgradering og levetidsforlengelse og plasseres deretter nærmere produksjonsskipet Balder og Ringhorne-plattformen.

Jotun A i Balder X-prosjektet til Vår Energi. Foto: Vår Energi

Planlagt produksjonsstart er i 2022. Prosjektet innebærer en økning av utvinnbare reserver fra feltet med 136 millioner fat oljeekvivalenter.

3000 årsverk

Operatøren forventer at rundt 70 prosent av leveransene til prosjektet vil komme fra norske leverandører. De samlede sysselsettingsvirkningene av prosjektet er beregnet til nærmere 3000 årsverk gjennom perioden 2018-2045, heter det i meldingen.

– Balder er det første funnet på norsk sokkel. Jeg er svært glad for at selskapene ønsker å investere i forlenget levetid for Balder og Ringhorne. Dette prosjektet er viktig for å øke utvinningen og verdiskapingen i området, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg fra Fremskrittspartiet.

Rettighetshaverne i Balder og Ringhorne er Vår Energi med 90 prosent og Mime Petroleum med ti prosent.

– Prosjekter for økt utvinning og levetidsforlengelse gir store muligheter til mer arbeid for vår konkurransedyktige leverandørindustri til glede for ansatte, deres bedrifter og lokalsamfunn og storsamfunnet. Det er Balder Future et svært godt eksempel på, sier Freiberg

Del på
facebooktwitterlinkedinemail