Norge kan få langt mindre å rutte med når gassprisen er så lav som den har vært til nå i år. Foto: Øyvind Sætre/Gassco

Lave gasspriser gir Norge milliardsmell

Den lave gassprisen slår direkte inn i de norske statsinntektene og kan for 2019 gi staten inntil 35 milliarder kroner mindre i inntekter enn forventet.


  • Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad
Publisert

– Vi har sett meget lave spotpriser på gass, noe som blant annet henger sammen med all den nye LNG-en som er i markedet som har toppet rørgass fra Russland og Norge. Dette er også påvirket av veldig lave spotpriser på gass og LNG i Asia. Gassmarkedet ligner nå mer på det svingende oljemarkedet med LNG som kan transporteres med skip og påvirker følgelig gassprisene mer enn før, forklarer analytiker Tore Guldbrandsøy hos Rystad Energy i Stavanger.

LNG er flytende gass. I stedet for rørtransport, kjøles gassen ned til væskeform og kan transporteres på store tankskip som eksempelvis Snøhvit-gassen som eksporteres fra anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Særlig har det kommet et oppsving fra LNG fra USA og Midtøsten til Europa, noe som påvirker prisene for norsk rørgass til Europa.

Kan ta seg opp

Guldbrandsøy forventer at gassprisen holder seg lav videre i sommer, men at den tar seg opp igjen fram mot vinteren igjen.

Av den norske gasseksporten er nå majoriteten av norsk gass indeksert mot spotgasspris med eller uten et tidsetterslep, men det er ennå noen kontrakter som er indeksert mot andre energikilder. Både myndighetene og Equinor holder gassavtalene tett til brystet og det er derfor ikke et nøyaktig anslag over fordelingen i offentligheten.

I revidert statsbudsjett som ble lagt fram i mai kalkulerer staten med en snittpris på gass på 2,20 kroner per standardkubikkmeter for 2019. Men til nå i år har prisen vært i gjennomsnitt 27 prosent lavere, ifølge tall fra Rystad Energy. Oljeprisen derimot ligger omlag på samme nivå hittil i år som budsjettert.

– Hvis vi antar at gassprisen i snitt ligger prosentvis like lavt for andre halvdel som i første halvdel av 2019 sammenlignet med 2018 og ser bort fra indeksering mot andre energikilder, kan inntektsreduksjonen fra salg av gass bli omlag 35 milliarder kroner mindre enn det som er budsjettert, forklarer Guldbrandsøy til Aftenbladet.

I 2018 var de norske petroleumsinntektene på 273,5 milliarder kroner, mens anslaget for 2019 er på 291,9 milliarder kroner.

Tore Guldbrandsøy, rådgiver hos Rystad Energy i Stavanger, sier det blir vanskelig å ta igjen de lave gassprisene når prisene ventes opp i høst. Foto: Jan Inge Haga

Hva er 35 milliarder?

Hvor mye er så 35 milliarder kroner? Dette er litt over det som Goliat-utbyggingen skulle ha kostet (men endte i stedet på over 50 milliarder kroner). Beløpet er omtrent det samme som nordmenn handlet elektronikk for i 2018.

35 milliarder var også framme i diskusjonen som et tall for påkrevd statsgaranti da debatten om et Vinter-OL i Oslo 2022 raste for fem-seks år siden.

35 milliarder er også omtrent det dobbelte av det Rogfast-prosjektet skal koste.

Framover mot 2021 tror Rystad Energy at prisene på gass skal opp, men gassprisen utfordres av overskudd av LNG i markedet, men dette endres etter 2021 hvor det kreves nye investeringer i LNG for å tilfredsstille den globale gassetterspørselen.

Statens vil anslagsvis få 35 milliarder kroner mindre enn anslått i inntekter fra gassalg i 2019. Det kunne finansiert to Rogfast-prosjekt.

Merker økt tilbud av gass

Ved Equinors framleggelse av kvartalsresultat i mai kom det fram at det var lave gasspriser som bidro til å presse kvartalsresultatet før skatt på 4,19 milliarder dollar, vel 36,2 milliarder kroner.

Equinor merker at tilbudssiden på gass er sterk og registrerer som forventet at USA og Russland har økt LNG-transport til Europa siden i fjor høst.

– Vi tror at det lavere prisnivået er midlertidig og at markedet går mot en balansering etter 2021, sier pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor.

Equinor selger på en blanding av lange og korte kontrakter, inkludert spot. Eriksen sier at de fleste kontraktene, også de lange, er priset med utgangspunkt i markedspris med noen kontrakter indeksert mot andre energikilder. Equinor ønsker ikke å spekulere i mulige konsekvenser som følge av svingninger i markedet på kort sikt.

Men for statsfinansene sin del kan det bli langt lavere inntekter enn det som regjeringen har forespeilet i revidert statsbudsjett. Aftenbladet har vært i kontakt med Finansdepartementet som ikke har noe anslag på hvordan den lave gassprisen vil slå inn i de norske statsfinansene.

Gassen fra Snøhvit går til Melkøya-anlegget utenfor Hammerfest og omdannes til LNG som fraktes på tankskip ut i verden.

Lavere i 2020

Statsbudsjettet tar imidlertid utgangspunkt i at gassprisene for 2020 skal være lavere enn for 2019. 1,85 kroner per Sm3 i 2020 mot 2,20 i 2019.

– Det er lagt til grunn at prisen på norsk gasseksport tar seg opp i perioden mellom 2021 og 2025. Lave investeringer i LNG-anlegg globalt de siste årene vil bidra til å trekke ned veksten i tilbudet av LNG framover og bidra til høyere priser i det europeiske markedet, heter det i revidert statsbudsjett. Fra og med 2026 legges en pris på 1,93 kroner per standardkubikkmeter til grunn.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail