Konserntillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe reiser ikke lenger for å jobbe på Forus, men må holde seg hjemme i Porsgrunn. Foto: Jon Ingemundsen

Konserntillitsvalgt i Equinor mener det blir feil med økt utbytte

I februar lovte Equinor å øke utbetalingen til eierne. Nå mener konserntillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe at det blir helt feil.


  • Erlend Skarsaune / Stavanger Aftenblad
Publisert

Da Equinor la fram sine resultater for 2019 og planer framover i London i begynnelsen av februar, var et budskap til eierne at utbetalingen til dem økes.

Utbyttet skal opp – og økes for fjerde kapital i fjor med fire prosent, fra 0,26 dollar til 0,27 dollar per aksje. Samtidig skal Equinor fortsette med tilbakekjøp av egne aksjer denne gangen for rundt seks milliarder kroner.

Ved et slikt tilbakekjøp slettes aksjene, noe som dermed gjør at verdien på andre aksjer øker.

Siden disse tiltakene ble lansert fra scenen i London, har både oljepris og børskurs stupt. Equinor-aksjen kostet da 166 kroner, mens den tirsdag kunne kjøpes til rundt 102 kroner – en nedgang på nesten 40 prosent.

Til sammenligning – mens utbyttet på 0,27 dollar i februar tilsvarte 1,5 prosent av aksjeverdien, tilsvarer det nå 2,8 prosent. Utslaget blir så stort fordi dollaren har styrket seg mot den norske krona.

Equinor er dermed heller ikke lenger det største energiselskapet i Norden målt i markedsverdi (som Reuters skrev sist uke). Mens Equnior nå er verdt rundt 340 milliarder kroner, er markedsverdien på danske Ørsted rundt 390 milliarder kroner. Selskapet het tidligere Dong Energy, men solgte olje- og gassvirksomheten sin i 2017, skiftet navn til Ørsted og satset kun på fornybar energi.

Konsertillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe følger nå utviklingen fra hjemmekontoret i Porsgrunn. Han mener at Equinor er langt bedre skodd for denne nedturen enn hva selskapet var under den forrige i 2014.

– Nåværende konsernsjef Eldar Sætre har gjennomført en opprydning siden han tok over, og det gjør at vi er langt bedre rustet for lavere oljepris nå. Equinor er et veldig godt drevet selskap for tiden. Men samtidig vil det ramme oss hardt hvis denne nedturen blir langvarig, sier Waltherzøe.

Egen krisestab

Equinor tar nå grep på flere fronter for å sikre seg på best mulig måte mot kortvarige og langvarige konsekvenser av koronaviruset. En egen konserndirektør – Pål Eitrheim – er utnevnt for å lede et konsernprosjekt med hvordan pandemien skal håndteres. Aftenbladet har omtalt at aktivitetsnivået offshore tas ned, og at det som ikke er kritisk for produksjonen av olje og gass, blir utsatt.

Selskapet har også innført tre ukers turnus for arbeid på plattformene.

– Dette skjer etter enighet med fagforeningene. Målet er å skifte ut mannskapet litt sjeldnere enn ellers for å få mindre eksponering for mulig smitte, samtidig som vi kan opprettholde produksjonen.

Hva som kan bli de neste tiltakene fra Equinor, vet ikke Waltherzøe. Men han utelukker ikke at selskapet vil gå til permitteringer av egne ansatte eller at investeringer vil kuttes.

– For meg er det naturlig at prosjekter som kan utsettes, blir utsatt. Vi kan ikke kjøre på som om ingenting har skjedd, sier Waltherzøe.

Feil med økt utbytte

Når det gjelder økt kapitaldistribusjon til eierne – altså at Equinor skal bruke penger på utbytte og tilbakekjøp av aksjer – mener Waltherzøe at dette blir helt feil slik situasjonen er nå, mens samfunnet er i en unntakstilstand.

– Vi har ikke opplevd dette i fredstid før, heller ikke økonomisk. Vedtaket om økt utbytte for fjerde kvartal i fjor er det lite å gjøre med. Men å fortsette med økt utbytte for første kvartal blir helt feil og vil sende uheldige signaler til en hardt prøvet leverandørbransje. Særlig vil jeg tro eiere og ansatte som nå går inn i lenger periode med permitteringer, vil reagere. Tilbakekjøp av egne aksjer er en økonomisk disposisjon selskapet gjør hvert år, der stoler jeg på at selskapet treffer den rette avgjørelsen, sier Waltherzøe.

Talsperson Bård Glad Pedersen i Equinor viser til at det ikke pågår noen tilbakekjøp av aksjer nå. Neste runde er planlagt fra 18. mai.

– Vi sa på kapitalmarkedsdagen i London at det avhenger av godkjenning av generalforsamlingen, utviklingen i råvarepriser og styrken i balansen vår, sier Pedersen.

Om selskapet vil fortsette med økt utbytte for første kvartal i år, likt det for fjerde kvartal i fjor, eller om det blir lavere, skal Equinor-styret ta stilling til i forbindelse med framleggingen av resultatet for første kvartal, opplyser Pedersen.
Equinor legger fram tall for første kvartal 30. april.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail