Seniorpartner Atle Eide i Hitecvision har ledet arbeidet med å etablere et helt nytt industrikonsern i Stavanger. Foto: Pål Christensen

Hitecvision avlyser alle salg – starter milliardkonsern som får 3600 ansatte

Det ble umulig for oppkjøpsfondet Hitecvision å få en god nok pris for de 20 oljeserviceselskapene sine. Nå snur de på femøringen og etablerer regionens største industriselskap, Moreld.


  • Tor Dagfinn Dommersnes/Stavanger Aftenblad
Publisert

Hitecvision går helt nye veier. Siden oppstarten i 2002 har strategien vært å enten kjøpe opp eller starte selskaper, utvikle dem og så selge dem etter noen år.

Men etter 2014 var det tvert stopp. Ingen ville kjøpe noen av de 20 bedriftene som Hitecvision hadde til salgs.

Investor-stopp

– Etter oljeprisfallet og det sterke fokuset på grønne investeringer, har det vært svært vanskelig å få en god nok pris for selskapene våre, sier seniorpartner Atle Eide i Hitecvision til Aftenbladet.

– Investorene har beslutningsvegring, de er generelt i tvil om de skal satse på oljesektoren. Derfor har vi bestemt oss for å droppe alle salg og heller utvikle en helt nytt industrikonsern her i Stavanger.

Eide sier at Moreld etter hvert kommer til å kjøpe opp andre selskaper som passer inn i strategien til konsernet. Det er den nye ledelsen, og styreleder Ola Sætre i Hitecvision, som kommer til å ta slike beslutninger.

Nynorsk navn

Det nye selskapet skal hete Moreld, og det får ca 3.600 ansatte ved oppstarten. Samlet omsetning er 8,8 milliarder kroner i 2019, og samlet driftsresultat (ebitda) var 490 millioner kroner.

– Vi håper og tror at selskapets omsetning skal øke de neste årene, sier Eide.

– Budsjettet vårt tilsier et driftsresultat på 870 millioner kroner i 2020.

Det nye selskapet vil bli det største industrikonsernet i regionen. Målt i antall ansatte er det bare de store oljeselskapene og de største offentlige institusjonene som er større.

Fortsetter

– Hva skjer med de ansatte i de ulike selskapene?

– Alle fortsetter som før, og de ulike datterselskapene skal drives med samme navn. Det gir ingen mening å endre godt innarbeide merkevarer som for eksempel Aarbakke AS, sier Eide.

– Men dere gjør vel dette for å spare kostnader?

– Nei, egentlig ikke, sier Eide. – Alle disse selskapene har gjennomført kostnadsreduksjoner de siste årene, så det er lite å hente der. Vi tror at Moreld som ett selskap vil ha et stort konkurransefortrinn. Moreld vil kunne tilby mer omfattende kontrakter til store kunder. Selskapet vil nå kunne utføre tjenester både innen pumpevedlikehold, elektromotorer, rør, brønntjenester, bygging av boligkvarter og mye annet.

Bærekraft

Det er partner André Ølberg i Hitecvision som sammen med Atle Eide har arbeidet mest med etableringen av Moreld siden like før jul, da beslutningen om ny strategi ble tatt i et partnermøte. Endre Folge i Hitecvision blir ny finansdirektør i Moreld.

– Vi søker nå etter en ekstern administrerende direktør til Moreld, sier Eide.

– Tanken er å finne en person utenfor oljesektoren, for Moreld skal utvikles til et industriselskap med bærekraftig virksomhet på land og til havs. Både offshore vind og offshore havbruk er områder der våre selskaper har unik kjernekompetanse og erfaring.

Han understreker likevel at oljesektoren vil bli det viktigste for selskapet i mange år framover.

– Men ledelsen i alle de 20 selskapene er utfordret til å finne nye og framtidsrettede satsningsområder. Vi tror Moreld kan bli en viktig aktør i den helt nødvendige, grønne omstillingen de neste årene, sier Eide.

– Handler den nye strategien egentlig om å samle selskapene for så å selge dem under ett?

– Nei, nå skal vi utvikle Moreld til et sunt og framtidsrettet konsern. Så får vi sette oss ned seinere, kanskje om fire-fem år, og vurdere hva vi skal gjøre. Men dette er i utgangspunktet en langsiktig investering.

20 ulike blir én

Hitecvision slår altså sammen 20 ulike selskaper. De fleste er i dag heleid av Hitecvision. Minst er eDrilling i Sandnes med ni ansatte, mens det desidert største er Apply som har nesten 1000 ansatte og en omsetning på over 2 milliarder kroner i 2019.

Det er likevel Aarbakke på Bryne som kan vise til det beste driftsresultatet av samtlige selskaper, nemlig pluss 172 millioner kroner i fjor. Det er det beste resultatet for Aarbakke noen sinne.

Aarbakke er forøvrig et selskap som ikke er heleid av Hitecvision. 50 prosent eies av Inge Brigt Aarbakke.

Blant selskapene som ikke har hatt tilfredstillende drift de siste årene er Teknisk Bureau (TB) og Flux Group (se tabell). Hitecvision har to ganger det siste året tilført ny egenkapital på til sammen 70 millioner kroner i Teknisk Bureau, sist i november i fjor. Også Flux Group har fått 60 millioner kroner i friske penger av Hitecvision.

– Det er likevel slik at de fleste av disse selskapene går godt, og noen av de største hadde sitt aller beste resultat i 2018 eller 2019, sier Eide.

Foreløpig skal alle bedriftene være lokalisert på samme sted som i dag.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail