Tina Bru blir ny olje- og energiminister, ble det hevdet torsdag. Foto: Jarle Aasland

Tina Bru om olje og klima: Ja til Lofoten og nei til kirka

Hun har kritisert Equinor for lav kvinneandel, meldt seg ut av Den norske kirke etter olje-nei og sier ja til oljeleting utenfor Lofoten. I dag blir Høyres Tina Bru ny olje- og energiminister.


  • Erlend Skarsaune
  • Stavanger Aftenblad
Publisert

Torsdag kom de første meldingene om at Tina Bru – Rogalandsrepresentant for Høyre på Stortinget og nestleder i energi- og miljøkomiteen – blir olje- og energiminister etter Sylvi Listhaug (Frp).

Bru var et navn som gikk igjen i mange forhåndsspekulasjoner, og reaksjonene torsdag var positive både innen fornybarlobbyen og oljebransjen – med forbehold at Bru blir bekreftet.

– Slik vi kjenner Bru er hun en hyggelig dame, som er veldig oppegående på energipolitikken. Så vidt oss bekjent, er hun tydelig på at vi fortsatt er avhengig av olje- og energiproduksjon og forutsigbare rammevilkår for bransjen, sier leder Hilde-Marit Rysst i fagforeningen Safe til E24.

– Hun er en erfaren politiker som har vist engasjement for både fornybar energi og klimaet, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge, og vil heise flagget til topps hvis lekkasjene stemmer.

Tina Bru har i en rekke år markert seg i debatten om oljeutvinning, energiproduksjon og klima.

I oktober støttet hun at regjeringen likevel droppet den hardt kritiserte rammeplanen for vindkraft:

– Vi er nødt til å fortsette å bygge ut mer fornybar energi, også vindkraft, i Norge. Det er avgjørende for å nå våre klimamål. Så vi må fortsatt se på hvordan vi kan få til det og samtidig redusere konfliktene. Vi må balansere hensynet mellom natur og klima. Regjeringen varsler nå at de vil se på konsesjonssystemet og vurdere innstramminger, og det tror jeg er både nødvendig og bra, sa Bru.

Tidligere har Bru også gått ut mot for dårlig kvinneandel i konsernledelsen i Equinor – daværende Statoil – med tre kvinner i en toppledelse på elleve.

– Å tilstrebe å få et mangfold i ledelsen for det som er Norges største selskap, og som på mange måter er denne bransjen i Norge, er viktig om man mener alvor med de ordene man alltid kaster rundt seg om at man trenger flere kvinner, flere unge og mangfold og bla bla bla. Da må man vise det i praksis.

– Dette er et vennligsinnet råd, men jeg reagerer på en manglende evne til å gjøre det de sier de vil og vil være, sa Bru i mai 2018.

Lønnsomhet vil avgjøre

Den nye olje- og energiministeren har også uttalt seg positiv til mer olje- og gassaktivitet i nord, både i Barentshavet og utenfor Lofoten.

Bru kom inn på dette i forbindelse med at sammenslåingen av Eni Norge og Point Resources fikk navnet Vår Energi, et navnevalg hun støttet entusiastisk.

– Eni har holdt på og skal holde på i Barentshavet lenge, og da tenker jeg gjerne at Barentshavet blir sett på som The New Frontier, en ny vår, for industrien i nord. Vår kommuniserer optimisme og framtidstro og er et positivt ladet ord, sa Bru i juni 2018.

Hun har uttalt at en konsekvensutredning av leting etter olje og gass utenfor Lofoten uansett vil presse seg fram etter hvert som produksjonen på norsk sokkel faller og inntektene fra industrien svikter, som Aftenbladet skrev i september 2017.

– Det som en dag kommer til å sette en stopper for denne industrien er lønnsomheten i prosjektene. Det kan hende at norsk olje og gass blir liggende, men da på grunn av at det ikke er lønnsomt. Vi har funnet nye løsninger, det er derfor for tidlig å avskrive mulighetene i nord.

Ja til Eldar, nei til kirken

Hun har også vektlagt at olje og klima kan gå hånd i hånd – og skrytt av konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

– Ingen andre oljenæringer i verden snakker så mye om klima som vår. Du finner ingen Eldar Sætre i USA eller andre steder i verden. Vi må slutte med selvpiskingen og heller være litt stolte av hva vi får til!

Da biskoper i Den norske kirke gikk ut og mente at mye olje måtte bli liggende i bakken, svarte Bru med at dette var dårlig klimapolitikk – og meldte seg ut av kirken.

– Å fase ut oljeproduksjonen er dårlig klimapolitikk, og ikke en klimapolitikk som jeg som medlem av kirken kan stille meg bak. Da mener jeg det er riktig å melde meg ut. Verden trenger mer energi i framtiden, og det vil være rom for olje og gass innenfor FNs togradersmål, sa hun i februar 2015.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail