Både Terje Enes, Safe-leder i Equinor, og Per Helge Ødegård i Lederne i Equinor, er svært kritiske til Equinor-ledelsens håndtering av Statfjord-saken. Foto: Pål Christensen

Full strid i Equinor etter Statfjord-forlengelse

Equinor-ledelsen har besluttet bemanningen for forlengelse av driften på Statfjord-plattformene før de vet om det er forsvarlig, mener tillitsvalgte. Nå er de forbannet.


  • Erlend Skarsaune / Stavanger Aftenblad
Publisert

At Norges største oljefunn, Statfjord, får forlenget levetid, gleder sokkellederne Terje Enes i Safe og Per Helge Ødegård i Lederne i Equinor.

Den første plattformen på feltet, Statfjord A, har holdt det gående siden 1979 og skulle egentlig stenges ned i 2022. Nå vil Equinor at den skal fortsette til 2027 og de to andre plattformene – B og C – skal holde på mot 2040.

For de tillitsvalgte er alt dette bra. De synes også det er bra at selskap som leverer tjenester til Equinor vil få mer å gjøre.

Men nå har de fått mer innsyn i hvordan Equinor ser for seg at Statfjord-feltet skal drives videre. Og da finner de langt mindre å glede seg over.

For driftskostnadene skal kuttes med 25 prosent. Da kan Statfjord-feltet tåle en oljepris på 40 dollar fatet, mener Equinor.

– Vi er veldig skuffet over Equinor-ledelsen. Nå har vi fått flere detaljer rundt hvordan de mener at produksjon og vedlikehold skal skje på Statfjord, og det avviker dramatisk fra hvordan vi gjør det på sokkelen ellers, sier Enes.

Også han avviser påstanden til konserndirektør Arne Sigve Nylund om at alle fagforeningene stiller seg bak planene.

Tidligere har sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi gjort det samme – og det samme gjør også sentrale tillitsvalgte i Lederne. De viser til at mens konserntillitsvalgte ble involvert, ble Statfjord-planene aldri tatt opp med tillitsvalgte som kjenner plattformene.

Terje Enes i Safe, til venstre, og Per Helge Ødegård i Lederne avviser konserndirektør Arne Sigve Nylunds påstand om at alle fagforeningene stiller seg bak modellen for Statfjord-forlengelsen. Foto: Pål Christensen

Konsekvenser først

Lederne og Safe påpeker at de tidlig i prosessen ba om at tillitsvalgte på sokkelen og Statfjord måtte involveres, men uten at de fikk gjennomslag.

– Et viktig prinsipp har i alle år vært at først må det gjennomføres lokale analyser av risiko. Men her er beslutningen om bemanning tatt først. De kutter kostnadene før de vet om det er mulig og forsvarlig, sierØdegård i Lederne i Equinor.

Han betegner behandlingen av Statfjord-saken som klønete av Equinor-ledelsen.

– De har ikke involvert ansatte lokalt på Statfjord, og prosessen har manglet åpenhet. Vi er forbannet på at de ikke forholder seg til prinsippet om at en beslutning må bygge på en risikoanalyse av bemanningen, sier Ødegård.

Aftenbladet tok opp kritikken fra Industri Energi om lavere grunnbemanning med konserndirektør Nylund før helga. Han svarte at det «er bra med kritiske spørsmål».

– Jeg mener at hvis vi skal lykkes, må vi tenke på nye måter. Det betyr også tettere og mer samhandling med leverandørene, sa Nylund.

– Vil ikke fungere

Både konsernsjef Eldar Sætre og Norge-sjef Nylund har vært tydelige på at kostnadene må ned for at det skal være aktuelt å drive Statfjord-feltet videre.

De ønsker også at driften av feltet skal inn i en ny enhet, som skal spesialisere seg på felt som nærmer seg slutten – såkalt senfase.

– Statfjord-plattformene er veldig spesielle. I dag blir de driftet med mange unntak, og det er helt avgjørende med folk som kjenner anleggene og utstyret. Nå legger ledelsen opp til at de som er ansatt i produksjon, skal ta halvparten av vedlikeholdet, sier Safe-leder Enes.

– Og det er nytt?

– Hele opplegget her her nytt! Det legges opp til en bemanning som gjør det vanskelig å utføre de daglig drifts- og vedlikeholdsoppgavene på en sikker og effektiv måte. De har tro på at ansatte kan utføre flere oppgaver, og legger opp til mye fleksibilitet, men vi har ingen tro på at noen vil makte å ivareta den fleksibiliteten som her er forventet, sier Enes.

Både han og Ødegård ser for seg at konsekvensen blir økt innleie.

– Konsernledelsen snakker om smartere måter å jobbe på. Men vi har prøvd ut mye av dette i en årrekke og det fungerer ikke. Nå har vi jobbet med en felles modell for vedlikehold, og endelig blitt enige. De påstår at opplegget for Statfjord bygger på den, men det er ikke tilfelle. Det er veldig skuffende, sier Enes.

– Vi er bekymret for at dette vil føre til innleie av personer med helt andre arbeids- og lønnsbetingelser enn hva ansatte i Equinor har, sier Ødegård.

For både Safe og Lederne er det åpenbart at når bemanningen går ned, og det kommer inn arbeidere som ikke er kjent på plattformene, vil risikoen øke.

– Vi frykter at denne måten å gjøre det på, blir malen for flere felt. Dette åpner for omfattende innleie, og at andre skal komme å ta jobbene våre.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail