Listen over avvik, det vil si brudd på regelverket, er lang etter at Petroleumstilsynet (Ptil) offentliggjorde tilsynsrapporten etter et besøk på verftet i Sør-Korea.

– Vi har mottatt rapporten og vil svare Petrolemstilsynet innen den fristen som er gitt, sier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i oljeselskapet Total E&P Norge til Aftenbladet.

Ptils kontrollører besøkte verftet i Sør-Korea i perioden 28-30. mars 2017.

Dette var før den fatale ulykken som tok livet av seks arbeidere og skadet minst 20 på i en kranulykke på Samsung-veftet 1. mai. Verftet fikk byggeforbud etter ulykken.

Uferdig plattform

«Graden av ferdigstillelse var ikke som forventet tatt i betraktning den korte tiden fram til planlagt avreisetidspunkt fra verftet,» skriver Ptil etter tilsynsbesøket.

Høyt aktivitetsnivå med mange samtidige, parallelle og uforenlige aktiviteter i modulene medførte begrenset tilkomst og tilgjengelighet på anlegget og til systemer og utstyr.

Under tilsynet ble det identifisert ni avvik knyttet til:

  • Vedlikeholdsstyring og preservering
  • Elektriske anlegg – tekniske forhold
  • Oljeoppsamlingsanlegg for transformatorer
  • Lavspenningsfordelingstavler
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Barrierestyring
  • Verifikasjon av ytelseskrav
  • Oppfølging
  • Styring

Operatør Total fikk pålegg fra Petroleumstilsynet (Ptil) om å rette opp feil etter tilsynet med Martin Linge-prosjektet på verftet i Sør-Korea i perioden 28-30. mars 2017. Pålegget kom før tilsynsrapporten var klar, noe som ikke er vanlig.