I slutten av mars ble brønn nummer 6000 registrert som ferdigstilt på Oljedirektoratets Faktasider. 

Det var produksjonsbrønn 31/2-Y-21 AY2H på Troll-feltet i Nordsjøen.

Fakta

BRØNNER PÅ NORSK SOKKEL

  • 4996 av de 6000 brønnene er boret i Nordsjøen. 836 er boret i Norskehavet og 168 i Barentshavet.
  • Totalt er det boret 13.623.317 meter produksjonsbrønner og 5.065.273 meter letebrønner.
  • Under havbunnen er det til sammen boret 18.688.590 meter. Det tilsvarer 46,7 prosent av jordens omkrets og 4,86 prosent av avstanden til månen.
  • Letebrønn med størst totalt vertikalt dyp: Brønnbane 9/4-5, 5875 meter.
  • Utvinningsbrønn med størst totalt vertikalt dyp: Brønnbane 15/3-A-5, 5294 meter (Gudrun).
  • Letebrønn med størst målt totalt dyp: Brønnbane 34/10-45 B: 7928 meter.
  • Utvinningsbrønn med størst målt totalt dyp: Brønnbane 30/9-B-47, 10.007 meter (Oseberg).
  • Den første letebrønnen ble boret sommeren 1966, men den var tørr.
  • Det første oljefunnet som ble gjort på norsk sokkel var Balder i 1967. Det gikk drøye 30 år før funnet ble bygget ut.
  • Til nå er om lag en million logger og rapporter lagret i Diskos.

Alle undersøkelses- og produksjonsbrønner som er boret på norsk sokkel siden 1966 er registrert på faktasidene med brønnbanebenevnelse og brønn-ID.

Det er på denne oversikten Troll-brønnen har tikket inn som nummer 6000. Vitenskapelige brønner og grunne boringer er ikke med på denne lista.

I ODs steinlager er det prøver fra borekjerner og kaks fra så godt som alle letebrønner som er boret, i tillegg finnes alle kjerner og mye borekaks fra samtlige produserende felt. Alt dette er tilgjengelig for allmennheten. Det samme er informasjon om for eksempel trykk, temperatur, porøsitet og permeabilitet i brønnene.

Mange kommer for å studere utsnitt av borekjerner, ofte i forbindelse med søknader til Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) eller ordinære konsesjonsrunder. I dag er det seks ukers ventetid for slike besøk.

– Etter at Johan Sverdrup ble påvist i 2010, var det for eksempel stor rift om å undersøke kjerner fra funnbrønnen, opplyser dataforvalter Per Henning Sæle i OD.