De ansatte i Total E&P Norge ble informert om de planlagte endringene i organisasjonen på et allmøte tirsdag.

– Både Totals oppkjøp av Maersk Oil og salget av Martin Linge-feltet til Statoil får konsekvenser for organisasjonen og bemanningsbehovet, sier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen til Aftenbladet tirsdag.

Selskapet vil etter dette i all hovedsak ha andeler i felt operert av andre på norsk sokkel, altså liten egen operatørvirksomhet.

120 til Statoil

De to virksomhetsoverdragelsene har ført til at over 120 Total-ansatte følger Martin Linge til Statoil.

Men når den resterende Total-organisasjonen innen april skal slå seg sammen med de i underkant 30 ansatte i Maersk Oil Norway og bli til ett selskap innen april, er det anslått at mellom 50 og 70 posisjoner blir overtallige.

Tilbyr sluttpakker

– Vi prøver å løse overtalligheten ved frivillig avgang. Det vil bli tilbudt sluttpakker. Hva som skjer om vi ikke kommer i mål med frivillig avgang, tar vi stilling til dersom det blir aktuelt, sier Halvorsen.

Han sier at Total Norge vil bruke de neste månedene på nedbemanningsprosessen, og at målet er å ha en ny, sammenslått organisasjon på plass i midten av juni.