Shell Norge skal bruke webløsningen Flextrack på Draugen, Knarr og Ormen Lange-feltene.

Kontrakten er en fortsettelse og utvidelse av et langvarig samarbeid mellom Shell Norge og 4Subsea siden 2009. 

De digitaliserte tjenestene gir Shell bedre beslutningsgrunnlag, reduserte kostnader og økt bruk av eget personell på plattformen, skriver 4Subsea i en pressemelding.

Gjennom innsamling og analyse av store datamengder, blir tid brukt på evaluering av integriteten til subsea-utstyret redusert fra uker til timer, siden nøkkelinformasjon blir tilgjengelig der og da ved behov for brukerne. Tidligere har gjerne dataene vært lagret og styrt i ulik kontekst og på ulike software-systemer, hvilket har gjort informasjonen fragmentert og utilgjengelig.  Resultatet har tidligere gitt 6-12 mnd opphold mellom status-evalueringene.

Godt dokumenterte data i rett kontekst er den viktigste faktoren for god integritetskontroll. Med den digitale løsningen har Shell Norge får Shell kontinuerlig dataflyt og full kontroll på informasjonen. Løsningen kjører på Microsoft Azure.

– Vi er glade for at Shell Norge fortsetter samarbeidet med 4Subsea på digitalisering av deres operasjoner, sier administrerende direktør Peter Jenkins i 4Subsea.