Polarled er den første rørledningen som krysser Polarsirkelen til havs på norsk sokkel og åpner en helt ny motorvei for norsk gass til markedene i England og Europa.

Opprinnelig investeringsbudsjett for rørledningsprosjektet var ca. 11 milliarder kroner. Når rørledningen nå overleveres til Gassco er investeringene redusert til 6,5 milliarder, en kostnadsreduksjon på 40 prosent, skriver Statoil i en pressemelding.

Det tilsvarer en besparelse på 4,5 milliarder sammenlignet med budsjett.

– God planlegging

Transportkapasiteten for gass er ca. 70 millioner kubikkmeter per dag.

Rørleggingen startet ved Nyhamna i mars 2015 med verdens største rørleggingsfartøy. I september samme år hadde Solitaire installert siste rørlengde ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

– Dette er mulig på grunn av god planlegging, god markedskunnskap og god gjennomføring med synergi mellom flere rørledningsprosjekter. Basert på dette har vi også kunnet treffe markedet med hensyn til kapasitet og pris, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Ved å forbinde Aasta Hansteen til Nyhamna med Polarled-rørledningen, kan også gassen herfra nå markedene i Storbritannia og på kontinentet. Fra Nyhamna går rørledningen Langeled til England via knutepunktet Sleipner, som også er tilknyttet transportsystemet som eksporterer norsk gass til kontinentet.

Overleverer til Gassco

– Polarled åpner for eksport av gass til Europa fra et helt nytt område og styrker norsk sokkels posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør. Med infrastruktur på plass, vil det også være mer attraktivt å lete og utvikle felter i nærområdet, sier Grete B Haaland, direktør for Asset Management i Statoil.

Rørledningen har seks tilknytningspunkter for nye funn og Dvalin blir første felt utover Aasta Hansteen som benytter Polarled. Nå overleverer Statoil operatørskapet for Polarled-rørledningen til Gassco sammen med operatørskapet for Polarled Utviklingsprosjekt.

Polarled-prosjektet omfatter også oppgradering av Nyhamna, som blir ferdigstilt i løpet av året. Denne delen av prosjektet har Shell, som opererer Nyhamna, hatt ansvar for.