Dagens nyhetsbrev

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på stillingsforholdene til dem som sluttet i oljebransjen mellom november 2015 og juni 2016, og om disse hadde fått jobb i november 2016.

Tallene viser at 56,9 prosent av de gjeldende var tilbake i jobb etter et halvt år. 19,1 prosent var registrerte ledige, 12 prosent gikk av med avtalefestet pensjon eller alderspensjon, 4 prosent var på helserelaterte ytelser og 2,2 prosent hadde andre statuser (herunder under utdanning). I tillegg er det 5,7 prosent som har ukjent status, som for eksempel at de har utvandret fra Norge uten å melde fra.

Funnene overrasket seinorrådgiver Helge Næsheim i Statistisk sentralbyrå, som har utarbeidet rapporten.

– Jeg hadde ventet at flere var kommet i jobb. Mange i næringene har høy utdanning, som jeg ville trodd var attraktivt i andre næringer, sier Næsheim.

Utlendinger ekskludert fra statistikken

Analysen til Statistisk sentralbyrå (SSB) har tatt for seg de 73 000 ansatte i olje- og gassnæringene som var ansatt i november 2015. Om lag 8 300 av disse var ikke i jobb i juni 2016 etter nedskjæring og oljeprisfall.

Siden har SSB sett på skjebnen til de 8 300 et halvt år senere.

Næsheim har ikke inkludert de ansatte som utvandret til Norge og meldte fra om det. 70 prosent av pendlerne som sluttet i petroleumsnæringen i første halvår 2016, hadde ikke lenger noen tilknytning til det norske arbeidsmarkedet et halvt år senere.

Forskeren peker på følgende to årsaker til dette fenomenet:

  • Petroleumsnæringene har turnusordninger spesielt godt tilpasset langpendling.
  • Mange utenlandske pendlere til Norge var ansatt i utenlandske firmaer, og færre firmaer fikk kontrakter på norsk kontinentalsokkel.

Færrest kom tilbake i jobb i Rogaland

Hvis man ser på fordelingen av ledige opp mot fylker, er det Agder-fylkene og Rogaland som topper statistikken. 29 prosent av dem som sluttet i Agder i første halvår 2016 var ledige et halvt år senere, mens det for Rogalands del var 23,4 prosent. «Best ut» kom Trøndelag med 12,5 prosent ledige.

Ser man derimot på hvor mange som var kommet i arbeid, er det verst for rogalendingene.

Der var under halvparten kommet tilbake i arbeid et halvt år senere. Dette forklares med at flest pensjonerte seg i Rogaland.

– Som forventet var det fylkene som i utgangspunktet hadde flest ansatte i næringene også var hardest rammet, sier Næsheim.

Han er overrasket over at så få som fire prosent av dem som sluttet i petroleumsnæringene i første halvår 2016 hadde flyttet til et annet fylke.

– Jeg ville trodd at flere flyttet til andre steder, men det var veldig få. Men for folk som har etablert seg med hus og familie, vil andre også bære ulemper. I tillegg var prisene på boligene synkende eksempelvis i Stavanger-området, og man fikk mindre igjen for boligen enn man hadde håpet, sier Næsheim.