Kontrakten gjelder undervanns inspeksjon-, vedlikehold-, og reparasjonsaktiviteter (Subsea IMR).

Kontraktsverdien er anslått til minimum 300 millioner kroner totalt over tre år, med opsjon på videreføre aktivitetene i ytterligere seks år.

Fakta

Deep Ocean

  • Deep Ocean AS er et datterselskap i DeepOcean-gruppen som er involvert i undervannsaktiviteter en rekke steder i verden rundt.
  • Selskapet ble etablert i Haugesund i 1999 og har kontorer i Norge, Storbritannina, Nederland, Brasil, Mexico og Singapore.

Kontrakten omfatter arbeid med autonome undervannsfarkoster (ROV) knyttet til inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner på de Aker BP-opererte felten Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv.

Aker BP og DeepOcean har inngått en kombinert rammeavtale med forpliktende «minimumsnivå».

–  Dette er en viktig kontrakt for Aker BP. Vi inviterte flere selskap til å delta i anbudet. DeepOcean vant kontrakten fordi selskapet leverte et godt tilbud basert på bruk av ny teknologi og sikre, kostnadseffektive løsninger, sier Olav Henriksen, direktør for prosjekter i Aker BP i en melding.