– Det er et fantastisk resultat. Vi er veldig stolte over det vi får til.

Petoro-sjef Grethe Moen er i strålende humør. Etter noen tøffe år kan hun nå presentere tall på samme nivå som før oljekrisen.

Fakta

Petoro

  • Forvalter statens direkte andeler i olje- og gassvirksomheten, som utgjør en tredjedel av Norges olje- og gassreserver. Eierandelene kalles «Statens direkte økonomiske engasjement» (SDØE).
  • Petoro ble vedtatt etablert i Stortinget 26. april 2001, da Statoil ble børsnotert, og er et statlig aksjeselskap.
  • Hovedoppgaven er tredelt: Ivareta statens deltakerandeler i olje og gass, overvåke Equinors avsetning av olje og gass produsert fra statens andeler, og føring av regnskap for staten.
  • Partner på 35 felt i produksjon, men aldri operatør. Eierandeler i 200 letelisenser.
  • Overførte 87 milliarder kroner til statskassen i 2017

Høyere olje- og gasspriser kombinert med lavere kostnader gjør nemlig at oljeselskapene på norsk sokkel tjener mer enn på lenge, og det gjelder også statens eget selskap.

– Økte priser er definitivt den viktigste forklaringen, sier Moen.

I årets ni første måneder overførte Petoro 85,6 milliarder kroner til fellesskapet. Det var 20,8 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Økningen kom til tross for at produksjonen var marginalt lavere enn i fjor.

Dermed har selskapet allerede sendt nesten like mye penger til staten som i hele fjor, da det stoppet på 87,2 milliarder kroner.

Høyere kostnader

Likevel kan Petoro-ledelsen også skimte noen mørke skyer på den ellers så blå himmelen.

– Vi har ikke klart å redusere kostnadene ytterligere. Det er det vi er minst fornøyd med så langt i år, sier Moen.

Etter oljekrisen har bransjen kuttet kraftig og effektivisert driften, noen som er en viktig grunn til at det nå ser lysere ut. Petoros grafer viser imidlertid at produksjonskostnadene i år øker for første gang siden 2014. I forrige uke presenterte også Equinor tall som viste at kostnadene knyttet til administrasjon og drift ble litt høyere i årets tredje kvartal.

– Det er litt tidlig å konkludere med at dette er en trend, men det er absolutt noe vi må være oppmerksomme på, sier Jonny Mæland, som er finansdirektør i Petoro.

– Bruk på teknologi

Han understreker at det er naturlig at nedgangen flater ut.

– Man når et punkt der det ikke lenger er mulig å hente mer gjennom ordinære kutt. Da må det gjøres noe helt nytt for å bli enda mer effektive, og det er vanskelig. Men digitalisering kan være et virkemiddel som bidrar til det, sier Mæland.

Grethe Moen mener derfor oljeselskapene nå bør bruke litt av de høye overskuddene til å teste og ta i bruk ny teknologi.

– Det må vi ta oss råd til. Situasjonen vi nå er i, kan brukes som et godt utgangspunkt for å sikre varige kostnadsforbedringer, sier hun.

Petoro er aldri selv operatør, men er partner på 35 produserende felt på norsk sokkel.

Milliarddom

I Petoros rapport for tredje kvartal kommer det også fram at selskapet har satt av to milliarder kroner i forbindelse med en rettssak knyttet til Troll-feltet. I mai ble operatør Equinor og partnerne dømt til å betale milliarder i erstatning til riggselskapet COSL, etter at kontrakten for riggen COSL Innovator ble terminert etter en dødsulykke i 2015. Dommen er anket av begge parter.

– At vi har satt av disse pengene, betyr ikke at vi tror på tap i ankesaken. Hvis du er involvert i en rettssak og er på tapende side, er det god regnskapsskikk å sette av pengene på denne måten, sier finansdirektør Mæland.