Med en oljepris som vaker like under 70 dollar fatet, signaler om et arbeidsmarked som er i bedring og tilbakemeldinger om bedre tider fra bedrifter i Rogaland, har ført til en gryende optimisme.

Riggbransjen pleier være en god indikator på hvordan det egentlig går i oljebransjen og for hvor lista for forventninger legges framover.

Meldingen fra riggbransjen er klar: Markedet beveger seg litt i riktig retning, men fortsatt er det tøft.

– Vi ser enkelte lyspunkt i næringen, men vi kan ikke friskmelde oss. Det vil fortsatt være svært krevende i 2018, både for rigg og offshore. Ratene er fortsatt lave og aktiviteten må ytterligere opp, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet til Aftenbladet.

18 rigger i opplag

Ifølge Rederiforbundet er situasjonen ved inngangen til januar at det er 18 borerigger i opplag. Dette er sju færre enn i januar i 2017. Snart vil det være 24 rigger i drift på norsk sokkel.

Ser vi litt lenger tilbake i tid, var det bare rundt 11 rigger i opplag ved utgangen av 2015 – vel halvannet år ut i oljekrisen.

Når det gjelder offshorefartøy er situasjonen fortsatt krevende med 130 skip i opplag, mot nesten 160 skip i januar i fjor.

Den nye administrerende direktøren, Harald Solberg, i Rederiforbundet påpeker at situasjonen for riggselskapene har vært svært krevende de siste årene. Selskapene har restrukturert, lagt rigger i opplag og mange har mistet jobben.

6800 jobber ikke besatt

Utfordringen har vært å beholde så mye kompetanse som mulig i næringen og samtidig effektivisere driften.

– Markedet vil fortsatt være krevende, men heldigvis ser vi noen positive bevegelser i form av økt aktivitet. I løpet av første del av 2018 er det planlagt at fire nye rigger kommer i arbeid på sokkelen. Dette er en bedring fra året før, sier Harald Solberg.

For å drifte en flyterigg, er det normalt mellom 350 og 380 direkte ansatte – rundt 180 fra boreentreprenøren, 100 fra tredjeparter, 15-20 fra operatøren og mellom 50 og 80 som er knyttet til øvrige selskaper, som kurs, service, verft og opplæring.

Det betyr at når 18 rigger står i opplag, er det mellom 6300 og 6800 jobber som ikke er besatt. I tillegg kommer underleverandørene som er indirekte berørt.

Les hele saken på Stavanger aftenblad.